Коя Банка да Избера За Ипотечен Кредит ?

Коя банка дава най-изгоден ипотечен кредит? Коя банка да избера за ипотечен кредит? Това са въпроси, които ни вълнуват когато тръгнем да търсим жилищен или ипотечен кредит. На тази страница ще се опитаме да очертаем някои неща, за които да внимавате при теглене на кредит срещу ипотека и ще Ви представим няколко банки с интересни и изгодни предложения.

Коя е най-добрата банка за ипотечен кредит е труден въпрос, чийто отговор зависи от много фактори, включително и от това какви са Вашите цели и намерения. Същността на ипотечния кредит се изразява в : по-голяма сума пари, за по-продължителен период от време с обезпечение от първа по ред ипотека върху недвижим имот.

Средствата от ипотечния кредит се използват за мащабни цели и важни инвестиции свързани със сериозни решения, обусловени от съществени фактори – да построите или закупите дом, да му направите ремонт, подобрения, да извършите довършителни работи, обзавеждане, за рефинансиране, кредит за апартамент или за  други текущи нужди и инвестиционни проекти.

За да получите най-изгоден жилищен кредит или ипотечен такъв, сключен при благоприятни условия, от изключително важно значение е въпроса: „От коя банка да тегля ипотечен кредит? Има много детайли в процеса от кандидатстване до отпускане и усвояване на ипотечния кредит, които трябва прецизно да се проучат, обмислят и  анализират, преди да изберете банка – кредитор.

Необходима е достоверна, достъпна и разбираема информация за различните банкови предложения, която да се съпостави, сравни, като се акцентира върху предимства и недостатъци. Преценете собствените си средства, определете бюджета си, за да установите каква сума пари Ви е необходима, в каква валута; и какъв размер и вид /равна или намаляваща/ погасителна вноска може да си позволите.

Точната преценка и калкулирането на всички разходи е задължителна. Ипотечният калкулатор, които много банки предоставят, може да Ви бъде от полза, за да направите приблизителни изчисления. От годишния процент на разходите най-важният елемент е лихвата.

Изберете банка която предлага вида на лихвата който Ви устройва най-много: фиксирана, променлива или комбинация от двете, като не забравяте таксите: нотариални, държавни, комисионни, еднократни, месечни, годишни, допълнителни и съответните застраховки.

Срокът на издължаване, падежната дата имат голямо значение. Когато избирате банка за ипотечен кредит се информирайте предварително за преференции, отстъпки, бонуси, които ще намалят оскъпяването и ще Ви създадат възможност за ползване на допълнителни услуги от банката.

Когато избирате банка за ипотечен кредит е добре да се възползвате от безплатна консултация и съвети, които предоставят кредитните консултанти, те ще Ви насочат  към подготовка на необходимите документи за кредита, ще Ви разяснят някои специфични характеристики и особености на ипотечните кредити.

Когато избирате банка за ипотечен кредит анализирайте параметрите на заема комплексно, в единство, като един организъм, който задължително трябва да е резултатен. Ще посочим някои предложения за ипотечен кредит, като акцентираме върху предимствата им.

1. СИ БАНК и ОББ

 • Изгоден вариант за финансиране според възможности за издължаване.
 • Избор на валута – лева или евро, висок процент на финансиране – до 85% от пазарната стойност на имота, размер до 500 000 лева.
 • Предварително одобрение до 2 часа.
 • Обезпечение: заем срещу залог на имот, с първа по ред ипотека върху недвижим имот, залог върху бъдещи вземания от трудови или служебни правоотношения, залог върху парични средства.
 • Атрактивни лихвени условия – плаващ за целия период на кредита, ипотечен или жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 2 или 5 години и променлив за останалия период.
 • Такси: за разглеждане на документи, за откриване и месечно обслужване на разплащателна сметка, за оценка на недвижим имот, за вписване и заличаване на ипотека, застраховки на обезпечението, за предоговаряне на условията.
 • Избор между намаляващи и равни погасителни вноски.
 • Бонус – револвираща кредитна карта.
 • Дълъг срок на погасяване – до 30 години.

2. ПИБ

 • Неограничен размер на кредита и до 100% финансиране от пазарната стойност на имота. Валута лева или евро.
 • Обезпечение: недвижим имот намиращ се в жилищна или административна сграда, УПИ, земеделска земя до 6 категория.
 • Получавате проект за договор и до 14 дни трябва да вземете решение.
 • Лихви съобразени с Вашия кредитен рейтинг. Фиксиран годишен лихвен процент за първите 12 месеца и променлив / формиран от СЛП и надбавка/ след това.
 • Лихвени отстъпки: при получаване на декларирания доход в банката, при ползване на кредитна карта със СМС известяване и при ползване на пакетна програма – „Моят избор онлайн”.
 • Няма такса за кандидатстване, отпускане, управление и ангажимент.
 • Таксата за оценката на имота е за сметка на кредитополучателя, извършва се от независим регистриран оценител и се потвърждава от вътрешен оценител на банката.
 • Банката заплаща нотариалните и държавни такси за учредяване на ипотека при кредит за рефинансиране на ипотечни кредити от други банки.
 • Срок за погасяване – при закупуване на имот до 35 години, при други текущи нужди до 35 години.
 • Начин на погасяване – на равни месечни погасителни вноски. Получавате индивидуален погасителен план – неразделна част от договора.
 • При предсрочно погасяване се допускат възможностите: намаляване размера на погасителната вноска и запазване срока на кредита, намаляване на срока и запазване на погасителната вноска, комбинация от двете възможности.

3. ЦКБ – Ипотечен кредит за текущи нужди „Възможност”

 • Условия за получаване: добър осигурителен доход получен от безсрочен трудов договор най-малко 6 месеца при последния работодател, или от упражняване на свободна професия най-малко от 1 година. Необходимо е да получавате доходите си в банката, кредитните задължения да не са повече от 55% от нетния месечен доход на домакинството, при такъв за пълнолетен член от семейството – 250 лева, непълнолетен – 100 лева.
 • Обезпечение – напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот.
 • Процент на финансиране – до 70% от пазарната стойност на обезпечението.
 • Нисък лихвен процент за кредитополучатели, с пълна имуществена отговорност, независимо от валутата на кредита и по-висок при ограничена отговорност.
 • Няма такси при отпускане и усвояване на кредита.
 • Има такси за правно обслужване, за оценка на имота.
 • Безплатна имуществена застраховка на имота в ЗАД „Армеец”, безплатна международна дебитна карта, кредитна карта с лимит до 1 000 лева и отстъпки.
 • Бонус – безплатен пакет „Удобство”, който включва: картова разплащателна сметка в лева без такса за откриване, обслужване и закриване, автоматичен превод на месечната вноска по кредита без такса, услуга „Синхрон” без такса, превалутиране по фиксинга на БНБ на месечните погасителни вноски.
 • Срок за погасяване до 25 години.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *