Заем Срещу Ипотека Без Доказване на Доходи

Вече има и заем срещу ипотека без доказване на доходи и без поръчител за бизнес лил лични нужди. При отпускане на по-големи суми банките и финансовите дружества, за да си гарантират по-малък кредитен риск изискват сериозно обезпечение, обикновено ипотека и доказване на постоянни доходи.

Така те се застраховат от некоректни платци и такива които изпадат в просрочие и преустановяват плащанията по кредитите. Ипотеката е свързана с недвижимо имущество, което трябва да отговаря на определени изисквания. Те са свързани с доказване  собственост на лицата, нотариални актове, скици, данъчни и пазарни оценки, документи за обременяване на имота с тежести и други.

Всичко това трябва да бъде предварително  уточнено и изяснено, за да може имота да се продаде и да възстанови кредита, ако кредитополучателите не се издължават.

Както знаем доходите са най-важното и неотменно условие при отпускането на сериозни парични суми. Безсрочен трудов договор, месечни регулярни доходи и определен размер на нетно възнаграждение на член от семейството, са сигурна гаранция заложена в полза на кредитора.

Стремежът на банките и финансовите дружества е да комбинират тези фактори и да си осигурят спокойствие. Много трудно се намира кредитор, които отпуска заеми срещу ипотека, без доказване на доходи.

Ще Ви запознаем с оферти на банки и небанкови институции, които предлагат оферти за заем срещу ипотека без доказване на доходи. Всички дружества които разглеждаме са легитимни – вписани са в Централния регистър на БНБ, може да сте спокойни и за личните данни, които предоставяте, те са администратори на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Пощенска банка: Ипотечен кредит по програмата „Повече днес”

 • Предназначение: за финансиране на всичките Ви планове /ремонт, обзавеждане, образование и други/ и за обединение на задължения /увеличавате разполагаемия си доход с до 97%, плащате само една вноска, в една банка, една лихва, на една дата/.
 • Обезпечение на кредита: ипотека върху недвижим имот, без доказване на доходи.
 • Валута лева или евро, размер до 100 000 лева, финансиране до 70% от пазарната стойност на имота.
 • Срок за погасяване от 5 до 25 години.
 • Годишен лихвен процент – променлив, зависи от финансовия профил на клиента, като надбавката се договаря индивидуално.
 • Такси и комисиони на банката, ако не сте изтеглили кредита с цел обединяване на задължения – такса за оценка на кредитоспособността дължима при усвояване на кредита, еднократна такса за откриване на програма, такса за оценка на имот, такса за документален анализ на обезпечението.
 • Има такса за предсрочно погасяване – 1% от предсрочно погасената сума, когато кредита е погасен преди изплащането на 12 месечни погасителни вноски.
 • Ако изтеглите този кредит ползвате подходяща програма за банково обслужване, която Ви осигурява преференциални условия, отстъпки, бонуси и други.

Финансцентър – Кредит обезпечен с ипотека

 • Обезпечение на кредита – ипотека /жилище, търговска площ, парцел и други/.
 • Не се изисква доказване на доходи, не се изисква трудов договор.
 • Одобрение до 1 час, отпускането на средствата е до 24 часа от вписването на ипотеката.
 • Минимален размер – 5 000 лева, максималния зависи от Вашите нужди и възможности и от стойността на обезпечението /между 30% и 50% от стойността на имота/.
 • Срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • Документи за кандидатстване – лична карта и документи за собственост на имота /данъчна оценка, скица, платени данъци и други/.
 • Изисквания при отпускане: пълнолетни български граждани с ясен план за приходи и разходи, за да се определи точно погасителната Ви вноска.
 • Кандидатства се онлайн, по телефон или в офис на компанията.
 • Проста фиксирана лихва за целия период на кредита – определя се индивидуално за всеки кредитополучател, зависи от финансовото му състояние, кредитната история, стойността на паричната сума и срока за погасяване.
 • Няма такси за разглеждане на документи, за оценка на имотите, за усвояване на парите, няма годишна такса за управление.
 • Парите получавате по личната Ви банкова сметка.
 • Начини за погасяване: на равни месечни вноски с равна главница или плащате само лихва, главницата накрая.

Ленно

 • Заем срещу ипотека без доказване на доходи за бизнес и лични нужди – кредити за финансиране на бизнес идея и кредити за физически лица.
 • Обезпечение – ипотека върху недвижим имот.
 • Не се изисква доказване на доход.
 • Одобрение до 2 часа.
 • Размер до 250 000 евро, зависи от обезпечението.
 • Срок за издължаване до 30 години.
 • Онлайн кандидатстване, обсъждане и консултация за необходимите документи, подписване на договор за заем и ипотека и получавате парите по банков път.
 • Не се начислява лихва, ако върнете кредита до 90 дни.
 • Преди ипотеката, за да се снабдите с необходимите документи може да получите предварително до 2 500 евро.
 • Кредита се отпуска и при лоша кредитна история, възбрани по изпълнителни дела,  данъчни задължения, отказ на банките да Ви дадат пари, ако сте над 65 години.

Креди груп

 • Предлага бързи потечни кредити с размер от 7 000 до 100 000 лева, без доказване на доходи, без бизнес план, независимо от кредитната Ви история.
 • Срок за погасяване от 3 месеца до 7 години.
 • Предварително одобрение до 24 часа без такси и без необходимост да ходите в офис на компанията, усвояване за 5 работни дни по банков път.
 • Главно условие за отпускане на кредитите – одобряване на недвижим имот в и около областните центрове на страната. Имотът може да бъде собственост и на трети лица, съгласни да го предоставят като обезпечение / апартамент, къща, магазин, офис, парцел, земеделска земя.
 • Безплатна оценка на имота и консултация за необходимите документи.
 • Няма скрити разходи и такси.
 • Може да получите документ за текущи и приключени задължения.

Вивакредит Оптима

 • Заем срещу обезпечение на имот, който трябва да е в големите градове на страната, без доказване на доходи от 5 000 до 90 000 лева и срок за погасяване от 12 до 60 месеца.
 • Няма ограничение в това за какво може да ползвате парите.
 • Имота остава Ваша собственост и след учредяването на ипотеката.
 • Необходими документи за кандидатстване за този заем срещу ипотека без доказване на доходи– лична карта и документ за собственост на имота, който ще ипотекирате.
 • Кандидатстването е онлайн, по телефон, в офисите на дружеството и неговите партньори.
 • До 24 часа получавате предварително становище дали сте одобрен за кредита, парите получавате по банков път до 3 дни от учредяване на първа по ред ипотека.
 • Погасяването на този заем срещу ипотека без доказване на доходи е на месечни вноски по банков път.

Сис кредит – Личен кредит срещу обезпечение

 • Обезпечение – недвижимо имущество – жилище, УПИ, земеделска земя. Трябва да е Ваша собственост или собственика да заложи във Ваша полза, да не е обременено с тежести, да няма други ползващи по нотариален акт.
 • Не се изисква доказване на доход.
 • Предназначение: за непредвидени разходи на Вас и Вашето семейство, за рефинансиране на ипотечен кредит и за други цели.
 • Размер от 3 000 до 30 000 лева, срок за погасяване от 1 месец до 2 години.
 • Одобрение в рамките на 2 работни дни, кредитната история не е от първостепенно значение.
 • Необходими документи: искане за кредит, копие от документа за собственост на имота и снимки на имота.
 • Няма такси за пълно или частична погасяване, няма такса за разглеждане на документите, няма такса управление и без такса за оценка на имота.
 • Погасяването на този заем срещу ипотека без доказване на доходи е на месечни вноски.