Потребителски Кредит с Ниска Лихва

Всички искаме потребителски кредит с ниска лихва и варианти има. Лихвата е доход, получаван от заемодателя за това че е предоставил пари на заем на кредитополучателя. Лихвата е възнаграждение,  което се получава за използването  на средства в заем за определено време и се изчислява в процент към кредита.

Когато търсим заеми, стремежът ни е да намерим такива с ниски лихви. Ниската лихва е приоритет, цел, тя е определяща, когато искаме да получим потребителски кредит.

Често в желанието си да се сдобием с потребителски кредит с ниска лихва, го разглеждаме изолирано и едностранно. Ниската лихва на потребителския кредит в никакъв случай не е неговата цена.

Тя е много по-широко понятие и включва няколко компоненти. Лесно можем да намерим на кредитния пазар потребителски кредит с ниска лихва, но това не значи че той е напълно изгоден и благоприятен за нас.

Трябва да съобразим, да отчетем и  обърнем внимание и на другите условия, особено такси, допълнителни разходи, застраховки и други, които влизат в годишния процент на разходите.

Има предложения за потребителски кредит с ниска лихва, но с непосилни изисквания, особено по отношение на обезпечение /примерно търсят се няколко поръчители, съдлъжници с високи доходи, правят се залози върху доходи, изисква се първа по ред ипотека на подходящ недвижим имот и други/.

Когато търсим потребителски кредит с ниска лихва е необходимо да разглеждаме параметрите и условията им комплексно, в система. Ще предложим на Вашето внимание оферти на водещи банки в нашата страна за потребителски кредит с ниска лихва, за да съпоставите показателите и изберете оптималния, съобразно Вашите финансови възможности.

1. ПОЩЕНСКА БАНКА – Потребителски кредит по програмата „Повече днес”

 • Потребителски кредит с ниска лихва, с него увеличаваш разполагаемия си доход, можеш да го ползваш за рефинансиране и обединяване на кредити. Получавате допълнителна сума пари, за Вашите нужди.
 • Нисък променлив лихвен процент в лева или евро, при превод на работна заплата по сметка в банката.
 • Размер на кредита до 40 000 лева, срок за изплащане до 10 години.
 • Кандидатстване: чрез улеснена процедура, кредит само срещу лична карта.
 • Плащате само една по-ниска вноска, на една дата и в една банка.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит /в зависимост от исканата сума/, дължима на два етапа /при подаване на заявлението и при усвояване на сумата/, и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Кредит с намаляващи вноски или с равни вноски – както Вие решите.
 • Защита на Вас и Вашите близки срещу неблагоприятни събития, със застраховка „Защита на плащанията”.
 • Преференциални условия за банкови продукти и услуги с избрана подходяща програма на банката.

2. ТЕКСИМ БАНК

 • Потребителски кредит с ниска лихва за покупка на обзавеждане, битова техника, автомобил, за ремонт, обучение, здравни услуги и други цели.
 • Валута – лева или евро, размер от 500 до 50 000 лева /равностойността им в евро/, срок за погасяване от 1 до 7 години, при рефинансиране на кредити до 10 години.
 • Одобрение до 2 часа. Усвоява се в рамките на работния ден след подписване на договора.
 • Променлив годишен лихвен процент, формира се от базов на банката и фиксирана надбавка, индивидуални оферти.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка, такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Условия за отпускане: пълнолетни, дееспособни български граждани до 68 години за срока на кредита, с доходи от безсрочен трудов договор, ДУК, свободна професия или пенсия за осигурителен стаж и възраст, без просрочени задължения към финансови институции.
 • Гъвкаво обезпечение: поръчител или превод на работна заплата, може комбинация от двете.
 • Бонус: кредитна карта с гратисен период до 60 дни, с 0% лихва за първите 6 месеца и без годишна такса за първата година.
 • Застраховка „Живот” по желание и за сметка на кредитополучателя.

3. РАЙФАЙЗЕН БАНК

 • Потребителски кредит с ниска лихва, индивидуално решение, съобразено с личните Ви предпочитания.
 • Валута: лева или евро, размер от 1 000 лева /500 евро/ до 35 000 лева /17 500 евро/ – с поръчител и до 15 000 лева /7500 евро/ без изискване за поръчител.
 • Срок за погасяване от 6 месеца до 10 години.
 • Нисък преференциален лихвен процент при превод на работна заплата в банката, ползване на застраховка на вноските и пакет „Комфорт”. Лихва базирана на пазарен индекс.
 • Има такси за разглеждане на документи, месечна такса за пакетно ползване, такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка.
 • Няма такси при пълно или частично погасяване по всяко време на срока на кредита.
 • Допълнителни предимства: Пакет „Живот плюс” за срока на кредита и регистрация за Райфайзен ОНЛАЙН.

4. ЦКБ – Кредит „Днес”

 • Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита.
 • Изисквания за отпускане: безсрочен трудов договор поне от 6 месеца при настоящия работодател, държавен служител, свободна професия или личен труд от поне 1 година и добър осигурителен доход. Потребителския кредит с ниска лихва се отпуска на клиенти, които получават дохода си в банката.
 • Размер – кредит до 50000 лева или равностойността им във валута, срок за погасяване до 10 години.
 • Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата при пакетни продажби, дебитна,кредитна карта, застраховки към ЗАД „Армеец” и други.
 • Обезпечение: за клиенти с осигурителен доход над 800 лева – без поръчител до 30 000 лева, над тази сума 1 поръчител. Стандартно обезпечение: без поръчител до 15 000 лева, 1 поръчител до 30 000 лева, 2 поръчители над тази сума.

5. СИБАНК – „За теб”

 • Валута лева, размер от 1 000 до 35 000 лева. За клиенти с доход над 1 500 лева – до 40 000 лева, с доход над 2 000 лева – до 50 000 лева.
 • Срок за погасяване от 1 до 7 години. За суми над 35 000 лева до 10 години.
 • Минимум документи: лична карта, искане за отпускане, съгласие на работодателя за превод на доходите в банката.
 • Обезпечение: залог върху бъдещи вземания от трудово, служебно правоотношение и приравнени към тях.
 • Променлив нисък лихвен процент. Влияе се и от избрания срок за погасяване. Начислява се еднократна такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността, месечна такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Фиксиран лихвен процент. Няма такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността, има месечна такса за разплащателна сметка.
 • Издължаване – кредит на вноски.
 • Бонус: издаване на кредитна карта с гратисен период.

6. ЕКСПРЕС БАНК

 • Потребителски кредит „Експресо” с ниска фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Размер от 1 000 до 50 000 лева /равностойност във валута/.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Най-изгоден е лихвения процент, ако изтеглите кредит в лева и го върнете до 7 години.
 • Не се изискват поръчители.
 • 18 месеца частичен гратисен период.
 • Преференциални условия при превод на работна заплата, ползване на СМАРТ пакет и/или револвираща кредитна карта.
 • Застраховка „Живот” и възможност за допълнителна защита с „Безработица и временна нетрудоспособност”.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *