Бързи Кредити Без Обезпечение

На тази страница ще Ви представим списък с фирми за спешни онлайн заеми, които предлагат бързи кредити без обезпечение, без гарант и без залози. Преди това обаче, нека отговорим на въпроса какво е обезпечение и защо е нужно!

Какво е Обезпечение на Бързи Кредити и Защо е Важно?

Същността на обезпечението по отпусканите бързи кредити е своеобразна гаранция, една сигурност, свеждане на риска до минимум, че предоставените пари от кредитора ще му бъдат възстановени, дори длъжника  да престане да плаща.

Обезпечението по кредитите има различни форми – то може да се състои от поръчители, гаранти, съдлъжници, може да е банкова гаранция, може да е ипотека или залог, може да е под формата на запор на банкови сметки, на депозити в банки, на превод на работна заплата, да е залог върху вземания от трети лица или върху ценни книжа.

Връщането на кредитите от кредитополучателите най-често се гарантира от поръчители, които трябва за отговарят на определени изисквания: да са на безсрочен трудов договор, да получават определен размер на нетното трудово възнаграждение, да не са поръчители по други заеми, самите те да нямат активни кредити, да имат чисто кредитно досие и добра кредитна история.

Банковата гаранция обикновено е от банка партньор на кредитора и се заплаща от получателите на заеми. Ипотеката се формира нотариално върху недвижим имот, а залогът се налага върху движими вещи или парични средства. Сами се убеждавате колко усилия, време и средства ще са Ви  необходими, да осигурите обезпечение ако искате да изтеглите бърз кредит.

В още по-сложна ситуация ще се озовете ако парите са Ви спешни, за неотложни нужди  и не можете да осигурите исканото обезпечение. Ще предложим на Вашето внимание фирми за отпускане на бързи кредити – без никакво обезпечение, за да Ви улесним максимално.

Финансови Институции Които Предлагат Бързи Кредити Без Обезпечение

ВИВУС

 • Удобно и лесно решение за Вашите потребности – не се изискват поръчители, не са необходими гаранции, не трябва никакво обезпечение, налице е взаимно доверие.
 • Онлайн кандидатстване, одобрение до 15 минути за кредити в размер от 50 до 1 000 лв, получавате парите веднага, винаги знаете кога и колко точно дължите.
 • Дружеството работи без почивка – и през почивните дни, и на официални празници.
 • Всеки първи кредит до 400 лв, върнат до 30 дни е напълно безплатен – без лихви, без такси, връщате толкова, колкото сте получили.
 • Изисквания за получаване на заем – навършени 19 години, да предоставите необходимата информация и да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Не дължите такси при регистрация и при превод на парите.
 • Може да получите бързи кредити без обезпечение от дружеството, дори да имате активен заем към друга компания, може да удължите срока на кредита.
 • Уебсайт: http://vivus.bg/

КРЕДИСИМО

 • Не се изисква обезпечение, няма залози, само с лична карта: кредити в размер до 2 500 лв и срок за погасяване до 18 месеца от компания лидер на кредитния пазар.
 • Изцяло онлайн кандидатстване, одобрение до 7 минути, получавате цялата избрана от Вас сума по предпочитан начин – по банков път или на каса в брой.
 • Изпратете заявление, вижте точните изчисления от кредитния калкулатор, запознайте се предварително с благоприятните условия по отпускане на парите – заявлението е напълно безплатно и не Ви обвързва с договор.
 • Ефективни решения и защитени интереси на всеки клиент – без почивен ден, на територията на цялата страна.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години и собствени доказуеми доходи.
 • Всеки първи кредит до 600 лв, върнат за 30 дни и всеки седми върнат за 15 дни е напълно безплатен връщате толкова, колкото сте взели.
 • Има възможност за разсрочване на по-малки вноски и рефинансиране на кредитите.
 • Уебсайт: http://credissimo.bg/

МАКС КРЕДИТ

 • Отговорни кредити с висок стандарт и никакво обезпечение, без поръчители или други залози, не е необходимо да доказвате доход.
 • Ефективни кредити от ново поколение, при специално и индивидуално отношение към всеки клиент.
 • Кандидатстване – онлайн, в представителен офис или в удобно за Вас място при среща с кредитен консултант, за бъзр кредит до 3 000 лв.
 • Изисквания за отпускане – български граждани от 21 до 75 години с валидна лична карта и банкова сметка.
 • Няма такси, комисиони и допълнителни разходи, задължително получавате документ при всяка вноска.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита, конкретно формулирани и подробно описани в договора условия.
 • Може да кандидатствате за паралелен кредит или да рефинансирате заема.
 • Уебсайт: http://maxcredit.bg/

СМАЙЛ КРЕДИТ

 • Пари за минути, без поръчители и без обезпечение от коректна и сигурна компания.
 • Одобрение до 20 минути за Кредит до заплата – от 50 до 500 лв и Кредит на вноски от 600 до 1 500 лв.
 • Всеки първи кредит до 1 500 лв – без лихви, без такси, без никакво оскъпяване, връщате точно същата сума.
 • Няма такси и комисиони, напълно безплатно кандидатстване, няма такси при предсрочно погасяване.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, постоянни доходи и осигуровки, добра кредитна история.

БНП ПАРИБА

 • Онлайн кредити до 70 000 лв от специализирана в кредитирането небанкова компания.
 • Незабавен отговор, без поръчители или друго обезпечение, не се изисква превод на работна заплата.
 • Открити и непроменящи се условия, няма скрити лихви и комисиони.
 • бързи кредити без обезпечение с фиксиран годишен лихвен процент.
 • За непредвидени събития – застраховки: „Защита на плащанията”, „Комбинирана защита”.

КРЕДИТ ЕКСПРЕС

 • Бързи кредити без поръчители, без ипотека или други залози.
 • Помощ във финансово труден момент със суми от 100 до 5000 лв, със срок за погасяване до 1 година.
 • Кандидатствате по електронен начин на имейл адрес или в офис на дружеството, само с лична карта.
 • След одобрение до 2 часа, получавате парите в офис на компанията, по банков път или на каса Изипей.
 • Кредити на вноски – седмични, петнадесетдневни или месечни.

КРЕДИХЕЛП

 • Не се изисква никакво обезпечение, не са необходими поръчители, ипотеки, залози други.
 • Лесни кредити на територията на цялата страна, кандидатствате онлайн, чрез кредитен консултант, в офис, при лично посещение в дома или на удобно за Вас място.
 • Одобрение до 20 минути, размер на кредитите до 5 000 лв.
 • Няма скрити такси или други допълнителни разходи.
 • Условия за отпускане: възраст между 23 и 70 години, с регулярни доходи и добра кредитна история, активен телефон и имейл.

МИКРО КРЕДИТ

 • Бързи кредити без обезпечение и без поръчители, изгодни кредити от 200 до 3 000 лв, със срок за погасяване от 9 до 48 седмици или от 6 до 18 месеца – на равни погасителни вноски.
 • Фиксирана лихва и персонално обслужване от компетентен служител.
 • Заем без доказване на доход.
 • Получавате парите веднага след одобрение по банков път или в брой.
 • Изисквания за отпускане – български граждани, навършили 18 години с валидна лична карта.
 • 0% лихва, ако върнеш кредита до 30 дни.

НЕТ КРЕДИТ

 • Отговорни кредити от лоялна компания, без обезпечение.
 • Одобрение до няколко минути, връщане на равни месечни вноски.
 • Модерни кредити с изискване за възраст от 18 до 65 години и да работите.
 • Сами избирате вид на кредита, размер и срок за погасяване в рамките на 1 500 лв и 12 месеца.
 • Изцяло онлайн кандидатстване, бърз отговор на заявката и получаване на парите в същия работен ден.

КРЕДИТ ИНС

 • Без поръчители или залози, само срещу лична карта.
 • Кредити с размер от 200 до 1 500 лв, срок за погасяване от 3 до 12 месеца.
 • Облекчена онлайн процедура за кандидатстване, одобрение до 20 минути.
 • Прозрачни условия, предварителна и пълна информация за размера на лихвите.
 • Няма скрити такси и комисиони, нама такси за предсрочно погасяване, има възможност за рефинансиране на бързи кредити.
 • Условия за отпускане – навършили 18 години лица с постоянни доходи и платени осигуровки за последните 12 месеца назад и добра кредитна история.

ФРИЙ ЗАЕМ

 • Бързи кредити без обезпечение и без доказуем доход, без поръчители, без запис на заповед.
 • Пари в същия ден – до 700 лв и срок за погасяване до 45 дни.
 • Гъвкави кредити за всички – за безработни, за жени в отпуск по майчинство, за пенсионери, за студенти, за самонаети – без ограничения.
 • Опростена процедура по кандидатстване – попълвате само онлайн заявка.