Бърз Кредит Срещу Ипотека

Бърз кредит срещу ипотека на жилище или друг вид недвижим (движим) имот може да получим вече от няколко финансови институции в страната ни. Има предложения както за суми до 100000 лева, така и над тази сума.

Бърз кредит срещу залог на имущество трябва да се отпуска при опростена, лесна и ускорена процедура, за да може кредитополучателите да се възползваме за кратък срок от парите.

Повечето финансови дружества в стремежа си да отпуснат бърз заем срещу ипотека, предлагат и предварително одобрение до часове. За да е бърз ипотечния кредит, документите които представяме трябва да са малко и да се набавят с лекота. Няма как да прескочим някои срокове, но при добра организация може да намалим времето.

Когато избираме оферта за бърз кредит срещу ипотека трябва да се стремим освен да е изгодна и ефективна, да е достъпна и удобна, да отговаря максимално на потребностите ни, да е индивидуална и ясна. Ще Ви запознаем с предложения за бърз кредит срещу ипотека, за да намерите Вашето решение.

1. Финансцентър

 • Бърз кредит срещу ипотека на имот, одобрение до 1 час при наличие на всички необходими документи и условия за ипотечен кредит, отпускане на средствата до 24 часа след вписване на ипотеката в Агенцията по вписванията. Експресен финансов продукт от семейна българска компания.
 • Улеснена и ускорена процедура.
 • Предназначение: за лични нужди или малък и среден бизнес. Подходящ за физически лица без достъп до банково кредитиране (като тези, които търсят заем срещу ипотека без доказване на доходи), стартиращи бизнес начинания, при спешна нужда от оборотни средства или при потребност от по-големи суми без доказване на доход.
 • Размер от 5 000 лева до: максималният размер се определя от стойността на обезпечението, от потребностите на клиентите и възможностите им за погасяване. Рамките на заема са от 30% до 50% от стойността на ипотекирания имот.
 • Необходими документи: лична карта и документи за имота – за собственост, данъчна оценка, скица, платени данъци.
 • Изисквания при кандидатстване: да сте пълнолетни български граждани.
 • Начини за кандидатстване: онлайн, по телефон или в офис.
 • Задължително обезпечение – недвижимо имущество, всякакъв вид имот. Той не си прехвърля, остава собственост на кредитополучателя. Вписва се ипотека и при издължаване тя се заличава.
 • Проста фиксирана лихва за целия период. Формира се индивидуално в зависимост от финансовото състояние – доходи, разходи и желани параметри.
 • Няма такси за: разглеждане на документи, за оценка на имота, за усвояване на парите по кредита, няма годишна такса за управление.
 • Парите от кредита получавате по банков път.
 • Срок за погасяване: от 6 месеца до 5 години.
 • Начини за погасяване: равни месечни вноски с постоянна главница или плащане на лихва, а главницата накрая. Вноската е фиксирана.

2. Бързи кредити ООД

 • Бърз кредит срещу ипотека. Бързи пари със срок на одобрение и получаване на парите – 24 часа от момента на кандидатстване и представяне на нужните документи.
 • Кредитът е подходящ за физически лица без достъп до банково кредитиране (например за тези, които търсят ипотечен кредит с лоша кредитна история), стартиращи бизнес начинания, за спешни оборотни средства, при потребност от по-големи суми или рефинансиране на лоши кредити.
 • Необходими документи: лична карта и документи за имота.
 • Размер от 5 000 до 650 000 лева.
 • Кандидатстване в офис на компанията „Интернешънъл Саламанка Капитал” или в уеб сайта.
 • Обезпечение: първа по ред ипотека върху недвижим имот, който остава Ваша собственост.
 • Постоянен лихвен процент, фиксиран месечно.
 • Няма такси за: кандидатстване, оценка на имота, за управление на кредита и предсрочно погасяване.
 • Срок за погасяване от 1 месец до 180 месеца.
 • Вноските се погасяват по банков път.
 • Може да получавате актуална информация за състоянието на кредита.

3. Изи кредит

 • Бърз кредит срещу ипотека с предварително одобрение до 24 часа. Получавате парите до 3 дни след вписване на ипотеката в Агенцията по вписвания.
 • Размер от 5 000 до 90000 лева.
 • Кандидатстване – кредит само срещу лична карта и документи за собственост на имота. Кредитната история не е от значение. Кредитен консултант на фирмата Ви консултира професионално на място и безплатно.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.
 • Оценката на имота е безплатна.
 • Фиксирана лихва за целия период на погасяване, която не подлежи на промяна.
 • Има такса за разглеждане на документи.
 • Погасявате чрез месечен план – до 60 вноски.

4. Кредит груп

 • Бърз кредит срещу ипотека. Предварително одобрение още същия ден. Усвояване за 5 работни дни. Без излишна бюрокрация.
 • За всякакви цели. Опростена процедура по разглеждане и отпускане.
 • Размер от 7 000 до 100 000 лева, срок за погасяване от 3 месеца до 7 години.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот – апартамент, къща, магазин, офис, парцел и земеделска земя.
 • Независимо от кредитната Ви история.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Без скрити разходи и такси.
 • Безплатна оценка на имота.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *