Жилищни Кредити Онлайн

Живеем в ерата на информационните и комуникационни технологиии е съвсем нормално да търсим жилищни кредити онлайн. Общуването между хората, институциите и дружествата е чрез интернет – онлайн. Той е навсякъде, проникнал е в ежедневието ни.

Можем да свършим много работа без да посещаваме определени места, без хартиени документи – онлайн. Можем да черпим информация, да провеждаме разговори, да задаваме въпроси – онлайн.

Можем да имаме достъп до услугите на банки, да проучим оферти за кредит, да сравним параметри,  и да изберем подходящ за нашите финансови възможности. Ще Ви запознаем с предложения на банки за интересни жилищни кредити онлайн.

1. ПОЩЕНСКА БАНКА – Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години

 • Онлайн кандидатстване, заявление след прецизни изчисления на електронния калкулатор, експерт се свързва с Вас за да обсъдите конкретните параметри на жилищния кредит.
 • Безплатна онлайн видео консултация по Скайп – жилищни кредити онлайн, отговор на Вашите въпроси за най-подходящото жилищно финансиране.
 • Услуга за експресно разглеждане на искането за кредит – одобрение само за 1 работен ден.
 • Предназначение: за покупка на Вашия нов дом, кредит за строителство, кредит за апартамент, довършване, ремонт и подобрения на жилището.
 • Валута – евро, размер до 250 000 евро, финансиране до 85% от пазарната оценка на имота.
 • По-ниска фиксирана лихва в евро за първите пет години, по-изгодна при превод на работна заплата в банката, променлив годишен лихвен процент след това.
 • Такси и комисиони: за оценка на кредитоспособността, еднократна такса за откриване на програма, месечна за програма „Моето семейство”, за оценка на имот, за документален анализ на обезпечението.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след 12 месечен период.
 • Гратисен период по главница за първите 12 месеца от срока на кредита.
 • Избирате между равни и намаляващи месечни погасителни вноски.
 • Срок за погасяване до 35 години.
 • Множество преференциални условия по Ваш избор.
 • Застраховка на обезпечението; застрахователен пакет „Живот”.

2. РАЙФАЙЗЕН БАНК – Жилищен кредит

 • Онлайн запитване за прозрачно финансиране на Вашия първи или по-просторен дом. Онлайн безплатна видео консултация.
 • Валута лева или евро, размер от 10 000 лева /5 000 евро/ до 400 000 лева /200 000 евро/, срок за погасяване до 30 години.  Процент на финансиране – до 85%.
 • Обезпечение: недвижим имот.
 • Може да кандидатствате успоредно и за потребителски кредит.
 • Конкурентни лихвени нива, съобразени с индивидуалния Ви профил. Лихвен процент, базиран на пазарен индекс – 6 месечен Sofibor/Euribor, по-нисък при превод на работна заплата в банката.
 • Има такси за: разглеждане на документи, месечна за обслужване на пакет Комфорт, за откриване и обслужване на разплащателна сметка.
 • Застраховки – на дома и кредитополучателя за неблагоприятни събития.
 • Гратисен период до 12 месеца – плащате само лихва.
 • Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване първата година.
 • Пакет Комфорт с дебитна карта за неограничени безплатни плащания на ПОС и безплатни тегления от всички банкомати на банката.
 • Регистрация за ОНЛАЙН банкиране в Райфайзенбанк.

3. D BANK – Жилищен кредит с пакет „Желан дом”

 • Вземи жилищен кредит онлайн. Консултант на банката попълва заявление вместо Вас и Ви информира за становището на банката.
 • Предназначение: за покупка на недвижим имот, за довършителни работи, ремонт, подобрения, или рефинансиране на ипотечни кредити към други банки.
 • Валута лева или евро, размер – до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от стойността на недвижимия имот, максимален срок за погасяване до 35 години.
 • Предварително одобрение на база доходи.
 • Обезпечение: ипотека върху имота, предмет на сделката. Изисква се имуществена застраховка.
 • Изгодни лихвени нива, изравнени лихвени условия за кредити в лева или евро. Жилищен кредит с фиксирана лихва за първата година и променлива за останалия период – 6М SOFIBOR/EURIBOR плюс надбавка. Отстъпки от лихвения процент при изпълнение на различни условия.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след първата година и без такса за предоговаряне на кредита.
 • Има такси за: проучване и одобрение, месечна за пакет, оценка на имота, вписване, подновяване и заличаване на ипотека, годишна за обслужване на кредитната карта.
 • Издаване на кредитна карта с лимит не повече от 5 000 лева.
 • Изплащане на равни месечни погасителни вноски.

4. ЕКСПРЕСБАНК – Жилищни кредити

 • Кандидатствате онлайн, правите запитване за Вашите индивидуални условия.
 • Предназначение: за свободата да имате собствен дом – покупка, строителство, ремонтни, довършителни работи, подобрения, рефинансиране.
 • Валута лева или евро, максимален размер на финансиране: до 85% от пазарната стойност на имота потвърдена от лицензиран оценител, одобрена от банката.
 • Срок за погасяване до 30 години.
 • Обезпечение: недвижим имот.
 • Превод на работната заплата в банката; превод на 110% от вноската по кредита; без превод на работна заплата.
 • Лихвени възможности: период с по-ниска  лихва за първите 2 години; фиксирана лихва за първите 10 години; променлив лихвен процент за кредити в лева.
 • Такси и комисионни – съгласно Тарифата на банката за индивидуални клиенти.
 • Няма такса за предсрочно погасяване след първите 12 месеца.
 • Застраховки: на ипотекирания имот в полза на банката, „Живот, пълна и трайна неработоспособност” на кредитополучателя.
 • Равни или намаляващи месечни вноски.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *