Видове Бързи Кредити В България

Бързите кредити онлайн са широко предлагана и търсена услуга в България. Това са спешни пари, отпуснати чрез опростена и лесна процедура, минимум документи и  кратко време.

Използват се за всякакви потребителски цели  и са няколко вида заеми, в зависимост от най – важните си характеристики. Ще представим на Вашето внимание най – разпространените видове, за да изберете Вашия бърз кредит.

 • Бърз кредит до заплата – работната заплата е основният източник на доход и се получава на определена дата. Понякога възникват непредвидени разходи, изгодни покупки или нещо друго специално и извънредно, което покриваме с бърз кредит до заплата, тъй като нямаме налични пари в момента. Това са малки суми отпуснати за кратко време при благоприятни условия. Такива кредити до заплата онлайн отпускат: Кредисимодо 600 лв, Фератум до 700 лв, Микро кредит до 700 лв, Смайл кредит до 500 лв,  Неткредит до 500 лв, Мини заем до 500 лв, Вива кредит експрес до 350 лв, Кредиленд до 380 лв, Рива кредит до 350 лв, Кредит Инс до 399 лв, Кинти до 1000 лв, РазПро кредит до 400 лв и други финансови дружества.
Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg
 • Бързи кредити на вноски – този вид кредити е за хора, които имат спешна нужда от по-големи суми пари, които да разсрочат във времето. Изплащането може да стане на седмични, двуседмични или месечни погасителни вноски. Бърза каса – до 3 000 лв погасява се месечно, Неткредит – до 1500 лв , Кредиленд – потребителски кредит с месечни вноски до 3000 лв и потребителски кредит със седмични вноски, Смайл кредит до 1500 лв погасява се месечно, Мини заем – кредит на вноски до 1800 лв, Фератум – до 2000 лв погасява се на равни месечни вноски, Изи кредит до 3000 лв погасяване  седмично, до 2500 лв погасява се месечно, Вива кредит до 1500 лв погасява се двуседмично или месечно, кредит Експрес до 5000 лв погасява се седмично, двуседмично или месечно, Микрокредит до 3000 лв изплаща се на равни седмични или месечни вноски, Сити Кеш кредит – до 3000 лв, погасяват се месечно или двуседмично.
 • Бърз кредит без поръчител – поръчителите са физически лица, които отговарят за изпълнение на задълженията на кредитополучателите пред кредитора. Те отговарят за цялата сума на заема и ако длъжника не плаща кредитора иска погасяване на дълга от поръчителя в пълния му размер, при същите условия. Трудно е да се намери поръчител по заемите, защото към тях се предявяват различни изисквания по отношение на доходи, договори с работодателя, кредитна история, дали самите те имат заеми, дали са поръчители по други кредити и други. Ще Ви запознаем с финансови дружества за бързи кредити, които отпускат заеми без поръчители – Вивус, Кредисимо, Смайл кредит, БНБ Париба, Кредимакс, Кредит Експрес, Кредихелп, Микро кредит, Терра кредит, Неткредит, Профи кредит, Фрий заем и други.
 • Кредит без трудов договор – трудовият договор е една своеобразна гаранция за постоянни и регулярни доходи, нещо на което дружествата за бързи кредити особено държат. Работната заплата се получава на определена дата, вписана в трудовия договор, което създава възможност за прецизиране на разходите и правилното разпределение на заплатата. За по-голяма сигурност кредиторите изискват постоянен трудов договор и документ от работодателя за 6 или 12 месеца назад. Има фирми които отпускат кредити без изискване за постоянен трудов договор: Вивус, Кредисимо, Смайл кредит, Кеш кредит, Фрий заем, Кредилайн, Макс кредит, Микро кредит и други.
 • Бърз кредит без лихва/с 0% лихва, с 0 лв такси, без никакво оскъпяване, връщате толкова колкото сте взели – това са най-изгодните кредити и ние ги препоръчваме. Това са първите кредити на Смайл кредит до 1500 лв, върнат за 30 дни, Вивус до 350 лв върнат за 30 дни, Фератум до 700 лв върнат до 30 дни, Кредисимо всеки първи и седми кредит до 600 лв, върнат за 15 дни, Нет кредит до 500 лв върнат за 15 дни, Кредит груп до 500 лв за 21 дена, Мини заем до 500 лв до 15 дни и други.
 • Бързи кредити в зависимост от времето за одобрение до 6, 7, 10, 15, 20, 30 минути, до 1 час. Най – бързо одобрение може да получите от фирмите за бързи кредити – Кеш кредит, Кредисимо, Фератум, Вивус, Смайл кредит, Лъки кредит, Кредимакс и други. Често тези бързи заеми са без такси – таксите във връзка с одобрение, отпускане, управление на кредитите, таксите за обслужване на сметката по отпуснатия кредит, комисионите, допълнителните разходи оскъпяват кредитите, утежняват тяхната стойност. Има фирми за бързи кредити, които отпускат заеми без такси – Вивус, Кредисимо, Кеш кредит, Раз Про кредит, Нет кредит, Смайл кредит, Топ кредит, Рива кредит, Сити Кеш кредит, Фрий заем и други, Изи кредит.
 • Бързи заеми отпускани с минимум документи. Едно основно изискване е бързите заеми да се отпускат при опростена, улеснена процедура и минимум документи, да са лесни и достъпни, да няма бюрокрация и излишна бумащина, това са кредити отпускани само срещу лична карта – Макс кредит, Кеш кредит, Кредилайн, Макс кредит, Микро кредит, Оптимал кредит, Профи кредит, Изи кредит, Кредит Инс и други.
 • Кредити за безработни – това са кредити най-често онлайн без изискване за доказване на доход – Кеш кредит и Фрий заем.
 • Бързи кредити за пенсионери – това са онлайн кредити за хора, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. Някои дружества, които отпускат такива кредити са – Макс кредит, Кредиленд, Кредисимо, Изи кредит, Сити Кеш кредит, Фератум, Оптимал кредит, И заем.
 • Бързи заеми отпускани на чужденци – те трябва да са постоянно пребиваващи в страната, всички други условия се отнасят и за тях – Макс кредит, Профи кредит, Пърсънъл Файнанс България.
 • Заеми в зависимост от размера им – до 1000 лв, до 1500 лв, до 2000 лв, до 2500 лв, до 3000 лв, до 5000 лв и други суми.
 • Бързи кредити отпускани за физически лица или за фирми, това са така известните бизнес кредити. Примерно финансовото дружество КешБокс отпуска кредит за физически лица – КешБокс за теб, за юридически лица – КешБокс Бизнес, Профи кредит за физически лица и Профи кредит бизнес.
 • Кредити за рефинансиране на задължения – рефинансирането е процес при който погасяваме стари задължения отпуснати от едно или повече финансови компании и ни остават пари, които да използваме за различни цели. За да имаме икономическа изгода е необходимо да съпоставим параметрите по старите кредити и новия кредит и те да са по-благоприятни и ефективни за нас. Рефинансиране на кредити предлагат следните дружества – Кредисимо, Мини заем, Смайл кредит, Кредихелп, Сити Кеш кредит, Кредит Инс, Рива кредит, Изи кредит и други.
 • Кредити за обединяване на задължения – обединяването на задълженията в едно има предимства – оптимизираме приходите и разходите си, плащаме само на едно финансово дружество, имаме една падежна дата на която погасяваме задължение, имаме една лихва само по кредита за обединяване. Кредит за обединяване на задължения отпуска БНП Париба и почти всички банки в нашата страна.
 • Кредити с удължаване на срока – в договора за кредит, кредитополучателите поемат ангажимент да върнат заема в определен срок от време. Финансовата действителност е динамична и не винаги се развива според нашите очаквания, понякога имаме затруднения, неблагоприятно стечение на обстоятелствата, тогава имаме нужда да удължим срока на заема си, за да избегнем наказателни лихви, такси за просрочие и за запазим чисто кредитното си досие. Дружества, които предлагат удължаване на срока са Вивус, Фератум, Бърза каса, Вива кредит, Кредимакс, Кредилайн, Кредит експрес, Сис кредит и други.
 • Бързи кредити според начина за получаване на парите, за да е удобно и достъпно за клиентите, с възможност за отпускане и погасяване на кредита в Изипей – Нет кредит, Мини заем, Кредит Експрес, Кредит Инс и други.
 • Кредити за покупка на автомобили – БНП Париба – Автокредит „Нова” от 1500 до 70000 лв и Автокредит „3+” при които ставате собственик на автомобила веднага, РазПро Авто – залог е автомобила до 30% от стойността му, за автомобили произведени след 2005 година, Терра кредит за автомобилен лизинг със стойност на автомобила над 8000 лв, с първа дата на регистрация до 7 години, с авансова вноска и лизингови вноски.
 • Бързи кредити за земеделски производители – земеделски бизнес кредит от Сис кредит, размер от 2000 до 50000 лв, срок на погасяване от 1 до 60 месеца, при обезпечение от движимо или недвижимо имущество, или субсидия.

Преди да изберете подходящия вид кредит за Вас направете задълбочено проучване на условията по кредита – лихви, крайна сума която трябва да погасите, такси и др.

Четете внимателно и дребния шрифт и ако имате въпроси или неясни места, питайте институциите от които искате да теглите кредита. Те са длъжни да Ви обяснят всяка неясна точка по договора или офертата.