Бърз Кредит До 2 000 лева

В България вече има много фирми и предложения за бързи кредити, но най-търсения техен продукт е онлайн бърз кредит до 2000 лв. и то спешен без поръчител, с погасяване на равни месечни вноски и с одобрение и получаване на сумата още днес.

Заем до 2000 позволява да покриете повече спешни разходи като медицински разноски, да платите сметки, такси, да изкарате до заплата или пък да изхарчите парите за почивка и екскурзия. На тази страница ще Ви представим няколко такива предложения от финансови институции в България.

Терра кредит

 • Бърз и лесен кредит от 100 до 2 000 лв, срок за погасяване – от 10 до 52 седмици или от 3 до 12 месеца, според погасителния план.
 • Кандидатстване в офис, кредитен консултант попълва молба за отпускане на кредит от Ваше име и другите документи напълно безплатно. Може да кандидатствате неограничен брой пъти, ако след отказ се е променило икономическото Ви състояние.
 • Необходими документи за кандидатстване – копие на лична карта, заверена с подпис на кандидатстващия и документ за доход.
 • Одобрение до 1 час, получавате парите в деня на кандидатстване.
 • Без ипотека, без поръчител, без какъвто и да е залог.
 • Има такса за разглеждане на вашето искане за кредит, такса гаранция за изпълнение в % към разрешения кредит и такса за обработка на документи.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.
 • Всички разходи са вписани в договора.
 • Погасяване  – кредити на вноски месечно, събират се в офисите от кредитните консултанти.
 • Получавате безплатен напомнящ СМС за всяка погасителна вноска.
 • Ако сте лоялни и изрядни платци, получавате отстъпка в размер до 50% от сумата на последната вноска.
 • Информация за Вашия кредит може да получите по телефон или на място в офис на дружеството. Официална писмена справка за неприключили кредити се издава срещу платена такса.

Кеш Кредит

 • Онлайн бърз кредит до 2000 лева, с възможност за получаване на парите в офис или чрез СМС за кредити в размер от 100 до 2 000 лв, срок за погасяване от 1 до 18 месеца.
 • Условия за кандидатстване – навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Необходимо е да осигурите 2 физически лица гаранти или Кеш кредит ще Ви осигури гаранция от избрано от него дружество срещу заплащането на такса.
 • Гарантите трябва да отговарят на изисквания – да са наети на безсрочен трудов договор, всеки от тях да получава минимално брутно месечно трудово възнаграждение от 1500 лв и да са одобрени за поръчители.
 • Одобрение до 6 минути.
 • Не се изисква документи за доказване на доход от кредитоискателя, кредити за безработни, в отпуск по майчинство, студенти.
 • Спешни кредити онлайн без такси за кандидатстване и усвояване.
 • Фиксирана лихва за периода на ползване.
 • Получавате кредита по банков път или в офис на дружеството.
 • Може да рефинансирате кредита, ако вече сте изплатили 70% от него.
 • Погасяване на равни месечни вноски.
 • Кредита погасявате по банка, на каса Изипей, в офис, в Лафка или Кештерминал.
 • Ако закъснеете с вноските Ви се начислява лихва за забава, ако не изплащате навреме се влошава кредитната история и намаляват шансовете Ви за бъдещо кредитиране, ако закъснеете с повече от 60 дни, задължението Ви се прехвърля на трето лице специализирано в събиране на просрочени вземания.

Кредит груп

 • Бърз кредит до 2000 лв, със срок за погасяване от 3 до 18 месеца.
 • Онлайн кандидатстване или обаждане па телефона, пари до минути – одобрение до 15 минути, усвояване до час, минимум документи.
 • Условия за отпускане – изисква се трудов договор за повече от 3 месеца и платени осигуровки, добро кредитно досие.
 • Вие взимате решение, от дружеството подробно Ви информират.
 • Без обезпечение, без поръчители.
 • Фиксирана лихва.
 • Има такса за определяне степента на кредитния риск и такса в % към предоставения кредит.
 • Погасяването е седмични или на месечени вноски.
 • Начини за погасяване – на каса Изипей, чрез Кеш Терминал, по банков път или в партньорски офис на фирмата.
 • 0% лихва за всеки първи и седми кредит, върнат до 21 дни.
 • Във всеки офис на дружеството може да получите документ за приключили задължения при издължен кредит, или за текущите задължения към момента.

РазПро кредит

 • Потребителски, ипотечни и бизнес кредити от финансово дружество с централно управление в град Варна и териториални офиси в областта – Аксаково, Девня, Вълчи дол, Ветрино, Провадия, Белослав, Аврен, Дългопол, Долни чифлик и Бяла.
 • Кредит РазПро – Супер: бърз заем до 2000 лв, срок за погасяване до 52 седмици.
 • Отговор до 1 час.
 • Изискват се 2 поръчители.
 • Лихвата се определя във фиксиран процент % и се изчислява седмично. Отстъпка в лихвения процент се прави при наличие на обезпечение. Има възможност за договаряне на лихвата.
 • Няма такси и комисионни за кандидатстване, усвояване и движение на парите, няма такса за предсрочно погасяване.

Рива кредит

 • Бързи кредити за спешни и належащи потребности, от финансово дружество с офиси – главен: град Пловдив, град Асеновград и град Мадан.
 • Кандидатстване за кредит – в офиса в град Пловдив или при уговорена среща в удобно за вас време с кредитен консултант на дружеството.
 • Кредитни продукти – ипотечни кредити, потребителски кредити, бизнес кредити, кредити за пенсионери. Кредит Рива месец – бърз кредит до 2000 лв, отпуска се на хора с месечни доходи, погасява се на равни месечни вноски, събират се на удобно за вас място от кредитен консултант.
 • Условия за отпускане – български граждани на възраст от 23 до 65 години, да работите на трудов договор и да имате добра кредитна история.
 • Съобразно финансовите си възможности, избирате погасителен план, размера на вноската и срок за погасяване. Подписването на договора за кредит се извършва в офис на дружеството.
 • Няма такси за кандидатстване, отпускане и движение на парите, годишни такси, няма такси за предсрочно погасяване, няма комисиони.
 • Бърз кредит до 2000 лв. с удобни погасителни вноски – с банков превод или вносна бележка.
 • Има възможност за рефинансиране на бързи кредити и стари задължения при по-изгодни условия.