Безлихвен Кредит от Вивус

Най – удобните и бързи заеми, 7 дни в седмицата без почивен ден. Всеки първи – бърз безлихвен кредит до заплата – отпуска се в лева и са с размер от 50 до 1 000 лв.

Сигурни и защитени кредити от Вивус – лицензирана и оторизирана – регистрирана в Централния Регистър на БНБ, администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Достъпни и прозрачни кредити с 0 лихва от отговорно дружество, базиращо дейността си на принципи, етичност и коректност.

 • Кандидатствате онлайн, без да ставате от компютъра, без да посещавате офиси, без да губите ценно време, елементарно и опростено – попълвате кратка форма на сайта на компанията. Внимателно се запознавате с клаузите на договора и подписвате с бутона „Потвърди”. Може да заявите допълнителна услуга – експресно разглеждане на Вашата заявка за кредит.
 • След одобрение до 15 минути, получавате парите веднага, за броени минути по избран от Вас начин – по банков път или на каса в Изипей.
 • Всеки първи заем от дружеството е напълно безплатен, 0% лихви, няма такси, няма никакви разходи, връщате толкова пари, колкото сте взели, без никакво оскъпяване. Размерът на парите за това изключително изгодно предложение е 350 лв, върнати до 30 дни.
 • Без поръчители, не са необходими никакви гаранции.
 • Спешен кредит веднага, без такси за регистрация, няма такси за превод на парите, няма такси за движението на средствата нито за предсрочно погасяване на кредита.

Условия за отпускане на заем от компанията: да сте български граждани навършили 19 години, да предоставите исканата информация и да отговаряте на минимални кредитни изисквания.

Сами избирате сума, която да изтеглите и срок за който да я погасите.

Специално и професионално отношение към всеки клиент, компетентни и разумни индивидуални решения, съобразени с реалните Ви финансови възможности.

Във всеки един момент сте наясно с движението на Вашите пари, знаете колко дължите, какъв е размера на лихвата и главницата, какъв е размера на погасителната вноска и коя е датата на падеж, имате личен профил от който следите и да контролирате статуса на кредита.

 • При неблагоприятни за Вас финансови обстоятелства, при забавяне на Вашите доходи или други непредвидени случаи – всеки първи бърз безлихвен кредит до заплата, свържете се незабавно с центъра за обслужване на клиенти за да потърсят решение за Вас. Може да се възползвате от възможността предлагана в компанията – удължаване срока на заема. Може да удължите със 7, 14 или 30 дни срещу минимална такса, размера на която ще откриете в личния си профил.
 • В рамките на една календарна година може да удължавате срока на заема – неограничен брой пъти.
 • Може да имате само един активен кредит към компанията, но е възможно да кандидатствате за допълнителна сума към него.
 • Може да получите кредит до заплата, ако отговаряте на изискванията, дори да имате кредит отпуснат от друга компания.
 • Начин за връщане на парите по кредита – по банков път, на каса в Изипей или чрез Кештерминал.
 • Ако имате различия или недоразумения по важни за Вас финансови въпроси, може да се свържете по телефон, чрез имейл, да отидете на място или да подадете жалба до компанията, ще Ви бъде отговорено своевременно и добронамерено.
 • При неизплащане на сумите по кредитите се начисляват наказателни лихви, в размер определен от закони и правила. Изпраща Ви се напомнително писмо за поетите ангажименти в договора за кредит. Просрочването и неиздължаването на кредитите води до влошаване на кредитната Ви история, съхранявана в кредитното Ви досие.

За Вивус – един от лидерите при предлагане на безлихвени кредити в България

Кредитите „Вивус” се отпускат от международна компания със стабилни и сериозни позиции на кредитния пазар – „4 Финанс” ЕООД.

Дружеството е регистрирано Търговския регистър към Агенцията по вписванията с предмет на дейност – отпускане на заеми със собствени средства.

Компанията е водеща и отговорна, защото предлага отлични условия за краткосрочни финансови решения и задоволява и най-прецизните потребителски нужди.

Компанията работи успешно не само в нашата страна, но и в Северна Европа – Латвия, Литва, Финландия, Швеция и Дания. Дружеството е създало традиции и пише история в страни като – Полша, Русия, САЩ, Канада, Великобритания, Испания, Грузия, Естония и Чехия.

В „4 Финанс” ЕООД работи мотивиран и високо квалифициран екип от специалисти, чиито стремеж е максимално да работят в интерес на клиентите.

Доволните клиенти на компанията са мерило за престиж и просперитет.

Кредитите се отпускат след задълбочен анализ на финансовото състояние  на всеки клиент, за да се вземе адекватно решение и финансовия риск да се сведе до минимум. Компанията е изградила своя авторитет, защитава го по категоричен начин, работи модерно и коректно.

Компанияте и изключително популярна с услугата си: всеки първи бърз безлихвен кредит до заплата на територията на цялата страна!

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която може да получите: 1 000 лв.
 • Минимална сума на бързите онлайн кредити: 50 лв.
 • Време за отговор на заявката за кредит – до 15 минути.
 • Условия за кандидатстване: да сте български граждани над 19 години, да предоставите цялата необходима информация изисквана в онлайн формата за кандидатстване, да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Начин за кандидатстване – изцяло онлайн.
 • Начини за получаване на парите – по банков път или на каса в удобен за Вас клон на Изипей.
 • Има възможност за удължаване на срока по кредита.
 • Работно време – делнични дни от 8 до 20 часа, почивни дни и официални празници от 10 до 17 часа.
 • Първи безлихвен кредит до заплата: ДА
 • Уебсайт: https://www.vivus.bg/