Бързи Онлайн Кредити Без Доход

Кандидатстването за бързи онлайн кредити без доход и без поръчител е изключително популярно в момента. Предимството им разбира се, е че при тегленето им спестявате време, покривате неотложни нужди и получавате пари дори когато банките Ви отказват.

Въпреки това винаги внимавайте при тегленето на този вид пари на заем. Все пак те са с най-високите лихви и са риск както за Вас, така и за фирмата която ви ги отпуска. На тази страница ще разгледаме 3 от най-добрите предложения за кредити без доказване на доход в България.

1. МИКРО КРЕДИТ – Кредит Home до 3000 лв.

 • Кредит Home е бърз кредит без доказване на доход и без поръчител.
 • Удобен, достъпен и дискретен при благоприятни условия от коректна компания.
 • Условия за кандидатстване – отпуска се на български граждани, навършили 18 години само срещу лична карта.
 • Не се изисква никакво обезпечение, не трябват поръчители.
 • Начини за кандидатстване – денонощно чрез онлайн заявка, чрез обаждане по националния телефон или на място – в офис на фирмата.
 • Опростена процедура, минимум документи и лесно одобрение.
 • Бързи кредити до 3 000 лв.
 • Фиксирана лихва.
 • Начин за получаване на парите – в брой.
 • Погасяване чрез равни седмични или месечни вноски – от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.
 • Погасяването е по избрана от Вас възможност – по банков път, в офис на компанията или в удобно време и на подходящо място при среща с кредитния консултант.
 • Професионално и компетентно обслужване от персонален кредитен специалист.

2. ФРИЙ ЗАЕМ – Онлайн Кредит Без Доход до 700 лв.

 • Кредит за български граждани, без изискване за доказуем доход.
 • Кредит за всички – за безработни, в отпуск по майчинство, пенсионери, самонаети.
 • Не се изисква обезпечение, не трябват поръчители, няма запис на заповед.
 • Няма такси при кандидатстване и превод на парите.
 • Без поръчител.
 • Улеснена, елементарна процедура при кандидатстване – попълвате онлайн заявление, то се обработва незабавно и след одобрение получавате парите по банковата си сметка или на каса Изипей – още същия ден.
 • Размер на кредита до 700 лв и срок за погасяване до 45 дни.

3. КРЕДИЛАЙН – Заем до 1000 лв.

 • Условия за отпускане – да сте пълнолетен български гражданин, без нужда от доказване на доходи.
 • Лесни, прозрачни заеми и доволни клиенти.
 • Няма такси при кандидатстване и усвояване на парите.
 • Начини за кандидатстване – в офис или по телефон.
 • Необходими документи при кандидатстване – само лична карта.
 • Размер: кредит до 1 000 лв, със срок за погасяване между 1 и 12 месеца.
 • Получаване на парите – веднага след подписване на договора.
 • При кандидатстване за първи път е необходим един поръчител, ако вече сте клиент на компанията – не Ви е необходим гарант. Както кредитополучателя, така и за поръчителя, не се изисква доказване на доходи.
 • Сами избирате срок и размер на месечните погасителни вноски.

Какво е Кредит Без Доход?

При отпускането на бързите кредити, фирмите кредитори предявяват различни изисквания, поставят редица условия. Един от най – съществените критерии за отпускането им е наличието на постоянни доходи, които могат да се докажат със служебни бележки от работодателите за 12 месеца назад.

Наличието на регулярни доходи е своеобразна гаранция, една сигурност, че кредитополучателите работят на безсрочен трудов договор и че кредита ще бъде погасен в срок и според правилата описани в договора.

Кредитният риск при доказан доход се свежда до минимум, интереса на кредитора е защитен. Голяма част от хората, които се нуждаят от спешни пари за неотложни нужди, за покриване на непредвидени битови сметки, или изгодни покупки, нямат възможност да докажат доход.

Искаме да Ви помогнем и да Ви улесним максимално при ориентиране в сложността на кредитния пазар в нашата страна.

Ще Ви обърнем внимание върху някои важни моменти при кандидатстване за бърз кредит:

 • Избирайте оторизирана и лицензирана фирма, която има валидно Удостоверение за регистрация, като небанково финансово дружество, регистрирано в Централния Регистър на БНБ. Необходимо е проучите дали сте се избрали легитимна фирма за отпускане на бързи кредити, удостоверението за регистрация, трябва да е на Ваше разположение. При всички случаи  предоставяте Вашите лични данни – единен граждански номер, постоянен адрес по местоживеене видими от личната карта – с които могат да станат измами и злоупотреби, ето защо трябва да сте сигурни, че фирмата в която кандидатствате знае как се съхраняват и използват данните, спазва конфиденциалните правила  и  е регистрирана по Закона за защита на личните данни с Удостоверение.
 • Бързите онлайн кредити без доказване на доход и без поръчител са рискови и при тях обикновено лихвата е висока, което е признат недостатък, по принцип на бързите кредити.
 • Когато теглите кредити без доказване на доход и без поръчитек, задълбочено и аналитично проучете и сравните лихвените проценти, такси, има ли комисиони, какви са допълнителните разходи, за да сте наясно с цената на предоставената Ви услуга. Лихвата е постоянна  /фиксирана/, или променлива. При фиксираната по-лесно може да предвидите какви са постоянните Ви разходи свързани с кредита, за да ги посрещнете. Променливата лихва създава известна несигурност, защото трудно може да се предвиди в каква посока ще се променят икономическите обстоятелства и базовия лихвен процент ще се увеличи или ще намалее.