Банков Кредит Без Обезпечение

При отпускане на банков кредит без обезпечение и без гаранция, кредитора не търси и не изисква различни средства, залози или имущество, с което Вие да гарантирате възвръщаемостта на средствата си.

Това обаче означава по-голям риск за банката и може да доведе до по-високи лихвени проценти. Така, че когато търсите необезпечени банови кредити проверявайте внимателно всички условия по тях. Ще Ви запознаем с предложения за банкови кредити без обезпечение, за да намерите своето изгодно решение. Някои от тях са само срещу лична карта и одобрение до минути.

1. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Потребителски кредит в лева и евро

 • Банков кредит без обезпечение. Кандидатстване само с лична карта.
 • Отговор до 2 часа в рамките на работния ден.
 • Валута лева или евро, размер от 150 лева /75 евро/ до 75 000 лева /37 500 евро/, срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатствате онлайн, кредит по телефон или в офис на банката.
 • Лихвен процент: възможност за избор между фиксиран и променлив. Лихвените условия са съобразени с размер и срок на заема, осигурителен доход и наличие на превод на работна заплата в банката.
 • Такси и комисионни – съгласно Тарифата на банката.

2. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – Потребителски кредит

 • Банкови кредити без обезпечение и без поръчители и без залози.
 • Кредит само срещу лична карта. Няма такса при онлайн кандидатстване, без такса при предсрочно погасяване.
 • Валута лева или евро, размер до 50 000 лева /25 000 евро/, срок за погасяване до 10 години.
 • Бързо предварително одобрение до 24 часа.
 • Изисквания за отпускане: български граждани, дееспособни физически лица, работещи по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок, договор за управление и контрол, свободна професия.
 • Предназначение: бързи пари за спешни нижди и непредвидени плащания и за всякакви потребителски цели.
 • Лихвен процент: фиксиран за първата година и променлив за останалия период. По-нисък при превод на работна заплата в банката.
 • Има такса за предварително проучване и разглеждане на документи.
 • Кредит на вноски – изплащане на равни месечни вноски.

3. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – Стандартен потребителски кредит

 • Банков кредит без обезпечение и залози.
 • Валута – лева, евро или щатски долари, размер до 8 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Условия за отпускане: да работите на безсрочен трудов договор, да имате поне 6 месеца стаж в настоящата работа.
 • Фиксиран годишен лихвен процент, независимо от валутата на кредита. Преференции при превод на доходите в банката.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Възможност за допълнителни отстъпки при пакетни продажби.

4. ТЕКСИМ БАНК – Потребителски кредит без поръчители

 • Банкови необезпечени кредити, няма допълнителни условия, кредит без поръчител и без превод на работна заплата.
 • Онлайн кредитиране и кандидатстване, по телефона или в офис, ползвате кредитен калкулатор за предварителни, точни изчисления.
 • Одобрение до 2 часа.
 • Валута лева или евро, размер до 7 000 лева, срок за погасяване до 7 години.
 • Изисквания при отпускане: пълнолетни, дееспособни български граждани до 68 години, с доходи от трудова дейност или пенсия за осигурителен стаж и възраст, добра кредитна история.
 • Годишен лихвен процент – променлив /базов на банката плюс надбавка/.
 • Има такси за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка, за откриване и обслужване на разплащателна сметка.
 • Възможност за застраховка „Живот”.
 • Погасява се на еднакви месечни вноски.

Понякога се случва кредитополучателите колкото и добросъвестни и надеждни да са, под влиянието на сериозни обстоятелства да престанат да погасяват задълженията по заемите.

Кредитния риск винаги съществува и за да бъде той премерен, сведен до минимум, повече от банковите кредити се предлагат с обезпечение.

Обезпечението гарантира правото на банката да събере вземането си от кредитополучателя в случай, че спре да  се издължава.

Обезпечението съществува под различни форми – недвижими имоти, движимо имущество, дълготрайни материални активи, поръчители, гаранции, съдлъжници, залози върху парични средства в банки, превод на работна заплата в банката, вземания, ценни книжа и други.

Стойността на обезпечението трябва да бъде по-голяма от размера на кредита, защото той трябва да бъде покрит заедно с лихвите.

Обезпечението зависи от размера на кредита, от срока за неговото погасяване, от предназначението на отпуснатите пари. Банков кредит без обезпечение е по-труден за отпускане и по-рисков за кредитора.

За отговорния кредитополучател, банков кредит без обезпечение е безспорно по-лесен и достъпен, но пък е едно предизвикателство в случай на финансово затруднение.

Когато проучвате различни оферти за банков кредит без обезпечение, обърнете внимание на детайлите, дали с някои параметри на заема кредитора не компенсира липсата на гаранция за възвращаемост, примерно да завишава лихви, такси, застраховки и други, за да оскъпи кредита, като повиши цената на услугата.

Банков кредит без обезпечение се отпуска по принцип на кредитополучатели с по-високи, или постоянни доходи от работна заплата на безсрочен трудов договор, приравнен към него, договор за управление и контрол, на практикуващи свободни професии.

Необходимо е да имате висок кредитен рейтинг, добра кредитна история. За банков кредит без обезпечение това са задължителни условия, предявявани от кредиторите.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *