Коли на Лизинг Без Първоначална Вноска или с Минимална

Има различни начини за придобиване и изплащане на употребявани и нови автомобили и тук ще разгледаме един от най-търсените – покупка на коли на лизинг без първоначална вноска и такси или с минимални такива. Лизингът и изплащането на най-различни превозни средства като автомобил, камиони, бусове, джипове, са много поплулярни в момента финансови услуги.

Ето и някои от от най-добрите предложенията за лизинг на различни видове нови и стари автомобили:

Mogo

 • Удобно, прозрачно и лесно, съобразено с Вашите потребности и индивидуални интереси.
 • Регистрирана финансова институция с международно присъствие, динамично развиваща се надеждна компания, разполагаща със стабилна база и модерни ефективни решения.
 • Защитени лични данни, принципна поверителна политика и отношения изградени на взаимно доверие и отговорност.
 • Финансира всички модели и марки автомобили, нови и стари, няма ограничение за възраст.
 • Цена на автомобила от 1 000 до 20 000 лв, със срок на изплащане от 6 до 60 месеца.
 • Опростено и елементарно кандидатстване по следните начини: онлайн попълване на искане през сайта, по телефон или на място в Центъра за обслужване на клиенти, в автокъща/дилър от партньорската мрежа.
 • Изисквания при кандидатстване: да сте български граждани с валидна лична карта и навършени 21 години, да имате открита банкова сметка.
 • Бързо одобрение до 30 минути и подписване на договор за лизинг.
 • Минимална първоначална вноска от 15%.
 • Има калкулатор за лизинг и обратен лизинг, за да изберете сами оптималния размер на месечната вноска.
 • Начин за изплащане – чрез месечни лизингови вноски, съгласно индивидуален погасителен план – част от договора. За всяка вноска получавате напомнителен СМС.
 • Има възможност за предсрочно погасяване срещу минимална такса, спестявате плащане на лихви.
 • Обратен лизинг на автомобил – финансиране до 85% от стойността му. Веднага получавате парите по сметка след одобрение и регистрация на името на компанията.
 • При обратен лизинг – след прехвърляне на собствеността на автомобила на името на компанията, вие го получавате обратно за да го ползвате както до сега. Застраховка „Гражданска отговорност” и технически преглед – трябва да ги има съгласно българското законодателство.
 • Качествено обслужване от вежлив и професионален екип от специалисти.
 • Уебсайт: http://mogo.bg/

Интерлийз

 • Предлага финансов и оперативен лизинг за нови и употребявани автомобили, камиони, бусове, джипове и др. на физически лица и фирми.
 • Водеща компания на територията на цялата страна, при изгодни, конкурентни и съпоставими условия.
 • Бърз отговор от 1 до 3 работни дни, предварително сте наясно с цялата цена на Вашият лизинг.
 • Изисквания при кандидатстване на физически лица – копия от валидната лична карта и свидетелство за управление на МПС, от офертата на доставчика на МПС предмет на лизинга, документи удостоверяващи дохода – служебна бележка, годишна данъчна декларация за предходните 2 години, договор да управление, добра кредитна история и чисто кредитно досие.
 • Финансов лизинг на нови леки автомобили – ниска първоначална вноска от 15%, платима при подписването на договора, валута в евро или лева, срок на финансиране от 1 до 5 години, без допълнително обезпечение.
 • Финансов лизинг на употребявани леки автомобили – първоначална вноска от 20%, валута в евро или лева, срок за финансиране от 1 до 4 години, допълнително обезпечение не се изисква.
 • Оперативен лизинг – срок от 3 до 5 години, парична гаранция, която се възстановява при изтичане на лизинговия срок, лизинговите вноски могат да се плащат в евро или в лева.
 • Равни месечни вноски, разходите за автомобила са за сметка на лизингополучателя, има възможност за договаряне на допълнителни услуги.
 • Отношение на компанията към своите клиенти – основано на етични норми, ценности и принципи.

УниКредит Лизинг

 • Оферта изцяло съобразена с Вашите потребности и изисквания за придобиване на лизинг на личен автомобил или транспортна средство като джип, бус, камион или друго за Вашия бизнес, разнообразни и интересни лизингови продукти.
 • Ниска първоначална вноска или коли на лизинг без първоначална вноска.
 • Бързо кандидатстване и одобрение.
 • Не се изисква допълнително обезпечение.
 • Вашите финансови възможности определят индивидуалния Ви погасителен план.
 • Ползване на отстъпки, бонуси и преференции от дилъри и застрахователи, партньори на компанията.
 • Има възможност за разсрочено плащане на ДДС.
 • Автомобилът става собственост на лизингополучателя при пълното му изплащане.
 • Лизинг „ Донна” – предназначен за нов автомобил за дамите, с 15% първоначална вноска, фиксирана лихва, срок от 5 години и допълнителни екстри.
 • Финансов лизинг със затворен край – актива няма остатъчна стойност в края на периода, когато ставате собственик.
 • Финансов лизинг с отворен край – има остатъчна стойност в края на периода, която ако заплатите ставате собственик, може и да го върнете на лизингодателя.
 • Оперативен лизинг за юридически лица – ползвате дългосрочно автомобила, след изтичане на срока на договора, може да го върнете, да го смените с нов или да го закупите по калкулирана пазарна стойност.

За тези, които търсят коли на лизинг без никаква първоначална вноска, сайтът mobile.bg предлага малко такива обяви. Все пак доказалите се лизингови компании не са за подценяване.

Какво трябва да знаете за лизинга?

 • Две са страните участници в лизинговите отношения: лизингодател и лизингополучател. Лизингодателя предоставя на лизингополучателя правото за временно ползване срещу заплащане на вноски на определеното имущество.
 • Целта на лизинга е да улесни придобиването или ползването на дадена вещ, когато получателя няма, или не може да предостави цялата сума еднократно. Най – често лизингът се използва за закупуване на автомобили – нови или на старо.
 • Автомобилът предмет на лизинга обикновено е собственост на лизингодателя, той служи като обезпечение при сделката.
 • Лизингополучателя изплаща месечни вноски за ползването на автомобила, които включват и цената на услугата.
 • Във връзка с ползването на автомобила има различни разходи и те естествено са за сметка на ползвателя.
 • В края на уговорения срок се извършва прехвърлянето на собствеността върху автомобила или се взима друг отново на лизинг. Ако има забавяне или неплащане на договорените вноски, лизингодателя може да си върне автомобила.

Какво е първоначална вноска за лизинг?

Обикновено при сключването на договор за лизинг се изисква първоначална вноска или поне минимална такава от лизингополучателя.

Това  предварително самоучастие е гаранция за сделката, една сигурност за лизингодателя, че няма да бъде подведен или че ще загуби.

Първоначалната вноска е различна по размер, тя се определя от лизингодателя, от него зависи дали по принцип ще се изисква такава. Първоначалната вноска е собственото участие на лизингополучателя и е процент от стойността на лекия автомобил.

Върху нея не се начислява лихва. С внасянето на първоначалната вноска стартира успешно лизинговия процес. Добра алтернатива на лизинга е покупката с кредити за кола. В момента има много такива предложения както от популярните сега фирми за бързи пари на заем, така и потребителски заеми и кредити без доказване на доход от банка.