Коли на Лизинг Втора Ръка

Да си вземете коли на лизинг втора ръка е достъпно и практично. Ако нямате цялата налична сума или искате да си използвате средствата за други важни цели може да се сдобиете с автомобил на лизинг втора употреба и да я изплащате постепенно на вноски, съобразени с Вашите доходи.

Бързо и удобно можете да сключите лизингова сделка, защото не се изисква  да търсите допълнително обезпечение, да правите залози или ипотеки, не са Ви необходими поръчители. Колата на лизинг до момента на  изплащането му остава собственост на лизингодателя.

В днешното модерно време на високи технологии и съвременни комуникации, чрез лизинга на употребяван автомобил може да спестите разходи, или да ги планирате по-сполучливо. Сега имате възможност  да сключите лизингова сделка като попълвате минимум документи и при изключително улеснена процедура.

Ако вземете кола на лизинг втора ръка ще спестите взимане на пари на заем например, защото тук не се изисква сериозна първоначална инвестиция, плащате само първоначална вноска, за да започне лизинговият процес. Лизинга в редица случаи е може да е по-изгоден от потребителски кредити за кола.

Ще Ви запознаем с предложения на лизингови дружества за автомобили на лизинг втора ръка, за да намерите лесно това, което търсите.

1. Mogo

 • Мого  предлага сериозни и гъвкави оферти за кола на лизинг втора употреба, ще получите одобрение до 30 минути и ще си вземете автомобила още същия ден.
 • Без никакво ограничение на възрастта.
 • Лизинговата сделка се отнася за всички модели и марки автомобили.
 • Съвременен и международен модел за оценка на автомобила, при специфични автомобили оценители определят пазарната му стойност.
 • Автомобила може да управлявате освен в нашата страна, във всички страни от Европейския съюз и Република Сърбия.
 • Първоначалната вноска е минимална – 15% от стойността на колата.
 • Дискретен лизинг за коли втора ръка – без доказване на доход.
 • Условия за да кандидатствате за лизинг на кола – да сте български гражданин с валидна лична карта и навършени 21 години, да имате открита банкова сметка.
 • Сами избирате размера на финансиране в рамките на от 1000 до 20 000 лв.
 • Вие решавате за какъв период да изплатите, съобразно Вашите финансови възможности до 60 месеца, разполагате с индивидуален погасителен план – неразделна част от договора за коли на лизинг втора ръка, получавате и напомнителни СМС.
 • Ако имате финансови затруднения и Ви е трудно да изплащате вноските – обърнете се към специалист от компанията и може да предоговорите погасителния план, ще Ви предложат по-подходящ.
 • Може да погасите и предсрочно лизинга – спестявате лихви и плащате минимална такса.
 • В компанията предлагат и услугата – Обратен лизинг, може да получите дългосрочно финансиране, особено ако Ви предстоят непредвидени разходи и не може да се справите.
 • Уебсайт: http://mogo.bg/

2. И АР БИ Лизинг

 • Клиенти на компанията могат да бъдат физически и юридически лица.
 • Колите втора ръка на лизинг трябва да са от официални доставчици.
 • Валута на лизинговите сделки – евро.
 • Минимална финансирана сума – 5 000 евро без ДДС.
 • Финансират се коли втора ръка на не повече от 60 месеца от датата на първата регистрация а в края на договора за лизинг не трябва да са повече от 84 месеца.
 • Срок на договора за лизинг от 6 до 48 месеца.
 • Минимална първоначална вноска – 25%.
 • Изплащането на лизинга е на равни месечни погасителни вноски.
 • Физическите лица могат да се откажат от договора за лизинг в 14 дневен срок.
 • Основен документ при кандидатстване за лизинг на коли втора ръка е: Искане за лизинг – в което се попълват лични данни за лизингоискателя свързани със семейно положение, жилище, работодател и вид на трудовия договор, декларация за доходи, кредитна и лизингова задлъжнялост, данни за автомобила и други.
 • Задължителни застраховки за моторните превозни средства: гражданска отговорност и „Каско”.
 • Уебсайт: https://www.postbank.bg/bg-BG/Leasing

3. ДСК Лизинг

 • Конкурентни и изгодни пазарни условия за коли на лизинг втора ръка от престижна компания – автомобила се дава на клиента готов за шофиране.
 • Валута – евро, минимална сума 4 000 без ДДС за лизинг на коли втора ръка, не по-стари от 7 години в края на лизинговия период. Клиентите могат да плащат и в лева, по фиксирания курс на БНБ.
 • Срок на лизинга – за употребявани леки автомобили до 48 месеца, ако в началото на лизинга автомобила не е по-стар от една година, срока е до 60 месеца.
 • Първоначална вноска – минимум 20%, върху нея не се плаща ДДС.
 • Лизингополучателя изплаща ДДС разсрочено за целия период на лизинга, едновременно с лизинговите вноски.
 • Променлив лихвен процент, изчислен на база референтна лихва и лихвена надбавка за риск.
 • Има лизингов калкулатор, за да изчислите точно месечните погасителни вноски и да сте наясно предварително с размера им.
 • Документите с които кандидатстват физическите лица са: искане за лизинг, удостоверение което се попълва от работодателя и декларация от лицето.
 • Задължителни застраховки на автомобила – „Гражданска отговорност” и „Каско”.

4. България Лизинг

 • Различни форми на лизинг и разнообразни лизингови обекти, коректно и професионално обслужване.
 • Коли на лизинг втора ръка предназначени за юридически и физически лица.
 • При кандидатстване за лизинг на автомобили втора употреба се изискват стандартни документи / искане за лизинг и за самоличност на лицата, легитимиране на юридическото лице/ и други специфични: удостоверение за доход на лицата за последните 6 месеца назад и актуално състояние на работодателя. За юридическите лица е нужно още – удостоверение за липса на производство по несъстоятелност, удостоверение за липса или наличие на публични задължения – държавни или общински, баланс, отчет за приходите и разходите за последния отчетен период, годишна данъчна декларация и други. Изисква се и оферта от доставчика на колата втора ръка.
 • Валута – евро, сума на финансиране за употребявани МПС – минимум 4 000 евро за юридически лица и 5 000 евро за физически лица.
 • Срок на лизинговия договор – от 6 до 36 месеца.
 • Еднаква минимална първоначална вноска за коли на лизинг втора ръка за физически и юридически лица – 20%.
 • Начислява се минимална комисионна за управление до 3 години.
 • Има такса за проверка на цялостното техническо състояние на колите втора ръка, прави се при избран от България Лизинг ЕАД оценител.
 • Допълнително се заплащат разходи за данъци, такси, регистрация, технически преглед и други.
 • Начин на погасяване – чрез равни месечни погасителни вноски – подобно на кредити на вноски.
 • Задължителни застраховки – „Автокаско” и „Гражданска отговорност”, правят се при избран от дружеството застраховател.