Кредити Без Поръчител и Без Ипотека

На тази страница ще Ви запознаем с банки и други финансови дружества, които предлагат потребителски кредити без поръчител и ипотека, с минимум документация и бързо одобрение само с лична карта. При някои банки дори одобрението е от 5 минути до 2 часа.

Както е известно, за да получите кредит трябва да  отговаряте на различни изисквания предявени от банките и финансовите дружества. Обезпечението на кредитите винаги е било важно за кредиторите, защото то  намалят кредитния  им риск и гарантира възвръщаемост на заемите. Но все пак вече има и доста предложения за кредит без поръчител и ипотека.

1. Обединена Българска банка – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Без поръчител и ипотека, без превод на работна заплата.
 • Кредит до 20000 лева, срок за погасяване от 6 до 60 месеца на равни месечни вноски.
 • Необходими документи: само с лична карта и молба – декларация за отпускане на кредит при опростено и лесно кандидатстване.
 • Атрактивни финансови условия и фиксирана лихва за целия период.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка /зависи от размера на сумата/, такса по сметка обслужваща кредита и такса за предсрочно погасяване.
 • Може да погасявате заема и чрез банкомат на банката.
 • Възможност за активиране на животозастрахователна програма „Защита на Кредита”.

2. УниКредит Булбанк – „Бързо кредит”

 • Кредити без поръчител и ипотека – не е необходимо да имате поръчители, не се изисква и превод на работна заплата, няма ипотеки.
 • Предназначение: за текущи и непредвидени разходи, за ремонт, покупки, екскурзии, почивка, кредит за кола, лечение, рефинансиране на кредити от други банки.
 • Валута – лева, размер от 500 до 10 000 лева, срок от 3 до 72 месеца.
 • Кандидатства се само с лична карта – онлайн, по телефона или в удобен клон на банката.
 • Одобрение: до 2 часа.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита, зависи от размера на сумата и срока за погасяването й.

3. ДСК – Бърз кредит

 • Не се изисква обезпечение, не се търсят поръчители или ипотеки.
 • Размер от 500 до 7 000 лева /за нови клиенти до 2 000 лева/, срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • Кандидатстване само с лична карта.
 • Получавате парите до 1 час след одобрение.
 • Не се изискват документи от работодател.
 • Не се представят документи на хартиени носители.
 • Банката предлага и онлайн кредитиране.
 • Лихвеният процент е фиксиран и се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на клиента.

4. Тексим банк –  Потребителски кредит без поръчители

 • Заем без обезпечение – кредити без поръчител и ипотека, без превод на работна заплата.
 • Валута – лева или евро, размер до 7 000 лева, срок за погасяване до 7 години чрез еднакви месечни вноски.
 • Условия за отпускане: отпуска се на пълнолетни и дееспособни български граждани до 68 години, работещи на трудов договор, договор за управление и контрол и с доходи от свободна професия или пенсия, без просрочени задължения към други финансови институции.
 • Може да кандидатствате онлайн, по телефона или в офис на банката.
 • Одобрение – в рамките на 2 часа.
 • Необходими документи – копие от документа за самоличност и декларация от работодателя.
 • Лихвен процент: променлив.
 • Няма такса за предсрочно погасяване, има такси за разглеждане на искането и одобрение на кредитната сделка, за откриване и месечно обслужване на разплащателната сметка.
 • Застраховка „Живот” по желание и за сметка на кредитополучателя.
 • Тексим банк пуска и доста атрактивни промоционални кредити с малка лихва.

5. Микро кредит – CrediHome

 • Заем без обезпечение, не са нужни поръчители, не трябва ипотека.
 • Бърз кредит от 200 до 3 300 лева, бързи кредити онлайн на месечни вноски – може да погасите и седмично /от 9 до 48 седмици/ или месечно /от 3 до 12/, по банков път или в офис на компанията.
 • Лесно одобрение и минимум документи – само лична карта, няма възрастови ограничения.
 • Кредит без доказване на доход и без трудов договор.
 • Кандидатствате онлайн по всяко време на денонощието, по телефон или в офис на дружеството.
 • Дискретно и удобно – получавате парите в брой.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита, зависи от размера на сумата и срока за изплащане.
 • Обслужването е от персонален кредитен консултант.
 • Издава се документ за липса на кредитно задължение.

6. Вивус

 • Бързи кредити без поръчител и ипотека, не е необходимо да предоставяте гаранции.
 • Бърз заем от 50 до 1 300 лева.
 • Всеки първи заем до 400 лева и върнат до 30 дни е без лихва, без такси, без никакво оскъпяване – връщате толкова колкото сте взели.
 • Кандидатствате онлайн, получавате парите по банковата си сметка или на каса Изипей, за броени минути след становището на дружеството.
 • Пари до минути – одобрение до 15 минути.
 • Условия за отпускане на заемите: да сте български граждани над 19 години, да отговаряте на минимални кредитни изисквания и предоставите исканата информация.
 • Индивидуално отношение, услуги според Вашите потребности, сами определяте сумата и срока на кредита.
 • Няма такси за регистрация и превод на парите, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Може да удължите срока на погасяване неограничен брой пъти в рамките на една календарна година.
 • Може да теглите допълнителна сума към изтеглен заем.
 • Работно време: 7 дни в седмицата, в почивни и празнични дни.

Различните финансови институции искат разнообразни обезпечения като най-често срещаните са поръчители и ипотека. Поръчителите са физически лица, които отговарят за изпълнението на договорните условия между кредитора и кредитополучателя. Когато длъжника спре да плаща погасяването на заемите се извършва от поръчителите, за това тяхната роля и отговорност са големи.

Поръчителят предварително е информиран за задълженията на кредитополучателя и за начина по който ще бъдат погасени, той подписва договора за кредит, тоест е наясно с неговите клаузи.

Поръчителят трябва да отговаря на изисквания: да работи на безсрочен трудов договор /от 6 или 12 месеца при последния работодател/, да получава голямо трудово възнаграждение, да не е поръчител по други заеми, самия той да няма заем, да има добра кредитна история и чисто кредитно досие и други – трудно изпълними, особено едновременно условия.

Поръчителят отговаря за останалата не издължена част или за целия размер на кредита, ако длъжника не е погасил нищо. Ако поръчителя изплати заема на длъжника, той може да предяви съдебен иск към него да му възстанови сумата, но това е само хипотетична възможност, в практиката става бавно и почти винаги без успех.

Ипотеката се учредява върху недвижим имот и обезпечава връщането на кредита чрез неговата публична продан. Към недвижимия имот има изисквания по отношение на вид, местонахождение, собственост, тежести и други. Законната ипотека се учредява и заличава чрез вписване в присъствието на нотариус.

Заради силната конкуренция между банките, вече има няколко предложения за кредити без поръчител и ипотека.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *