Бърз Кредит на Месечни Вноски

За да извършите теглене на бърз кредит на месечни вноски с или без поръчител, Ви е необходимо време да проучите финансовите институции, фирмите за бързи онлайн кредити и банките. Погасяване на кредит на равни вноски вески месец е предпочитан вариант за изплащане на заеми от много хора.

Още преди да бързи кредити с месечни вноски, ние трябва да сме анализирали финансовите си възможности,  да помислим и да решим как и по какъв начин ще го върнем. Възстановяването на заема се извършва посредством погасителни вноски, внасяни на точно определено число от месеца – датата на падеж.

Изборът и договарянето на вида и размера на погасителните вноски е от изключително важно значение. Погасителните вноски се състоят от главница и лихва и се формират най – често месечно, те са подробно описани в индивидуалния погасителен план, който е неразделна част от договора за кредит.

Месечните погасителни вноски са два вида – равни или намаляващи. Равните са еднакви всеки месец, те включват определен размер на лихва и главница в съответно съотношение. Лихвата  намалява, а погасяването на главницата се увеличава, но като цяло месечната вноска остава еднаква или равна за целия срок на кредита.

Това са най-често срещаните месечни вноски за погасяване на бързи кредити. Те са подходящи за кредитополучатели с постоянни и регулярни месечни доходи. Намаляващите месечни вноски се формират от лихва, която непрекъснато намалява и постоянен размер на главницата.

Като правило те се използват от кредитополучатели с по-високи доходи, които могат да си позволят по-голям размер на месечната погасителна вноска. Те по-бързо изплащат кредита и с по-малко оскъпяване. Вида и размера на месечната вноска която сме договорили, трябва изцяло да е съобразена и напълно да съответства на нашите доходи и тяхното получаване.

Правилното определяне и точното внасяне на месечните вноски има съществено значение за формиране на добрата ни кредитна история, която определя облика ни на платци и се съхранява в Централния Кредитен Регистър на БНБ, от където черпят и подават данни всички вписани кредитори – банки и финансови дружества за бързи кредити. Ще Ви запознаем с предложения на финансови дружества за бърз кредит на месечни вноски.

Кредисимо – Кредисимо плюс

 • Размер на кредита до 2500 лева, погасява се на малки и удобни месечни вноски от 3 до 24 месеца – работно време: 7 дни в седмицата.
 • Попълвате онлайн форма заявление, като избирате нужната сума и срок за погасяване, получавате становище до 7 минути и парите са при Вас по предпочитан начин – банков превод и каса Изипей.
 • Изпращането на заявлението е безплатно и не Ви обвързва с договор, след одобрение може да се откажете.
 • Условия за отпускане: навършени 18 години, валидна лична карта и доказуеми доходи.
 • Без обезпечение.
 • Мини кредити без скрити такси.
 • Има възможност за рефинансиране, може да изтеглите нов кредит, преди да сте изплатили текущия.
 • Редовните клиенти получават преференции, по-ниски лихви, отстъпки и бонуси.
 • http://credissimo.bg/

Фератум – Бърз Кредит на Месечни Вноски

 • Погасяване на равни месечни вноски от 2 до 12 месеца, кредит с размер от 400 до 3 500 лева.
 • Заявявате от всяко мобилно устройство, имате отговор до 5 минути и получавате парите още същия ден.
 • Условия за отпускане: български граждани от 18 до 70 години с постоянна адресна регистрация, доходи и чиста кредитна история.
 • Няма скрити такси има гратисен период за погасяване.
 • Изисква се гарант за изпълнението на договора за заем – физическо лице, което трябва да отговаря на условия или банка партньор на дружеството.
 • Дружеството работи денонощно без почивни дни.
 • http://ferratum.bg/

Микро кредит – CrediGo

 • Погасяване на кредит на равни вноски, фиксирани, индивидуално определени месечни вноски от 6 до 18 месеца, кредит с размер от 600 до 3300 лева.
 • Кредит при 30 дневен гратисен период.
 • Бърз кредит на месечни вноски само срещу лична карта при бързо и лесно одобрение.
 • Без поръчител или друго обезпечение, изисква се доказан доход.
 • Лихвата е фиксирана.
 • Експресни заеми – получаваш парите веднага след одобрение по банков път, връщаш по същия начин.
 • Заявете денонощно онлайн кредита, по телефон или в офис на дружеството.
 • https://microcredit.bg/credigo

Сити кеш – City Cash Month

 • Месечен продукт, погасяването е на месечни вноски – от 4 до 11 месеца, размер от 200 до 3 000 лева.
 • Вноските се плащат директно на личния Ви кредитен специалист в удобно време и подходящо за Вас място, може и по банков път.
 • Единствен необходим документ – валидна лична карта, за лица навършили 18 години.
 • Кандидатстването е чрез онлайн заявка, обаждане по телефона и среща със специалист от дружеството, за да уточните детайлите.
 • Може да рефинансирате стария кредит с по-голяма сума.
 • Ако Ви е отказан заем, може да опитате отново след 30 дни, но трябва да се е променило нещо в икономическото или социално Ви положение.

Нет Кредит – Бърз Кредит на Месечни Вноски

 • Кредит с погасяване на равни месечни вноски до 12 месеца, размер от 300 до 1 500 лева.
 • Бързи пари, изцяло по интернет, заявката се подава лесно, одобрението е в деня на кандидатстване, парите получавате в работния ден.
 • Условия за отпускане – възраст между 18 и 65 години и да работите.
 • Лихвата се начислява само за периода на ползване.
 • Може да изтеглите допълнителна сума пари, в зависимост от състоянието на текущото Ви задължение.

Изи Кредит – Изи месец

 • Погасявне на равни месечни вноски, сами избирате срока от 4, 6 или 8 месеца.
 • Вноските се събират на удобно за Вас място – всеки месец, от вашия кредитен консултант.
 • Размер от 200 до 2 500 лева, получавате сумата по кредита във дома Ви, или по Изи Кард – дебитна карта без такси за издаване, поддръжка , теглене и плащане.
 • Необходимо е обезпечение, представя се до 3 дни след сключването на договора – двама поръчители или банкова гаранция. Поръчителите представят служебна бележка за доходите от работодателя, те трябва да работят на безсрочен трудов договор с нетно възнаграждение над 1 000 лева, да са с платени осигуровки, добра кредитна история, да нямат заеми, да не са поръчители по други кредити. Банковата гаранция е необходима да гарантира, че ще поеме Вашето задължение, ако престанете да плащате. Ако не представите обезпечение Ви се начислява неустойка.
 • Лихвата е фиксирана и не подлежи на промяна.
 • Има програма за лоялност – Изи Бонус – за предимства, отстъпки и други.

Макс Кредит – Макс Релакс

 • Бърз кредит на месечни вноски с фиксирани падежни дати – максимален брой: 11, размера е от 400 до 3 000 лева.
 • Условия за получаване – необходимо е да работите на безсрочен трудов договор, да сте на възраст от 21 до 75 години, да сте български гражданин или постоянно пребиваващ в страната чужденец. Не е необходимо да представяте документ за доказване на дохода.
 • Лесни кредити само с лична карта – онлайн, в офис, по телефон или на избрано от Вас място при среща с Консултант финансови решения, подписвате договор в офис.
 • Получавате парите в брой от офис на дружеството или по Вашата лична банкова сметка.
 • Не са нужни поръчители или банкова гаранция.
 • Има гратисен период от 45 дни.
 • Няма допълнителни такси или комисиони.
 • При погасяване получавате документ.
 • Може да кандидатствате за паралелен кредит или да рефинансирате настоящ заем.
 • Използвате застраховка: „Защита на плащанията”, тя се грижи за комфорта Ви при трудни ситуации.