Кредити без Лихва

Ако търсите бързи онлайн кредити без лихва, сигурно знаете, че вече има много предложения и то с лесно и спешно одобрение до минтути.

Заеми без лихва се предлагат под 2 форми: всеки първи бърз кредит с 0 лихва и спешен заем до заплата за суми до 200, 300, 400, 500, 600 и до 1000 лв. На тази страница сме подбрали най-добрите и известни предложения за бърз безлихвен кредит, като някои от тях са без поръчител, без доказване на доходи от трудов договор и с лична карта.

1. Транскарт

 • Кредит без лихва и без погасителни вноски за период от 6 месеца.
 • Размер на кредитния лимит до 1500 лева.
 • Без доказване на доходи.
 • Кредит без обезпечение, без поръчители, гаранти или банкова гаранция.
 • Предназначение: ако имате изтеглени вече кредити с високи лихви и такси, ако плащате големи месечни вноски и сте финансово затруднени може да рефинансирате задълженията с този кредит.
 • Изисквания за получаване на кредита: да нямате просрочени задължения, да имате чист месечен доход над 300 лева.
 • Начини за отпускане: заявявате онлайн, в офисите на Транскарт Файненшъл Сървисис – ТФС или в офисите на дистрибуторите на ТФС кредитна карта: card или trans.card MasterCard. До три работни дни получавате отговор дали сте одобрени , ако сте одобрени си получавате картата в посочена от Вас градска пощенска станция. След активиране на картата нареждате balance transfer. В нареждането посочвате сумата на кредитите които искате да погасите и банковите сметки /сумата не може да бъде по-голяма от тази по Вашата кредитна карта/. Погасената сума ще се отрази като трансфериран баланс по Вашата кредитна карта.
 • Същност на кредита: в първите 6 месеца от активирането на кредитната Ви карта трансферираните баланси не се олихвяват. В този период не дължите никакви погасителни вноски по тях. В края на 6 месечният безлихвен период, трансферираните баланси започват да се олихвяват с изгодни лихвени проценти, които предварително са Ви известни и почвате да внасяте минимална погасителна вноска.
 • Редовно получавате месечно извлечение с подробна информация за състоянието на кредита.
 • По всяко време може да погасите по-голяма сума от минималната месечна вноска или да погасите изцяло трансферирания баланс.
 • При активно ползване на картата получавате отстъпки, бонуси и безлихвени периоди. Правите безконтактни плащания, теглите пари в брой, ползвате ПОС терминал, внасяте пари и други услуги. Картите са снабдени с безплатна защита срещу измами, имате възможност чрез безплатно известяване да правите незабавни справки за последни транзакции, лимит, баланс и други.
 • Има еднократна такса за услугата баланс трансфер и годишна такса за ползване на картата.
 • https://www.transcard.bg

2. Вивус

 • Първи кредит до 400 лева върнат до 30 дни е напълно безплатен, с 0% лихва, с 0 лева такси, връщате толкова колкото сте взели.
 • Експресни заеми без поръчител, не трябват никакви гаранции.
 • Няма такси за регистрация и за превод на парите.
 • Работно време без почивен ден – в празнични и почивни, онлайн кандидатстване, електронно подписване на договора.
 • Одобрение до 15 минути, трансфер на парите до 2 часа.
 • Условия за отпускане: навършени 19 години, да предоставите исканата информация и да отговаряте на минимални кредитни изисквания.
 • http://vivus.bg/

3. Кредисимо

 • Всеки първи и пети заем до 600 лева, върнат за 30 дни е без лихва, без никакво оскъпяване.
 • Начин на получаване: избирате размер на сума, попълвате краткото онлайн заявление /то е напълно безплатно и не Ви обвързва с договор/, получавате отговор за одобрение до 7 минути и взимате парите по банков път или в брой на каса Изипей.
 • Условия за изпращане на заявление: да сте пълнолетен и да имате валидна лична карта.
 • Бързи пари без поръчители или гаранти.
 • Няма скрити такси и допълнителни разходи.
 • Работно време – 7 дни в седмицата, през почивни и празнични дни.
 • http://credissimo.bg

