Бърз Кредит до 10000 лв с Изгодни Условия

В настоящата статия ще ви запознаем с предложения на банки и финансови дружества за бързи кредити до 10000 лв. Обърнете внимание на изискванията за отпускане и бързината за одобрение. Сумата е сериозна и изисква по – дълъг период на възстановяване.

Важно е какви са условията за отпускане – вида и размера на лихвения процент,  дали се изисква обезпечение, необходими ли са поръчители или банкови гаранции, какви са таксите при кандидатстване и управление на кредитите, допълнителните разходи, застраховки и други. Някои банки държат  превода на работната заплата или на регулярните доходи да се извършва по сметка открита в същата банка. Изберете най – доброто предложение за Вас. Има възможности за онлайн кандидатстване и за бързи пари на заем без поръчител.

1. УниКредит Булбанк – „Бързо кредит”

 • За непредвидени разходи, за текущи потребителски нужди, за ремонт, почивка, екскурзия, за рефинансиране на задължения и други цели – отпуска се в лева, размер от 500 до 10 000 лв и срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Кредит само срещу лична карта и получавате отговор до 2 часа.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, по телефон или в удобен офис на банката.
 • Не е необходимо обезпечение, не се изискват поръчители.
 • Не се изисква превод на работна заплата по сметка в банката.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период на кредита, лихвата зависи от размера на заема и срока за неговото погасяване.
 • Възможност за сключване на застраховка с дружество, партньор на банката.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

2. Ти би ай банк – Кредит Бързи пари

 • Бързи пари от 300 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 36 месеца от отговорна и непрекъснато разрастваща се банка.
 • Сами избирате размера на кредита и срока за неговото погасяване, правите изчисления на кредитния калкулатор, за да сте наясно предварително с цялата сума, която дължите.
 • Условия за отпускане – пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи в страната ни чужденци с регулярни доходи.
 • Кандидатствате онлайн, по телефон или в офис на банката.
 • Одобрение от 5 минути до 2 часа.
 • Бърз кредит без поръчител и без гаранции.
 • Може да се възползвате веднага от парите в брой.
 • Погасяване на задължението – в офиси на банката, по банков път, чрез иновативна услуга „Бързо погасяване”,чрез касите на Изипей и други.
 • Включват се застраховки – „Живот” и „Безработица”.
 • https://www.tbibank.bg/bg

3. Тексим банк

 • Ако търсите бързи кредити до 10000 лв, обърнете внимание и на тази банка. Одобрение до 2 часа, валута на кредита: лева или равностойността им в евро.
 • Нисък променлив лихвен процент.
 • Личните параметри на Вашия кредит се формират според индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент, преценява се от кредитния специалист дали е необходим поръчител или друго обезпечение.
 • Гъвкав кредит – може да е необходим превод на работна заплата в банката.
 • Изисквания при кандидатстване – възраст между 21 и 68 години, доходи от безсрочен трудов договор най-малко 6 месеца назад при последния работодател и редовно обслужвани други кредити и задължения.
 • Срок за погасяване от 1 до 7 години, при рефинансиране на бързи кредити или на други задължения – до 10 години.
 • Няма такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка с дебитна карта, няма такса за предсрочно погасяване, има такса за разглеждане на искането за кредит и за одобрението на кредитната сделка.
 • Начин за погасяване – на равни месечни вноски.
 • Възможност за сключване на застраховка „Живот” от името и за сметка на кредитополучателя.

4. Пощенска банка

 • Бърз кредит сега – отговор до 2 часа и възможност за експресно усвояване на средствата до 1 час след одобрение и подписване на договора.
 • Бързи кредити до 10000 с максимален размер до 40 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатстване само с лична карта, точни предварителни изчисления с кредитен калкулатор.
 • Вашия финансов профил определя лихвените условия и размера на кредита.
 • При превод на работна заплата в банката и избор на пакетна програма – отстъпки от лихвения процент.
 • Индивидуални месечни погасителни вноски – равни или намаляващи, според Вашите възможности.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит, дължима на два етапа.
 • Програма „Защита на плащанията”- при безработица, продължителен болничен или временна нетрудоспособност.

5. Обединена Българска Банка

 • И тази банка предлага бързи кредити до 10000 лева с максимален размер до 20 000 лв, срок за погасяване – ако изтеглите пари от 5001 до 10 000 лв – 8 години.
 • Прозрачен кредит от успешна и мащабна банка.
 • Необходими документи: молба – декларация за отпускане на кредита, лична карта и документ удостоверяващ задължения в други банки.
 • Онлайн кандидатстване, обаждане по телефона или на място в удобен офис.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка и минимална такса по сметка обслужваща кредита.

6. БНП Париба

 • Онлайн кредит за осъществяване на Вашите проекти, с размер до 70 000 лв.
 • Незабавни отговори на искането Ви за отпускане на кредит.
 • Достъпни и удобни кредити при ясни и конкретни условия, съвременни и издържани кредити: Кредит за ремонт и освежаване на дома, Кредити за друго, Кредити за друго с доказан доход над 1 400 лв, Автокредит Нова, Автокредит 3+, Кредит за обединяване на задължения.
 • Не се изискват поръчители.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Няма такси, допълнителни разходи и комисиони.
 • Сами избирате размера на погасителната вноска при разнообразни методи на плащане.

7. Сис Кредит

 • Модерни финансови продукти, решения и услуги, за физически лица до 30 000 лв за покриване на текущи нужди или рефинансиране на задължения, за юридически лица и земеделски производители до 50 000 лв за оборотни средства и развитие на малък и среден бизнес.
 • Уважително отношение към клиентите при пълна конфиденциалност на личната информация, безплатно удостоверение за размера на Вашите задължения, безплатна финансова консултация.
 • Няма такси по кредитите, няма такси и за предсрочно погасяване.
 • При просрочие на една вноска не се начисляват наказателни лихви и такси, ако подадете молба.
 • Оскъпяването на кредитите е сведено до минимум – зависи от размера на погасителните вноски и от срока за погасяване на кредитите.
 • Отстъпки и преференции за стартиращ бизнес и за земеделски производители

8. Профит Експерт

 • Профи Експерт също влиза в списъка на финансовите дружества, които предлагат бързи кредити до 10000 лева.
 • Онлайн форма на кандидатстване в лицензирано и оторизирано финансово дружество, при гарантирана защита на личните данни, които предоставяте.
 • Разнообразни кредити за всички, финансиране на малък и среден бизнес, , ипотечни кредити, кредити за пенсионери, рефинансиране на кредити за спиране изпълнително производство – размер от 100 до 20 000 лв.
 • Необходими документи за кандидатстване – молба за отпускане на кредит, валидна лична карта и декларация за предоставяне на данни.
 • Ниска лихва, платима само за времето на ползване на кредита.
 • Начини за получаване и погасяване на парите по заема – по банков път.