Банки Предлагащи Инвестиционно Злато

Ако се интересувате кои банки продават злато, на тази страница ще намерите няколко банки предлагащи инвестиционно злато в страната ни. Една покупка на инвестиционно злато от банка има много предимства и ползи.

Със злато се правят капиталовложения, някои инвеститори влагат средства в инвестиционни златни монети или златни кюлчета за да си осигурят сигурност и защита срещу икономически сривове и инфлация.

Инвестиционно злато е това, което се търгува на международните борси, то е 24 карата, почти 100% чисто гарантирано от строг контрол и международни правила, придружено от сертифиат. Инвестиционното злато е освободено от ДДС, от други данъци, акцизи, такси.

1. Първа Инвестиционна банка

 • Предлага изкупуване на инвестиционно злато – кюлчета и монети.
 • Спазени са всички критерии за качество на Лондонската метална борса и международните стандарти за етична търговия.
 • Всеки ден на сайта в определен час се обявява „цена купува” за 1 тройунция и за 1 грам злато проба 999.9/1 000.
 • Цената подлежи на промяна в зависимост от котировките на международните пазари и състоянието на предлаганите кюлчета и монети.
 • Банката сключва сделки за инвестиционно злато само с дееспособни лица над 18 години.
 • ПИБ купува инвестиционно злато само в офиса си в град София, на адрес площад „Народно събрание” № 12.

2. Общинска банка

 • Постоянен участник на пазара за инвестиционни монети – една от най-известните банки предлагащи инвестиционно злато у нас.
 • Предлага на инвеститори – граждани и фирми, някои от най-популярните златни инвестиционни монети, кюлчета и други видове инвестиционно злато, чиято автентичност е гарантирана със сертификат.
 • Може да закупите инвестиционно злато в реално време, в неограничени количества, като го получавате физически веднага при закупуването.
 • Богатият избор е гарантиран в рамките на квотите за България  от споразуменията на правителството на нашата страна от „Глобал коинс енд металс” ООД с водещи световни монетни дворове и емисионни банки.
 • Инвестиционното злато се закупува в Централното управление и финансовите центрове на банката.
 • Ценоразписа се изготвя в зависимост от борсовите цени на благородните метали, съобразени с артикулите.
 • Банката предлага процедура за доставка на инвестиционно злато по индивидуална заявка с авансово плащане, като клиента попълни заявката по образец на банката.

4. Пиреос банка

 • Предлага инвестиционно злато за инвеститори, за да не са изложени на инфлационен натиск.
 • Теглото и чистотата на изделията се контролират с прецизност и са стандартизирани от всички утвърдени златни рафинерии и монетни дворове.
 • Банката предлага четири вида монети и изделия от благородни метали.
 • Инвестиционното злато е под формата на златни инвестиционни монети и кюлчета от швейцарските рафинерии за благородни метали PAMP Swisse и Argor Heraeus SA

5. Райфайзенбанк

 • Освен, че предлага лесни и бързи кредити от банки, Райфайзен е известна и с инвестиционното си злато.
 • Банката е конкретизирала ясно, че инвестиционно злато е под формата на кюлчета и плочки с тегла приети от пазарите на злато и с чистота равна или по-голяма от 995 хилядни, златни монети определени с заповед на управителя на БНБ и министъра на финансите и отговарящи на условия – чистота равна или по-голяма от 900 хилядни, изчисляване на монетите след 1 800 година, монетите да са били законно платежно средство в страната от която произхождат и да се продават на цена, която не надвишава цената на златото по пазарни цени, съдържащо се повече от 80 на сто.
 • Една от най-добрите и популярни банки предлагащи инвестиционно злато. Извършва продажби на златни кюлчета и артикули от различни емисии. Всяко инвестиционно кюлче трябва да притежава всички реквизити – тегло, проба, сериен номер и производител – рафинерия или монетен двор.
 • Банката предлага подробен каталог на артикулите от благородни метали.
 • На сайта на банката може да намерите актуалните цени на инвестиционното злато, примерно: златни кюлчета по грамове – 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 и 1 000. Цената им се котира ежедневно, като за повече информация е необходимо да се свържете с функция „Благородни метали”.
 • Цената на инвестиционното злато е в евро, кюлчето е с проба 999.9/1 000, написана е и цената – по курс купува и продава.
 • Подробно са описани златните инвестиционни монети: по вид, наименование и цена.
 • Може да научите офисите на банката в които има наличност от благородни метали, за да не губите време и да посетите най-удобния за Вас.

Няколко са популярните банки предлагащи инвестиционно злато в България. Златото е блестящ и ценен благороден метал, който има различни приложения – използва се като парично средство за размяна още от древността, като монети или под друга форма. Заради своите химични и физични свойства се ползва в промишлеността, медицината, в стоматологията, бижутерията, електрониката и други области. С течение на времето златото запазва своята стойност, затова със злато се правят капиталовложения.

Инвестиционното злато е под формата на кюлчета чисто злато или златни монети. Инвестиционното злато е запас и резерв с дългосрочна перспектива, то може да се обменя в целия свят. Освободено е от ДДС, от други данъци, акцизи и такси.