Жилищен Кредит с Фиксирана Лихва

Жилищен кредит с фиксирана лихва е целеви заем за строеж или закупуване на жилище, за подобрения, довършителни работи. Отпуска се за дълъг срок от време. За обезпечение служи жилищният имот, които се купува или строи.

В икономическата практика сме свидетели на голямо разнообразие  предлагани жилищни кредити в условията на конкуренция между банките. Лихвата и другите елементи на цената на кредита са резултат от финансовите условия в страната и от политиката на съответните кредитори. Жилищните кредити се отпускат с фиксирана лихва, променлива или комбинация от двете.

Ако искате да планирате своите разходи, да си гарантирате сигурност, спокойствие, като знаете предварително колко точно ще плащате, изберете жилищен кредит с фиксирана лихва. Тя е непроменена за целия срок на заема, знае се предварително точния й размер, известни и постоянни са месечните погасителни вноски, предвидим е Вашия бюджет.

Имайки предвид продължителния период в който ще плащате заема, в даден момент жилищния кредит с фиксирана лихва, може да  стане неизгоден, ако лихвата по кредитите падне значително.

При такава ситуация Вие може предприемете рефинансиране на ипотечен кредит с фиксирана лихва – има толкова благоприятни оферти на банки и финансови дружества.

При фиксираната лихва може и предсрочно да погасите – ако имате пари за тази  ефективна възможност. Помислете за жилищни кредити с фиксирана лихва за определен период от срока на кредита и променлива за оставащ срок. Ще Ви запознаем с актуални предложения на банки, за да намерите сполучливо, удобно решение и най-изгоден жилищен кредит за Вас.

1. ПРОКРЕДИТ БАНК – Жилищен кредит „Нов дом”

 • Фиксиран лихвен процент за първите 10 години, съгласно лихвения бюлетин на банката – сигурна и достъпна покупка на жилище. По-ниска лихва при превод на работната заплата в банката.
 • Валута лева или евро, максимален размер до 250 000 евро, максимално финансиране до 80% от пазарната стойност на предложения за обезпечение имот.
 • Допълнително финансиране, ако избраното жилище има нужда от енергийно ефективни подобрения.
 • Онлайн кандидатстване и предварително одобрение, за да изберете спокойно своето жилище.
 • Специални преференции за млади семейства; условие при отпускане: възрастта на кредитополучателя не трябва да превишава 65 години за срока на договора на жилищния кредит.
 • Обезпечение: ипотека върху ново закупеното жилище или друг недвижим имот, с възможност за избор между отговорност с цялото Ви имущество или отговорност до размера на учреденото обезпечение.
 • Има такса за разглеждане на искането за жилищен кредит, при предсрочно погасяване до 12 месеца – има такса, след този период – няма; такса за оценка и застраховка на обезпечението.
 • Няма такси за отпускане и годишна такса за управление.
 • Може да промените условията по кредита срещу заплащане на такса.
 • Срок за погасяване до 20 години.

2. ЕКСПРЕСБАНК

 • Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години.
 • Предназначение: да закупите, ремонтирате, за довършителни работи, кредит за апартамент или кредит за строителство – да построите ново жилище.
 • Възможност за рефинансиране на съществуващи кредити от други банки, без такса одобрение.
 • Валута – лева или евро, размер на финансиране до 100% от пазарната стойност на имота.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижим имот.
 • Предоставен е кредитен калкулатор, за да направите примерни изчисления. Може да ползвате гратисен период.
 • Може да изберете между: превод на работна заплата в банката, превод на част от работната заплата – 110% от размера на погасителната вноска, без превод на работна заплата.
 • Има такса за одобрение, такса за оценка на имот, държавна такса за вписване на ипотека. Няма такса за предсрочно погасяване след първите 12 месеца.
 • Застраховки: „Живот, пълна и трайна неработоспособност” и „Имот”.
 • Срок за издължаване до 30 години.

3. ИНВЕСТБАНК – Домашен уют

 • Фиксирана лихва за 5 години. По-ниска лихва за кредитоискатели с потвърден осигурителен доход над 2 000 лева, за доход доказан с ГДД, лекари, зъболекари, морски лица, за доходи от чужбина и други. Има значение преводът на заплатата и доходите в банката. Бонуси към размера на лихвата при спазване на допълнителни условия.
 • Предназначение: за покупка на недвижим имот, рефинансиране, част от средствата може да се ползват за ремонт и довършителни работи.
 • Валута: лева или евро. До 95% финансиране. Възможност за финансиране покупка на имоти с акт № 14 и акт № 15.
 • Възможност за ползване на гратисен период при погасяване на главница до 12 месеца.
 • Има такси за: разглеждане на документи, откриване на основната дебитна карта, месечна такса за разплащателната сметка, ползване на услуга „Времето е пари”.
 • Необходимо е да се сключи застраховка „Имот”. При кредити с по-голям размер – застраховка за рисковете злополука и заболяване. Застрахователя, трябва да е одобрен от банката.
 • Няма такса за предсрочно погасяване, след 12 месеца от отпускането на кредита.
 • Бонус: кредитна карта с одобрен лимит в % към оценката на обезпечението, не повече от 5 000 лева.
 • Срок за погасяване: до 35 години за кредити в евро, до 10 години за заеми в лева.
 • Индивидуален погасителен план при сезонност на приходите, избор между равни и намаляващи вноски.

4. ДСК – Собствен дом

 • Може да изберете жилищен кредит с фиксирана лихва.
 • Размер до 400 000 лева.
 • Бърз кредит срещу ипотека с лесно отпускане, без такса за кандидатстване.
 • Има еднократни: такса за разглеждане и одобрение, такса за оценка на обезпечението, за изготвяне и вписване на законна ипотека.
 • Индивидуална консултация при кредитен специалист в удобен клон на банката.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *