Бързи Пари Без Доказване На Доход

Преди време нямаше, но сега има възможности за онлайн теглене и отпускане на бързи пари без доказване на доход, без трудов договор и без поръчител и то много бързо – само за един ден.

Освен това има и различни предложения за онлайн пешни и лесни пари на заем без обезпечение и без ипотека. На тази страница ще видите 5 от най-популярните бързи кредити без доходи в страната ни и то не само за малки суми като 500, 1000 лева, но и до 3000 и 3500 лева.

1. Микро Кредит – CrediHome

 • Бърз заем без доказване на доход.
 • Кредит без обезпечение и без поръчители.
 • Размер от 200 до 3300 лева, срок за погасяване от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца, на равни вноски.
 • Условия за отпускане: български граждани навършили 18 години.
 • Необходими документи: валидна лична карта.
 • Кандидатстването е с онлайн заявка, по националния телефон или в офис на дружеството.
 • Лихвата зависи от изтеглената сума и от срока й за връщане, тя е фиксирана.
 • Обслужването е индивидуално, от персонален кредитен консултант.
 • Получавате парите в брой.
 • Бърз кредит на месечни вноски с погасяване по банков път, в офис на компанията или в подходящо време и място на кредитния специалист.
 • Ако Ви трябва документ, че кредита е изплатен, получавате Удостоверение за липса на кредитно задължение.
 • Уебсайт: https://microcredit.bg/

2. Фрий Заем

 • Спешен кредит без доходи със изключително бързо одобрение – само за един ден дори до 10 минути.
 • Размер до 700 лева, срок за погасяване до 45 дни.
 • Заем за всички без ограничение – независимо от социалната принадлежност и дохода, за безработни, в отпуск по майчинство, пенсионери, самонаети.
 • Кандидатстването е онлайн, заявката се обработва незабавно, след одобрение потвърждавате със СМС , кредита получавате  по банкова сметка или на каса Изипей.
 • Мини кредити за един ден, без такси за кандидатстване и усвояване.
 • Заем без обезпечение, без поръчител.
 • https://www.freezaem.com/

3. E-CASH.BG

 • Спешни пари на заем без ограничения, бързи пари без доказване на доход, без документи и справки от работодатели. Подходящ за безработни, пенсионери, самонаети, в отпуск по майчинство.
 • Заем от 50 до 800 лева за 45 дни и Кредит на вноски от 400 до 3500 лева, за срок до 12 месеца.
 • Кандидатстване онлайн – през сайта на дружеството, бързо обработване на заявката, одобрение до минути, получавате парите веднага.
 • Условия за отпускане: български граждани на възраст от 18 до 70 години.
 • Обезпечение: две основни възможности за гаранция: физическо лице гарант или гаранция от Фератум Банк.

4. Кредит Макс – Макс План

 • За всички клиенти, не е необходимо да представяте документи за доказване на дохода.
 • Лесни кредити от 150 до 3000 лева, погасяване с двуседмични вноски, максимален брой 22.
 • Условие за получаване – възраст на клиентите от 21 до 75 години.
 • Необходими документи – лична карта.
 • Има гратисен период от 14 дни.
 • Заем без обезпечение, не са нужни поръчители.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, по телефон, в офис на дружеството или на удобно за Вас място, договорът се сключва в офис.
 • Получавате парите по банков път или в офис на компанията, плащате по същите начини включително Изипей.
 • Няма допълнителни такси и комисиони.
 • Може да кандидатствате за паралелен кредит или да рефинансирате настоящ, при определени условия.
 • Може да получите при необходимост справка или допълнителна информация за състоянието на Вашия кредит.
 • За да сте осигурени при трудни житейски ситуации, правите застраховка „Защита на плащанията”.

5. Финанс Център – Кредит Обезпечен с Ипотека

 • При потребност от по-големи и бързи пари без доказване на доход.
 • Предназначение: за физически лица, без достъп до банково кредитиране, за стартиращи бизнес начинания, за спешни нужди от оборотни средства.
 • Размер на кредита от 5000 лева, максималния размер зависи от стойността на обезпечението /от 30% до 50%/ и от потребностите на клиентите, срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • Обезпечение на кредита – ипотека върху всякакъв вид имот: жилище, търговска площ, парцел и други. Сделката се изповядва пред нотариус, имота остава Ваш, като върнете заема, ипотеката се заличава в 7 дневен срок.
 • Одобрение и усвояване до 1 час, при наличие на вдички необходими документи – лична карта и документи за собственост на имота: данъчна оценка, скица, платени данъци и други ако се налага.
 • Кандидатстване: онлайн, по телефон и в офис.
 • Лихвата е проста фиксирана месечна, в зависимост от параметрите на кредита, кредитната история и други фактори.
 • Няма такси за разглеждане на документите, усвояване и управление на кредита, няма такси за оценка на имотите.
 • Парите получавате само по банковата Ви сметка, до 24 часа от вписването на ипотеката в Агенцията по вписвания.
 • Погасяването е чрез равни месечни вноски с постоянна главница, първо се погасява лихвата, накрая главницата.

Какво сa бързи пари без доказване на доход?

Доход най-общо са  паричните средства които получаваме за своята дейност. Те са източник на средства за живот, те ни позволяват да съществуваме, да задоволяваме своите потребности и интереси. Доходите  са няколко вида и са с различен произход.

Доходите произхождат от трудови и приравнени към тях правоотношения, от дейност като едноличен търговец, от занаятчийска дейност, от упражняване на свободна професия, от извършване на услуги с личен труд, от дейности в селското стопанство, от продажба на имущество, акции, дялове, от наем, рента и аренда, от обезщетения и други.

При получаването на кредити от банки или финансови дружества за бързи пари, важно и съществено значение имат доходите на всеки кредитополучател. Те са гаранция за възвращаемост, те осигуряват спокойствие на кредитора и намаляват кредитния му риск.

Постоянните доходи получавани месечно дават възможност да се покриват разходите и да останат пари за внасяне на погасителната вноска по заема. Регулярните постъпления от доходи – месечно или на друг период от време, помагат на кредитополучателите да определят съвместно с кредитора точна дата на падеж за погасяване на кредита, фиксирана във всеки индивидуален погасителен план.

Има финансови дружества, които отпускат бързи пари без доказване на доход. Тези кредити не изискват доказване на доход, което е свързано с предоставянето на справки и удостоверения взимани от работодатели и други инстанции.

Внимание: при тегленето на  бързи пари без доказване на доходи винаги проверявайте лихвата, крайната сума и таксите, които дължите. При кредитите без трудов договор попринцип лихвите могат да са доста по-високи.

Има предложения за кредити без лихва от доста фирми в България и макар че повечето не са без доходи, са вариант за хората, които търсят спешно пари на заем. Алтернатива са също и популярните онлайн кредити от банки, които са с доста по-ниска лихва от тази на фирмите за бързи кредити.