Бързи Пари до Заплата

Често са ни нужни бързи пари до заплата, малки суми, които да върнем в кратък срок. Отпускане и теглене на бързи заеми до заплата широко разпространено явление в съвременността. То се организира от финансовите дружества за бързи онлайн кредити. Те често са безлихвени, само с лична карта и без поръчител. Освен онлайн, може да кандидатствате за спешни пари до заплата и по телефона или на място в офис. Има и дружества, които предлагат денонощно кредити за спешни случаи.

Бързите пари до заплата, са достъпни, отпускат се при улеснена процедура и минимум документи. Ще разгледаме предложения за получаване на бързи пари до заплата при благоприятни параметри от финансови компании които са лицензирани – вписани са в Централния регистър на БНБ и са администратори на лични данни по Закона за защитата им. Обърнете внимание, на безспорния факт, че повечето дружества отпускат своите бързи пари до заплата, когато е за първи път – без лихва и без такса, което е изгодно и удобно за нас – кредитополучателите.

Фератум

 • Бързи пари до заплата за минути и с денонощно работно време, от 50 до 800 лева, срок за погасяване от 5 до 45 дни.
 • Условия за отпускане: български граждани между 18 и 70 години с постоянна адресна регистрация, доходи и чисто кредитно досие.
 • Избирате сума и попълвате кратка форма на онлайн заявка за кандидатстване, до 10 минути след приемането й получавате становището на дружеството чрез СМС на мобилния Ви номер, потвърждавате заема и получавате парите по избран начин, същия ден.
 • Може да удължите срока на заема със 7, 15 или 30 дни, до 5 пъти, срещу заплащането на такса, за да запазите чиста кредитната си история.
 • Предварително сте запознати с всички разходи по Вашия кредит.
 • Има 3 дни гратисен период.
 • За да се гарантира изпълнението на договора е необходим гарант – физическо лице, което да отговаря на определени условия или банкова гаранция от банка – партньор на дружеството.
 • Може да внесете дължимата по заема сума на части.
 • Всеки първи заем е с 0 лева лихва, без такси и без оскъпяване, връщате толкова, колкото сте взели в рамките на 15 дни.
 • Работното време на дружеството е 7 дни в седмицата, в почивни и празнични дни, денонощно – 24 часа на ден.
 • http://ferratum.bg/

Кредисимо

 • Бързи пари до заплата с размер до 600 лева, срок за погасяване от 15 до 30 дни.
 • Условия за отпускане – да сте пълнолетни, да имате валидна лична карта и доказуеми доходи.
 • Одобрение до 7 минути след изпращане на заявлението за кредит, което е напълно безплатно и не Ви обвързва с договор.
 • Без поръчител, а само лице за контакт.
 • Кредити без лихва и без скрити такси.
 • Всеки първи и пети заем върнат до 30 дни е с 0 лева лихва.
 • Може да удължите периода за изплащане на кредита неограничен брой пъти, като платите само оскъпяването, има възможност за рефинансиране на заема.
 • http://credissimo.bg/

Мини заем

 • Бързи пари до заплата с размер до 500 лева, със срок на връщане до 30 дни.
 • Попълвате онлайн въпросник за 10 минути, отговор имате до 30 минути, след дистанционното потвърждаване на договора, получавате парите веднага по банков път или на каса Изипей.
 • Условия за отпускане: навършени 18 години, да живеете в България, да имате постоянни доходи, мобилен телефон и имейл адрес.
 • Обезпечение по кредита: поръчители или банкова гаранция.
 • Може да вземете кредит дори да имате друг заем, стига той да е обслужван.
 • Всеки първи кредит върнат до 15 дни е без никакво оскъпяване.

Credirect

 • Бързи пари на заем до заплата, размер до 500 лева, срок за погасяване на 14 или на 28 ден.
 • Кредита се плаща на едно вноска.
 • Условия за отпускане: навършено пълнолетие, да представите пълна, вярна и точна исканата информация и да отговаряте на минимални кредитни изисквания.
 • Има експресна услуга, която Ви гарантира разглеждане на заявката за кредит и одобрение до 20 минути.
 • Договорът за кредит получавате по имейл и потвърждавате заема.

Кинти.бг

 • Спешни пари до заплата, лесни и удобни, размер от 50 до 1000 лева, срок за погасяване до 12 месеца – бърз кредит на месечни вноски.
 • Лесна процедура по кандидатстване, само с лична карта.
 • Кредит до 1000 лв. без докаване на доход  и одобрение до от 5 до 20 минути, получавате становището по имейл.
 • Изисквания за възрастова принадлежност – от 18 до 65 години, постоянно жителство в страната, регулярни доходи от трудов договор, свободна професия, едноличен търговец, наем, пенсия и други източници.
 • Без скрити лихви и такси.
 • Необходимо е да представите солидарен длъжник, поръчител или залогодател, които да отговарят на изисквания до 3 дни след сключване на договора за кредит.
 • Може да удължите срока или да рефинансирате кредита.

Смайл Кредит

 • Лесни кредити до заплата от 50 до 500 лева, кандидатстването е безплатно.
 • Условия за отпускане: навършени 18 години, постоянни доходи и платени осигуровки, сумата на кредита да е по-ниска от месечния доход, да нямате задължения, които да не обслужвате.
 • Не се изисква поръчител.
 • Одобрението е до 20 минути.

Нет Кредит

 • Мини кредити и бързи пари до заплата, с размер от 50 до 500 лева – лесно одобрение, парите получавате същия ден, гъвкаво връщане.
 • Условия за отпускане: възраст между 18 и 65 години и да работите.
 • Може да направите точни изчисления с кредитния калкулатор.
 • Всеки първи заем до 500 лева, върнат до 30 дни е без оскъпяване.

Заплатата е паричното възнаграждение което получаваме за вложен труд в извършването на определена работа. Размерът, компонентите които включва и датата за получаване на заплатата се уговаря в трудов договор – които регламентира взаимоотношенията между работодател и работещ.

Трудът винаги е възмезден, получаването на заплата се гарантира от нашето законодателство. Заплата е основен източник на доход за препитание и задоволяване на потребности и интереси на голяма част от нашето общество. Тя покрива разходите ни и обезпечава семейния бюджет.

С датата на получаването на заплата са свързани плащането на комунално битовите ни сметки и на други наши задължителни и неотменни разходи. Често пъти изплащането на заплатата се бави от работодателя, между две заплати възникват непредвидени нужди или дълго желани придобивки или услуги са на достъпна цена.