4. Фератум

 • Бързи кредити без лихва, 0 лева такси за първи кредит до 800 лева, върнат еднократно на падежна дата, за срок от 15 дни.
 • Условия за кандидатстване: постоянно живеещи в страната граждани, възраст между 18 и 70 години, с постоянна адресна регистрация, доходи и добра кредитна история.
 • Денонощно онлайн кандидатстване, работно време и в празнични и почивни дни, одобрение до минути, получавате парите същия ден.
 • Необходимо е да представите гаранция за заема – физическо лице, което да отговаря на изискванията на дружеството или банка партньор на компанията.
 • http://ferratum.bg/

5. Микро Кредит – CrediNet

 • Бързи кредити без лихва за големи суми – всеки кредит с 0% лихва върнат до 30 дни, срещу заплащане на административна такса, която включва такса за разглеждане на документи и оценка на риска, удържа се от размера на кредита.
 • Избирате сумата в рамките до 3000 лева, попълвате формата и взимате парите както Ви е удобно – по банков път, в офис на дружеството или на каса Изипей, връщате по същия начин.
 • Бърз онлайн кредит без посещение в офис.
 • Одобрение само с лична карта.
 • Не се изисква обезпечение, нито поръчители.

6. StikCredit

 • Първи и шести онлайн кредит с 0 лихва до 400 лв, върнат до падежната дата съгласно индивидуалния план.
 • Становище по кредита до минути – кредит веднага, достига до Вас чрез СМС или имейл, договора се сключва изцяло онлайн, а нужната сума получавате в рамките на деня.
 • Изисквания за отпускане: български граждани между 18 и 70 години, назначени на работа.
 • Не се изискват поръчители.

7. Кредит Груп

 • Бързи кредити без лихва от 100 до 500 лв, върнат до 21 дни, погасяваш само главницата.
 • За редовни клиенти 0 лева лихва за всеки седми кредит.
 • Безплатно обслужване.
 • Одобрение до 15 минути, усвояване до час.
 • Няма такси и комисиони.

8. НетКредит

 • Кредити без лихва до 500 лева, върнат за 30 дни.
 • Право на този кредит имат всички пълнолетни и дееспособни физически лица, който ползват за първи път услугите на дружеството.
 • Условия за отпускане – възраст между 18 и 65 години, добра кредитна история и достоверно предоставени данни.
 • Без да ставате от компютъра, без хартиени договори и посещения в офис.
 • Парите получавате до часове в рамките на деня в който кандидатствате.

9. Мини Заем

 • Кредити без лихва до 500 лева, върнат до 15 дни, за клиенти за първи път на дружеството.
 • Изисквания за отпускане: възраст между 18 и 65 години, доказуем доход от трудов, срочен или граждански договор, майчинство или пенсия и добра кредитна история.
 • Одобрение за мини кредити до 30 минути, договорът се подписва дистанционно, парите се получават веднага по банков път или Изипей, връщат се по същият начин.

10. Смайл Кредит

 • Всеки първи кредит до 1500 лева е без лихва и без такси, върнат до 30 дни.
 • Изисквания за отпускане: навършени 18 години, постоянни доходи и внесени осигуровки, месечния ти доход да е по-висок от размера на кредита и да нямате просрочени заеми.
 • Одобрение до 20 минути.
 • Бърз кредит на месечни вноски без поръчител за спешни нужди.

Какво е Лихва и Защо е Важна?

Лихвата по кредитите, заедно с другите разходи – такси, застраховки, комисионни, неустойки, допълнителни разходи, формират цената на популярната услуга бърз кредит. Лихвата е най-сериозният разход, тя е висока и нейният реален размер е един от най-сериозните недостатъци на бързите кредити. Лихвата е възнаграждението на кредитора, което той получава за това, че е предоставил средства за ползване под формата на заем. Лихвата зависи от размера на получените парични средства и от времето за което те ще бъдат ползвани. Лихвата покрива риска на кредитора от непогасяването на заемите, тя е своебразна защита  от понижаване на покупателната стойност на парите ако се случи инфлация и компенсация за пропусната печалба на кредитора ако си е вложил парите в по-доходна дейност. Лихвите по кредити от небанкови институции се определят от всяко финансово дружество, те са предварително известни за кредитополучателите. Повечето компании предлагат и кредитен калкулатор с помощта на който  може да се направят точни изчисления за размера на лихвата, за цялата дължима сума и стойността на погасителните вноски по кредитите. Кредити без лихва е мечтата на всеки кредитополучател. Всеки търси и иска да получи такъв кредит.