Бизнес Кредити Без Доказване на Доход

Независимо, че е много трудно да намерите бързи бизнес кредити без доказване на доход, съществуват варианти. Неотменно изискване при отпускането на бизнес кредити е доказването на доход от собственици и управители на бизнеса.

С изпълнението на това условие кредитора си гарантира по-малък риск при отпускането на заемите. Доходът трябва да е постоянен, регулярен, реален и доказуем с документи.

Това не винаги е осъществимо, особено при бизнес свързан реализирането на предприемчива идея, стартиращ сега бизнес, или дейност със сезонен, кампаниен характер.

Ще разгледаме предложения на финансови дружества – лицензирани, вписани в Централния регистър на БНБ, администратори на лични данни по Закона за защита на личните данни, за фирмени и бизнес кредити без доказване на доход и минимум документация.

1. Микро кредит – CrediTrade

 • Бърз фирмен кредит без доказване на доход, размер от 200 до 3300 лева, срок за погасяване от 3 до 18 месеца или от 9 до 48 седмици.
 • Кандидатстването е онлайн – денонощно, в удобен за Вас офис или на националния телефон на компанията.
 • Кредити за малък бизнес с опростена и улеснена процедура и с минимум документи.
 • Лихвата по кредита е фиксирана и се признава за фирмен разход.
 • Има възможност за безлихвено връщане на заема в рамките на 30 дни, след заплащането на административна такса.
 • Има гратисен период за внасяне на първата вноска от 45 дни.
 • Парите получавате в рамките на деня, в офис на дружеството или по банков път.
 • Погасяването на кредита е чрез равни седмични или месечни вноски. Плащате по банков път, в офис или в удобно за вас време и подходящо място на персоналния си консултант.
 • Няма неустойки.
 • https://microcredit.bg/creditrade

2. Финтрейд

 • Кредити без доказване на доход, условия за отпускане: да кандидатствате от името на представляваното от Вас юридическо лице.
 • Предназначение на средствата, за различни кредитни решения: разширяване и модернизиране на бизнеса, оптимизиране на производството, зареждане със стока, подобряване на асортимента, ремонт и освежаване на обекта, закупуване или подмяна на стопанския инвентар и други за малките предприятия в цялата страна.
 • Финтрейд Инвест от 1 000 до 100 000 лева, с фиксирани вноски и намаляващи лихви.
 • Финтрейд Оборот от 500 до 5 000 лева, плащате само за периода в които сте ползвали парите.
 • Бързо и лесно кандидатстване, безплатно и необвързващо, може да се откажете дори след одобрение. Време за кандидатстване – отнема Ви минути, одобрение в рамките на деня.
 • Начин на кандидатстване: онлайн, по телефона или чрез търговски представител.
 • Задължителни документи: снимки на обекта, лична карта и декларация за лични данни.
 • Има кредитен калкулатор, за да направите Вашите изчисления.
 • Няма такси за одобрение и усвояване на Финтрейд Оборот.
 • Парите може да получите на удобно за Вас място.
 • Изплащане на вноските по кредита: по банков път, на каса Изипей или на личния Ви търговски представител.

3. Финансцентър – Бърз ипотечен кредит

 • Бизнес кредити без доказване на доход, не е необходим и трудов договор.
 • Размер на кредита: започва от 5 000 лева, максималната му стойност се определя в зависимост от Вашите нужди и възможности за погасяване и от стойността на обезпечението /обикновено между 30% и 50% от пазарната стойност на обезпечението/.
 • Срок за погасяване: от 6 месеца до 5 години.
 • Предназначение: за кредити за стартиращ бизнес, при спешна нужда от оборотни средства, при потребност от по-голяма сума пари и други.
 • Обезпечение на кредита: ипотека върху недвижимо имущество – жилище, търговска площ, парцел и други. Имотът остава Ваш и Вие се разпореждате с него. След връщане на заема в седем дневен срок ипотеката се заличава пред нотариус.
 • Необходими документи за кандидатстване – лична карта, документ за собственост на имота, данъчна оценка, скица, платени данъци и други.
 • Кандидатствате онлайн, по телефон или в офис на дружеството, парите получавате по личната си банкова сметка.
 • Бързи бизнес кредити – одобрение до 1 час, при наличие на всички необходими документи, отпускането на средствата до 24 часа от вписването на ипотеката в Агенцията по вписванията.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита. Определя се индивидуално в зависимост от параметрите на кредита, доходи, задължения и кредитна история.
 • Няма такси за разглеждане на документите, за оценка на имота, за усвояване и управление на кредита.
 • Начин на погасяване: плаща се само лихва, накрая главница чрез равни месечни вноски с постоянна главница.
 • Може да погасите предсрочно, без неустойки.

4. Сис кредит – Бизнес кредит

 • Не се изисква доказване на доход за кредит с размер от 2 000 до 48 000 лева, срок за погасяване до 24 месеца, за финансиране на микро и малки предприятия и предприемчиви българи, които ще стартират собствен бизнес.
 • Обезпечение на кредита: до 5 000 лева без обезпечение, до 7 500 с един поръчител, до 25 000 лева движимо, недвижимо имущество или субсидия, до 48 000 лева – недвижимо имущество.
 • Фиксиран годишен лихвен процент.
 • Има еднократна такса за управление на заема, няма такси за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Според рисковия профил на клиента има годишна рискова премия начислена в полза на кредитора.
 • Има възможност за 3 месечен гратисен период.
 • Съществува възможност за сезонно погасяване според реалните приходи.
 • Начин на погасяване – на равни месечни вноски, включващи лихва, главница и рискова премия.
 • Има бонуси към кредита, лихвени отстъпки и специални цени за застраховка на имуществото.

5. Вива кредит – Оптима

 • За да финансирате Ваш проект, за оборотни средства или да изчистите натрупани дългове, размер от 5 000 до 90 000 лева, бизнес кредити без доказване на доход и независимо от кредитната Ви история.
 • Срок за погасяване от 12 до 60 месеца.
 • Бързи кредити – кандидатствате с минимум документи, /предварителното одобрение е до 2 часа/, онлайн, по телефон, в офисите на дружеството или на неговите партньори.
 • Парите получавате до 3 дни след вписване на първата по ред ипотека.
 • Обезпечение – недвижим имот в големите градове на страната.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Няма такса за предсрочно погасяване дори и през първата година, таксата за оценка на имота е за сметка на дружеството.

6. Профи кредит – „Бързи 1000” и „Май.стор Кредит”

 • Без необходимост от реално обезпечение.
 • Предназначение: финансиране на бизнес идея и покриване на нужди от инвестиционни и оборотни средства, за малкия и среден бизнес изцяло съобразено с потребностите.
 • Размер на кредита от 500 до 6 000 лева /при последващи кредити до 11 000 лева/ и срок за погасяване от 12 до 24 месеца /при последващи кредити до 48 месеца/.
 • Опростена форма на кандидатстване с минимум документи – бизнес кредити без доказване на доход, онлайн, по телефон или в офис.
 • Бързо одобрение и усвояване на средствата.
 • Без изискване за бизнес план, без изискване за оборот по сметка.
 • Безплатна професионална консултация от квалифициран кредитен експерт в удобно за Вас време и място /във фирмата/.
 • Няма такси за кандидатстване, усвояване и управление на средствата.
 • Начин за погасяване на кредита: съобразен с Вашите финансови възможности, чрез равни месечни вноски.