Коя Банка Да Избера За Депозит?

Когато искаме да си вложим парите, търсим коя е най-добрата банка за депозит. Само, че отговорът на въпросът коя банка да избера за депозит, не е лесен. Истината, е че малко са не са кой знае колко високи лихвите за депозити в бг банки.

Свободните парични средства, спестяванията на гражданите могат да се съхраняват в банките под формата на влог или депозит.

Банките получават парите и се задължават да ги опазват за определен период от време. Всеки депозит има срок, който се регламентира в договор.

Вложителите получават възнаграждение за предоставяне своя депозит на банка, под формата на лихва. Тя зависи от размера на влога и от неговия срок, влияе се от конкуренцията между банките, от търсенето и предлагането и от други икономически фактори. Вложителите могат да внасят суми когато решат, те имат и постоянен достъп до своите пари, но ако не спазят срока на депозита,  губят правото си на лихва.

Влагането на парите в банка като депозит осигурява сигурност, стабилност и доходност на притежателите им, създава им преференции при кандидатстване за кредит в банката,  може да  послужи като обезпечение при теглене на заем и други. Депозитите не са самоцелни, те също оказват влияние върху финансовото състояние на вложителите, върху цялостния стопански живот в нашата страна.

Лихвеният процент при депозитите по правило е значително по-нисък от този по кредитите. Въпреки тази тенденция изследванията показват, че делът на влоговете непрекъснато нараства. Изключително важно е коя банка да изберем за депозит, в коя банка да си вложим парите. Водещ фактор е размера на лихвения процент и съвкупността от другите условия които банките предлагат.

Депозитите са много различни в стопанската практика, затова толкова са разнообразни и лихвените проценти по тях. Обикновено при срочните депозити лихвата е по-висока от тази при безсрочните, специалните влогове пък имат други предимства. Когато избираме банка за депозит, трябва да проучим възможността за най-висок лихвен процент, за най-добра лихва.

Трябва да анализираме и другите параметри и характеристики, целостта на банковите предложения. Разбира се най-добрия лихвен процент би ни осигурил и най-добра печалба.

Когато избираме банка в която да направим депозит, трябва да направим влога при най-изгодните и благоприятни условия, най-високата лихва. Ще Ви запознаем с няколко интересни оферти на банки за влогове и депозити.

1. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Едногодишен свободен депозит

 • Ако изберете тази банка, с този депозит може да теглите суми без да губите лихвата. Може да разполагате с парите си по всяко време.
 • Нарастваща доходност – добър лихвен процент.
 • Обслужване по депозита от всеки клон на банката.
 • Възможност да довнасяте по всяко време.
 • Допълнително можете да получите потребителски кредит „Замразени пари”, да заявите кредитна карта с чип, да се регистрирате във Виртуален клон за дистанционно управление на Вашите финанси и други преференции.
 • Валута: лева, евро, долари, предназначение: за физически и юридически лица, срок – 12 периода по 1 месец.
 • Без такса за откриване и закриване на сметката.

2. ПОЩЕНСКА БАНКА

Депозитна комбинация

 • Ако вложите парите си в този депозит получавате атрактивни лихвени условия и гъвкавост на спестяванията.
 • Съчетание от 3 депозита, което Ви осигурява възможност да управлявате свободните си парични средства без допълнителни такси и  да разполагате с 1/3 от средствата в депозита на всеки 3 месеца.
 • Депозираната от Вас сума се разделя на три равни части в лева, евро и долари за срок от съответно 3, 6 и 9 месеца. Лихвата се изплаща на всеки падеж на депозитите, на всеки следващ падеж всеки един от депозитите се подновява автоматично за срок от 9 месеца, при условията и лихвения процент за този срок.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период на всеки от срочните депозити.

3. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

Депозит Асет Прогресия 3

 • Ако изберете банката да си вложите парите в този депозит печелите отлична доходност, прогресивно нарастваща за всеки следващ тримесечен период, до дванадесетия.
 • Възможност за теглене на средства на падеж.
 • Свободно, неограничено довнасяне на суми по всяко време.
 • Валута – лева или евро, кратък и гъвкав срок.
 • Фиксирана лихва за период от 3 месеца.
 • Внасяне, обслужване и теглене на падеж без такси. Може да теглите до минималната сума на откриване.
 • Автоматично подновяване на депозита, без необходимост от посещение на банката.
 • Безплатно издаване на дебитна карта с чип, безплатно активиране на интернет банкиране, възможност за ползване на допълнителни услуги.
 • Кредитна карта с обезпечение: парите от депозита, при изключително благоприятни лихвени условия.

4. ТИ БИ АЙ БАНК

Депозит Привилегия

 • Ако изберете банката и вложите парите си в този депозит – получавате висока доходност за целия период.
 • Привилегия е възможността за довнасяне на суми през първия месец на откриване на депозита.
 • Имате личен банкер, който Ви обслужва и съветва.
 • Може да Ви отпуснат бърз кредит срещу Вашия депозит.
 • Валута: – лева, евро и щатски долари. Вашите средства и начислените лихви са гарантирани, защитени.
 • Няма такси за откриване, поддържане, внасяне или теглене на датата на падеж.
 • При предсрочно изтегляне на депозита, банката ще олихви главницата.
 • Депозитната сметка може да се наблюдава безплатно в онлайн банкирането.

5. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Съвместен срочен депозит

 • Ако вложите парите си в този депозит, получавате по-висока лихва от тази по разплащателни и спестовни сметки, в зависимост от вида и размера на валутата и срока.
 • Допълнителни вноски могат да се правят от всички титуляри.
 • Всички титуляри могат да се разпореждат с депозита съвместно.
 • Няма комисионни за касово обслужване.
 • Операции по депозита се извършват във всеки клон на банката.
 • Минимална сума за откриване – 50 лева, 100 евро, щатски долари, британски лири или 150 швейцарски франка.
 • Срокове: 6, 12 или 24 месеца.
 • Титулярите избират как да разполагат с лихвата: оставят я да се натрупва, изтеглят я на датата на падеж, прехвърлят я в друга сметка или на трето лице.

 

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *