Бързи Кредити До Минути: Онлайн Пари На Заем

За да са ефективни и навременни заемите, те трябва да са получени за нула време т.е. да са онлайн бързи кредити до минути. Не знаем кога ще ни сполети неотложна необходимост, която трябва да удовлетворим спешно – до 10, 20 или 30 минути.

В динамичното време в което живеем критерия за време е: сведен до минимума, за минути. За да е бърз един кредит, е необходимо подаването на заявката да е онлайн, документите, които са необходими да са малко, само най-важните, кандидатстването да е по опростена и елементарна процедура, одобрението да е до минутки, потвърждението и подписването на договора да е по най-практичния и удобен начин, а парите да се получат незабавно, същия ден по предпочитан от кредитополучателя начин – по банков път, на каса в брой или в офис на финансовото дружество – кредитор.

Ще Ви запознаем с предложения за такива онлайн пари на заем получени до минути.

Вивус

 • Експресно разглеждане на Вашата онлайн заявка, отговор до 15 минути, получаване на сумата по одобрения кредит по възможно най-бързия канал за прехвърляне на средства към Вашата банкова сметка или на каса Изипей.
 • Размер на заемите – до 1000 лв, възстановени за 30 дни, 7 дни в седмицата, през почивни дни и на официални празници.
 • Онлайн бързи кредити до минути без поръчител.
 • Няма такси, няма допълнителни разходи и комисиони.
 • Изисквания за получаване на кредит: български граждани над 19 години, отговарящи на минимални кредитни изисквания и предоставили цялата необходима информация.
 • Може да получите кредит, дори да имате друг активен и то към друга компания, може да получите допълнителна сума към кредит отпуснат от Вивус, може да удължавате срока на заема неограничен брой пъти в рамките на една календарна година.
 • Всеки първи кредит от компанията е напълно безплатен и безлихвен кредит – без лихви без такси до 400 лв, върнат за 30 дни.
 • http://vivus.bg/

Кредисимо

 • Изцяло онлайн, напълно безплатно заявление за кредит, което не Ви обвързва с договор, онлайн бързи кредити до минути и получавате парите по най – удобния за Вас начин, 7 дни в седмицата, без почивен ден.
 • Лесно и бързо, получавате суми до 2500 лв, връщате от 3 до 24 месеца, по избран от вас начин.
 • Условия за отпускане: навършени 18 години и доказуеми собствени доходи.
 • Не се изискват поръчители, а само лице за контакт.
 • Може да разсрочите на удобни малки вноски за по-дълъг период от време, може да рефинансирате кредита.
 • Всеки първи и пети кредит до 600 лв, върнат за 30 дни е онлайн кредит без лихва, без такса, без никакво оскъпяване.
 • http://credissimo.bg/

Фератум

 • Попълвате кратка онлайн форма за кандидатстване, изпълнявате инструкциите от получения СМС или имейл, одобрение до 5 – 10 минути и получавате парите същия ден, по удобен за Вас начин.
 • Лесни кредити онлай и бързи пари на заем до 3000 лв, срок за погасяване до 12 месеца.
 • Условия за кандидатстване – постоянно живеещи в страната граждани, с постоянна адресна регистрация, на възраст между 18 и 70 години, с доходи и чиста кредитна история.
 • Изисква се гарант – физическо лице, което да отговаря на определени условия или банкова гаранция от партньор на дружеството.
 • Няма скрити такси има гратисен период за погасяване.
 • Може да изплатите заема на части, може да удължите срока.
 • Всеки първи кредит отпуснат от компанията с размер до 700 лв и върнат до 15 дни е напълно безлихвен, без такси и други разходи.
 • http://ferratum.bg/

Микро Кредит – Credi Net

 • Кандидатствате безплатно, бързо и лесно онлайн без посещение в офис, след одобрение получавате парите до минути.
 • Размер на кредита от 200 до 3300 лв, срок на изплащане от 3 до 12 месеца.
 • Необходими документи: единствено лична карта, условия за кандидатстване – навършени 18 години и да посочите лице за контакт със собствен телефонен номер.
 • Не се изисква обезпечение, пари на заем без поръчител.
 • Няма такси и неустойки при предсрочно погасяване.
 • Всеки Credi Net погасен до 30 дни е с 0 лева лихва, срещу заплащане на административна такса.
 • Начин за получаване на парите – в брой от каса Изипей, по банкова сметка или от офис на дружеството, връщате заема по същия начин.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Начин за погасяване: равни месечни вноски.
 • В случай, че Ви трябват допълнително средства, може да рефинансирате кредита си.
 • Работно време на компанията: бързи кредити до минути от понеделник до събота включително.
 • https://credinet.bg/

Изи Финанс

 • Избирате сумата, която Ви е необходима и времето за което може да я върнете, попълвате онлайн краткия въпросник, изчаквате отговора и ако сте одобрен потвърждавате договора, изпратен по имейла, до 15 минути парите са при Вас по банкова сметка или на каса Изипей.
 • Размер от 200 до 1800 лева, срок за погасяване от 2 до 14 месеца.
 • Условия за отпускане на кредитите: навършени 18 години, постоянен доказуем доход и добра кредитна история.
 • Не се изискват поръчители, но ако представите такива ползвате по-добри условия при кредитирането.
 • Няма скрити такси и условия, няма излишни документи.
 • Може да рефинансирате кредита с по-голяма сума или да отложите погасителна вноска, може да се възползвате от отстъпки, ако сте редовни и коректни платци.

Стик–Кредит

 • Улеснена и бърза онлайн процедура за кандидатстване на територията на цялата, влизате в компютър или смартфон, попълвате необходимата информация, до минути получавате отговор на своята заявка, ако сте одобрени по най-бързия начин в рамките на деня получавате парите във всяка каса на Изипей или по банковата сметка.
 • Кредитни продукти: STIKCREDIT от 50 до 400 лева и STIKCREDIT на вноски от 200 до 1500 лева, срок на връщане до 12 месеца.
 • Изисквания при отпускане на онлайн бързи кредити до минути: да работите и да сте български граждани на възраст от 18 до 70 години.
 • Не се изискват поръчители, лихва се начислява само за периода на ползване на парите.
 • Няма скрити условия и допълнителни разходи.
 • Всеки първи и шести кредит до 400 лв, върнат до деня на падежната дата съгласно индивидуалния договор за паричен заем е с 0 % лихва.
 • При нужда може да рефинансирате кредит, може да получите точна информация за състоянието на Вашия заем.