Бързи Кредити Без Доказване на Доход в София

Важно и неотменно условие за отпускане на кредити е дохода на кредитоискателите. Но тъй като за някои хора той е трудно доказуем вече на пазара има т.н. спешни заеми без трудов договор и бързи кредити без доказване на доход в София и други градове на страната. На тази страница ще Ви запознаем с най-известните фирми в столицата ни, които отпускат кредит без доход в офис или онлайн.

Попринцип когато теглите кредит повечето финансови институции изискват доход. Доходът трябва да е регулярен, постоянен, да е доказуем. Доказателство за размера на доходите са удостоверенията или служебни бележки, които издават работодателите на специални образци – формуляри, подписани, подпечатани и изведени с изходящ номер.

Получаването на доход е свързано с определяне размера на погасителните вноски и датата им на падеж. Обикновено има и изискване за съотношение: доход/погасителна вноска. Наличието на доказани доходи е своеобразно обезпечение на кредиторите, техния риск от неиздължаване заемите се свежда до минимум.

На кредитния пазар при наличието на голяма конкуренция на финансови дружества, има такива, които отпускат спешен и бърз кредит без доказване на доход. Логично и естествено е най-много кредити да се търсят на територията на град София. Това е така не само защото населението на столицата е многобройно, а и поради различни икономически причини.

При получаване на бързи кредити без доказване на доход, обърнете внимание на някои безспорни фактори, които сме коментирали и друг път – дружеството в което ще кандидатствате да е легитимно, да е регистрирано, да има актуални удостоверения, размера на лихвата /тя може да е по-висока/, обезпечението на кредитите – дали се изисква нещо допълнително /ипотека, запис на заповед/, такси, комисиони, допълнителни разходи и други изисквания и условия. Ще разгледаме предложения на финансови дружества, които отпускат бързи кредити без доказване на доход в София.

Фрий заем

 • Кредити без необходимостта да имате доказуем доход, може да сте без работа, или да нямате декларирани доходи.
 • Лесен кредит от оторизирана международна компания, намираща се в отлични комуникации с финансовите институции в нашата страна, със седалище град Прага – столицата на Чехия.
 • Заем без ограничения, кредити без доказване на доход в София и всички градове на България, независимо от социалния статус, за всички пълнолетни български граждани – кредит за безработни, в отпуск по майчинство, кредити за пенсионери, самонаети.
 • При спешна нужда да вземете заем – пари в същия ден – размер до 700 лв, срок за погасяване до 45 дни.
 • Няма такси за кандидатстване и превод на парите.
 • Не се изисква никакво обезпечение, няма поръчители, без запис на заповед.
 • Кандидатствате за заем онлайн, като попълвате заявление, заявката Ви се разглежда незабавно, след одобрение изпращате СМС за да потвърдите заема и сумата Ви се превежда веднага по банков път /превода може да е при Вас за по-малко от 5 минути/, или на каса в Изипей.

Микро Кредит – Credi Home

 • Кредити без доказване на доход в София и без трудов договор.
 • Кредит само срещу лична карта, за навършили 18 години български граждани, без ограничения за максимална възраст.
 • Гъвкав заем от лицензирана компания – „Микро Кредит” АД, с централен офис в град София, регистрирана в Централния кредитен регистър на БНБ, администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни – личната Ви информация е защитена и съхранена според изискванията.
 • Заем без обезпечение, без поръчители, няма ипотека.
 • Размер на кредита от 200 до 3 000 лв, срок за погасяване от 9 до 48 седмици, или от 3 до 12 месеца.
 • Начини на кандидатстване – онлайн денонощно, чрез обаждане по националния телефон или в офис на дружеството.
 • Индивидуални компетентни консултации и персонално вежливо обслужване от личен кредитен консултант.
 • Взимате парите в брой – бързо и удобно.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита, зависи от изтеглената сума и периода на връщане.
 • Погасяването е на равни седмични или месечни вноски, Вие избирате ден от седмицата или число от месеца, имате индивидуален погасителен план.
 • Начини за издължаване – по банков път, в офис в компанията, или плащате в удобно време и на подходящо място на кредитния си консултант.
 • Може да Ви издадат Удостоверение за липса на кредитно задължение, ако Ви е необходимо.

Кеш кредит

 • Финансова компания с иновативен модел на работа.
 • Одобрение до 6 минути и лично предложение за всеки клиент, получавате парите в брой или по банкова сметка.
 • Кредитни продукти – Кеш на ден от 100 до 399 лв сами избирате времето за погасяване в рамките на 30 дни, Кеш кредит – Кредитна линия от 200 до 2 000 лв, срок за погасяване от 1 до 18 месеца.
 • Условия за отпускане – български граждани навършили 18 години, независимо от социалния статус, семейното положение, не е необходимо доказване на доход..
 • Опростена процедура при кандидатстване, може онлайн или в офис на дружеството.
 • Кредитите се предоставят срещу обезпечение – за Кредитна линия – 2 физически лица гаранти или банкова гаранция до 5 дни след подписването на договора и усвояването на парите, за Кеш на ден – 1 физическо лице гарант или банкова гаранция до 24 часа след подписване на договора и усвояване на кредита.
 • Гарантите трябва да са одобрени за такива, да работят на безсрочен трудов договор и всеки да получава не по-малко от 1 500 лв брутно месечно трудово възнаграждение.
 • Банковата гаранция трябва да бъде само от одобрена от кредитора банка. Таксата се разсрочва и се плаща заедно с месечната погасителна вноска.
 • Кредити без доказване на доход в София и други градове без такси за кандидатстване и усвояване на кредитите, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Регламентирана фиксирана лихва само за периода на ползване на парите.
 • Погасяване на равни месечни вноски.
 • Начини на връщане на кредитите – по банков път, в офис на дружеството, в обект на Лафка, на Кеш Терминал, в офис на Изипей.
 • Ако сте изплатили над 70% от текущия си заем, може да рефинансирате кредита.
 • Подробна информация за въпросите, които Ви вълнуват може да получите на безплатен телефон, на сайта или в офис на фирмата също и справка за минали или настоящи кредити.

Завележка: преди да теглите какъвто и да е бърз кредит внимателно четете договора и всички клаузи по него. Информирайте се предварително какъв точно е размера на лихвата, каква е точно крайната сума, която трянба да погасите и какви са всички такси. Бъдете внимателни и обърнете внимание и на дребния шрифт.