Изипей Кредит: Бърз Заем с Получаване в Офис на Изипей

В света на лесните ис пешни заеми, все повече хора говорят за бърз Изипей кредит. Изипей е място, каса, гише, за парични преводи и платежни услуги. Там може да направите различни плащания на битови сметки за ток, телефон, вода, интернет, парно, кабелна телевизия, данъци, комисионни, наеми и други, без да заплащате такса.

Необходимо е да направите клиентска регистрация която е безплатна и на посочен от Вас  абонатен номер, телефон и т. н. могат да излизат текущите Ви сметки. Веднъж създадена тази регистрация се запаметява и винаги на дадения номер излизат автоматично Вашите месечни разходи.

Може да платите всички, или само част от тях, като ги степенувате по важност, по време. След внасянето на парите, задълженията към съответните дружества се погасяват автоматично. Може да изпратите или да получите паричен превод от всички, които са включени в системата Изипей. Максималната сума, която еднократно може да се преведе през системата е 5 000 лв. Може да превеждате суми по банкови сметки в страната.

Финансовите дружества, които отпускат бързи кредити са в системата, те превеждат парите за кредити на клиентите си в Изипей и кредитополучателите  могат да си ги вземат  от всяко удобно за тях гише. Много хора наричат теаи заеми Изипей Кредит, въпреки, че не Изипей ги отпуска, а фирмите за бързи заеми.

Това е голямо улеснение за всички, получавате парите в брой от подходящ и избран клон на Изипей, на територията на цялата страна. А те са вече навсякъде, в големите търговски вериги, в МОЛ, на обособени гишета, в бензиностанции, банки, някои работят в почивни и в празнични дни. Това става много бързо и спестява време, средства, гарантира сигурност и надеждност.

Вие не попълвате бланки, не представяте документи, те се издават от оператора на гишето и са валидни и достоверни. Когато получавате пари по отпуснат Изипей кредит за Вас от финансово дружество, представяте на гише във Изипей следните данни: лична карта – номер и дата на издаване, ЕГН, трите имена, адрес по лична карта и актуален адрес.

Издава Ви се разписка в два екземпляра /една  за служителя на Изипей, за да се съхрани според правилата, вторият екземпляр е за получателя на сумата/ и Ви се изплаща сумата. Когато внасяте пари за да погасявате кредита, служителя на Изипей въвежда трите Ви имена, ЕГН, сумата за превод, данни за получателя на сумата.

Издава документ по образец, който съдържа номер на вноската, името на наредителя, сумата, основанието за внасяне, датата, офиса където е внесена. Изипей има тарифа за такси при извършване на парични преводи в брой и сумата се получава в брой. За тези, които търсят Изипей кредит, ще Ви запознаем с финансови дружества за бързи кредити, които отпускат пари и позволяват погасяване на кредити чрез Изипей.

Кредисимо

 • След получаване на одобрение за кредит може да вземете парите си веднага от най-близката до Вас каса на Изипей, или по банков път.
 • Може да връщате кредита като внасяте парите в удобен клон на Изипей, по банков път или чрез Кеш терминал.
 • Кредисимо до заплата: лесни кредити онлайн до 600 лв, срок за погасяване от 15 до 30 дни. Всеки първи кредит до заплата върнат до 30 дни е напълно безплатен, без лихви и такси. Всеки седми, върнат до 15 дни – също, връщате толкова, колкото сте взели.
 • Кредисимо плюс: до 2 500 лв, изплаща се на месечни вноски от 3 до 24 месеца.
 • Няма такси, не се изискват поръчители.
 • Изцяло онлайн, одобрение за 7 минути.
 • http://credissimo.bg/

Смайл кредит

 • Получавате кредита изцяло онлайн, регистрацията отнема минути, получавате парите във всеки офис на Изипей или по банкова сметка.
 • Връщате кредита предсрочно без такси или на датата на падеж във всеки офис на Изипей или по банков път.
 • Одобрение до 20 минути за Кредит до заплата от 50 до 500 лв, Кредит на вноски от 600 до 1 500 лв.
 • Без поръчител.
 • Няма такси и комисиони, може да рефинансирате кредита.
 • Всеки първи кредит до 1 500 лв, върнат до 30 дни е напълно безплатен.

Мини заем

 • След одобрение и подписване на договора получавате парите веднага по банков път или на каса Изипей, връщате заема по същия начин.
 • Отговор в рамките на 30 минути за – Кредит до заплата до 500 лв и Кредит на вноски до 1 800 лв.
 • Кандидатствате онлайн, избирате вида на договора, фиксирате сума и срок за погасяване.
 • Може да удължите срока на Кредит до заплата, може да рефинансирате и двата заема.

Кредит Инс

 • Веднага след одобрение на кредита, дружеството изпраща съобщение до партньора си Изипей, че парите са преведени в полза на клиента. До 15 минути след подписването на договора си получавате парите от всеки удобен за Вас клон Изипей, срещу лична карта.
 • Погасяването на кредита е отново в офисите на Изипей, може и на Кеш терминал.
 • Одобрение до 20 минути, за суми от 200 до 1 500 лв, връщане от 3 до 12 месеца.
 • Без поръчители, кредит само срещу лична карта.
 • Условия за кандидатстване – навършени 18 години, осигурявани лица за последните 12 месеца, с доходи и добра кредитна история.
 • Може да рефинансирате кредита, има отстъпки и промоции за лоялни платци.

Бърза каса

 • Получавате парите от кредита по банков път или тя може да Ви бъде изплатена на каса в брой – Изипей срещу лична карта.
 • Имате възможност да погасите задълженията си по кредита чрез превод на каса Изипей, по банков път или Кеш терминал.
 • Изисквания за получаване на кредити: лица на възраст от 18 до 70 години, с доходи и добра кредитна история.
 • Денонощно с одобрение до 10 минути, заем от 50 до 3 000 лв, срещу лична карта.
 • При финансови затруднения може да удължите срока на заема.
 • Всеки първи кредит до 700 лв, върнат до 15 дни е с 0% лихва.

НетКредит

 • Кредита се получава и връща по банков път или на каса Изипей – бърз Изипей кредит.
 • Онлайн кандидатстване на територията на цялата страна.
 • Условия за получаване: възраст между 18 и 65 години, да работите и да имате добра кредитна история.
 • Кредит от 50 до 500 лв при гъвкаво връщане и Кредит на вноски от 300 до 1 500 лв, погасяване до 12 месеца.
 • Всеки първи кредит до 500 лв, върнат до 30 дни е с 0 % лихва.

Кредит Експрес

 • Получавате парите на каса Изипей или по банков път, връщате парите на каса Изипей, като основание пишете: вноска по кредит или по банков път.
 • Одобрение до 2 часа, размер до 5 000 лв, погасява се на седмични, петнадесетдневни или месечни вноски.
 • Ако кандидатствате за първи път може да вземете до 800 лв.
 • Не са необходими поръчители, не се изисква друго обезпечение.

Кинти.бг

 • Може да усвоите сумата от най-близката до Вас каса Изипей или по банков път – бърз Изипей кредит.
 • Връщате кредита чрез плащане на каса Изипей или по банков път.
 • Одобрение от 5 до 20 минути за бърз онлайн кредит от 50 до 1 000 лв, срок за погасяване до 12 месеца.
 • Няма скрити такси, кандидатстването за кредит е безплатно, подписването на договора е изцяло онлайн.
 • Необходим е един поръчител, който трябва да отговаря на изисквания.
 • Може да удължите срока на кредита със 7, 14 или 30 дни, може да рефинансирате, ако сте погасили коректно 75% от задължението си.

Фрий заем

 • Вие избирате как да получите парите – на каса Изипей или по банков път.
 • Кандидатствате онлайн, кредити без договор за работа, заявката се обработва незабанво.
 • Пари в същия ден до 700 лв, срок за погасяване до 45 дни.
 • Без доказуем доход, само за български граждани.
 • Без обезпечение, не се изискват поръчители.