Ипотечен Кредит с Лоша Кредитна История

На днешно време има финансови дружества – лицензирани и оторизирани, които отпускат ипотечни кредити с лоша кредитна история. Ще Ви запознаем с офертите на някои от тях.

Истината е, че е доста трудно да се намерят кредити срещу ипотека с лошо ЦКР от банки, но има няколко финансови дружества в страната ни, които предлагат ипотечни кредити за хора с лоша кредитна история и дори възможности за рефинансиране на заеми с лошо кредитно досие.

1. Ленно

 • Ипотечен кредит при лоша кредитна история и отказ на банките да Ви финансират.
 • Кредити за бизнес и лични нужди, срещу ипотека на недвижим имот.
 • Не се изисква доказване на доход /за физическите лица/ или оборот /юридическите лица/.
 • Могат да се възползват и клиенти над 65 годишна възраст.
 • Валута – евро, размер до 250 000 евро, срок за погасяване до 30 години.
 • Срок за одобрение: до 2 часа.
 • Предназначение: за погасяване на забрани по изпълнителни дела, за рефинансиране на бързи кредити, за покриване на данъчни задължения или просто при спешна нужда от пари.
 • Процес на кредитиране – онлайн кандидатстване, кредитен консултант се свързва с Вас, за да обсъдите детайлите и да получите информация за условия и необходими документи, подписване на договор за заем и договорна ипотека, след което усвоявате парите по банков път.
 • Получавате до 2 500 евро преди ипотеката, за да набавите необходимите документи.
 • Не се начислява лихва, ако погасите кредита до 90 дни.
 • Връщане на 66% от платената лихва при редовен бизнес кредит /ако е отпуснат на юридическо лице, няма забавяне през целия период, не е предсрочно погасен през първите 2 години и договора вече е подписан/.

2. Финансцентър

 • Ипотечен кредит за клиенти отхвърлени от банките, с лоша кредитна история.
 • Предназначение: за стартиращи бизнес начинания, при нужда от спешни оборотни средства, при потребност от по-големи суми без доказване на доход.
 • Минимален размер – 5 000 лева, максимален – определя се от Вашите нужди и възможности за погасяване, както и от стойността на обезпечението – от 30% до 50% .
 • Срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • Проста фиксирана лихва за целия период на заема. Определя се индивидуално, в зависимост от финансовото състояние, доходи, задължения и желани параметри на кредита.
 • Ипотечни кредити с лоша кредитна история и кредит без доказване на доход.
 • Изисквания при кандидатстване: пълнолетни български граждани с ясен личен план за реални доходи и разходи, за да се определи правилно и точно месечната погасителна вноска.
 • Необходими документи: кредит само срещу лична карта и документи за имота: собственост, скици, оценки, тежести, платени данъци.
 • Начини за кандидатстване: онлайн, по телефон без допълнително таксуване или в офис на компанията.
 • Одобрение и усвояване до 1 час, при наличие на всички необходими документи. Парите постъпват по личната Ви банкова сметка.
 • Обезпечение: всякакъв вид имот – жилище, търговска площ, парцел и други. Ипотеката се вписва в Агенцията по Вписванията като гаранция, че ще върнете кредита, имота остава Ваш, след погасяване на задължението, ипотеката се заличава в 7 дневен срок. Имота може да не е Ваша собственост, при този случай, собственика подписва с Вас.
 • Без такси за разглеждане на документи и усвояване на парите, без такса за оценка на имотите, без годишна такса за управление.
 • Начини за погасяване: равни месечни вноски с постоянна главница или плащане само на лихва, главницата на края.

3. ВиваКредит – Оптима

 • Бързи ипотечни кредити с размер от 5 000 до 90 000 лева.
 • Ипотечни кредити с лоша кредитна история и независимо от Вашето ЦКР.
 • Предназначение: за обединяване на задължения, за изчистване на натрупани дългове или за финансиране на проект.
 • Кандидатстване – онлайн, по телефон, в офис на дружеството или неговите партньори.
 • Без изискване за доказване на доход.
 • Обезпечение: недвижим имот в големите градове на страната. Оценката на имота е безплатна.
 • Минимум документи – валидна лична карта.
 • Предварително одобрение до 24 часа.
 • Лихвата е фиксирана, за целия период на кредита.
 • Получавате парите до 3 дни след вписване на първа по ред ипотека.
 • Заемът се изплаща на вноски от 12 до 60 месеца.

4. Кредит Груп

 • Ипотечен кредит за хора с лоша кредитна история
 • Размер от 7 000 до 100 000 лева, за всякакви цели.
 • Главно условие: обезпечението да е недвижим имот – апартамент, къща, магазин, офис, парцел или земеделска земя, в или близо до големите областни центрове.
 • Оценката на имота е безплатна.
 • Няма скрити разходи, няма такси и комисиони.
 • Предварително одобрение още същия ден.
 • Процедурата по разглеждане на документите и отпускане на парите е опростена.
 • Усвояване за 5 работни дни без бюрокрация.
 • Срок за погасяване от 3 месеца до 7 години.

5. Рива кредит

 • Ипотечни кредити с лоша кредитна история, ако сте изпаднали в неплатежоспособност, ако имате просрочени задължения, ако нямате оборотни средства за бизнеса, ако Ви притиска съдия-изпълнител, ако банките не Ви отпускат кредит, ако имате нужда от пари без доказване на доход, за рефинансиране или нови бизнес проекти.
 • Обезпечение: ипотека върху недвижимо имущество – апартамент, къща, производствени или търговски обекти, земя.
 • Размер от 3 000 до 150 000 лева, зависи от конкретната нужда, от стойността на обезпечението и от възможността за погасяване.
 • Не се изисква документ за доход, не се изисква представяне на бизнес план.
 • Необходими документи: лична карта /физически лица/, за юридически лица /актуално състояние, удостоверение за липса на съдебно производство, за наличие или липса на задължения/ и документите за имота.
 • Предварително одобрение до 1 час, при наличие на всички документи.
 • Месечен лихвен процент, фиксирана лихва за целия период на кредита, определя се индивидуално.
 • Няма такси: за разглеждане на документи, за усвояване на парите, няма годишна такса за управление, няма такса за предсрочно връщане на парите.
 • Срок за погасяване – от 6 месеца до 5 години.
 • Начин за погасяване: равни месечни вноски с опция за гратисен период при изплащане на главницата или месечно плащане на лихвата, а главницата накрая.
 • Парите се усвояват по банков път.

Ипотечните кредити се характеризират с отпусната по-голяма сума за финансиране на съответните потребности и по-продължителния срок за погасяване на задълженията към банките или другите кредитни институции.

Ипотечните кредити са свързани с мащабни, сериозни и дългосрочни проекти, които се реализират във времето със значителни средства – покупка на недвижими имоти, строителство, ремонтни, довършителни работи, подобрения,  рефинансиране на кредити или просто осъществяване на Ваши планове.

Съществено място при ипотечните кредити се полага на обезпечението – ипотека, която се учредява, на нейния обект и неговите задължителни характеристики на които трябва да отговаря.

Отпускането на ипотечните кредити е двустранен процес в който активно място заема кредитора и кредитополучателя.

За да се предостави ипотечен кредит, финансовите институции предявяват редица изисквания, поставят условия, които да понижат кредитния риск.

Информираността и на двете страни е водещ показател, който гарантира изгоден и ефективен ипотечен кредит.

В групата от наблюдавани показатели, решаващи при отпускането на ипотечен кредит е кредитната история на получателите на ипотечни кредити, тяхната визия като коректни или недобросъвестни платци.

Знаем, че кредитната история се съхранява в Централния Кредитен Регистър на БНБ и там подават и черпят данни вписаните кредитори за период със срок от последните 5 години.

Никой не се интересува от причините довели до просрочени задължения и спиране на погасяването, просто при лоша кредитна история е трудно да получите ипотечен кредит.

Кредиторите изпадат в несигурност поради лошата кредитна история, те се въздържат да отпускат ипотечни кредити с лоша кредитна история, въпреки че ипотеката до известна степен им гарантира възвръщаемост.

Все пак както видяхте има дружества, които предлагат ипотечни кредити с лоша кредитна история.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *