Топ Бързи Кредити До 5000 лева – Кеш Бокс

Имате ли нужда от спешни пари за ремонти, обзавеждане, битови сметки, непредвидени пътувания, почивки, лечение и много други потребителски нужди. Тук ще Ви представим една от наи-популярните и топ фирми за бързи онлайн кредити до 5000 лева в България – Кеш Бокс.

Освен това компания предлага и пари на заем за собственици на малък и среден бизнес и то с много лесно онлайн кандидатстване при спешна нужда.

 • Гъвкави онлайн кредити на територията на цялата страна, при гарантиран директен контакт с клиентите, без посредници, без допълнителни комисиони.
 • Минимум документи, максимално електронни, точен и компетентен отговор на всеки Ваш въпрос.
 • Размер на кредитите зависи от осигурителния Ви доход за последните 6 месеца – от 150 до 5 000 лв.
 • Условия за отпускане на кредитите: добра кредитна история и чисто кредитно досие, платени социални и здравни осигуровки в НОИ, навършени 18 години, валидна лична карта и банкова сметка.
 • Лесно, напълно опростено и бързо кандидатстване – регистрирате се еднократно, избирате размер на сумата, която Ви е необходима, посочвате срок за който ще я погасите според Вашите възможности и изпращате онлайн заявка за кредит – може да го направите 24 часа в денонощието. За решението по Вашето искане ще бъдете уведомени чрез СМС или по имейл.
 • Одобрение до 10 минути и получавате преддоговорна информация, Общи условия и Договор за кредит, прочитате, задълбочено анализирате, подписвате чрез уникален електронен подпис, изпратен на личния Ви имейл.
 • Получавате парите веднага по банковата си сметка.
 • Бързи онлайн кредити до 5000 лева без такси и допълнителни разходи, няма никакви допълнителни такси и неустойки при предсрочно погасяване. Има само неустойки ако не изпълнявате задълженията, които сте поели в договора, ако закъснявате за датата на падеж, която сами сте избрали или ако не плащате погасителните си вноски.

Обезпечение по кредитите – необходимо е да намерите поръчител, който да е навършил 18 години, да има минимален осигурителен брутен доход не по-малко от 1 200 лв, да има валидно трудово правоотношение най – малко от 12 месеца, да няма просрочия по активните си кредити – да има добра кредитна история. Компанияте не предлага кредит без поръчител както и бърз кредит без лихва.

Поръчителят е солидарен длъжник, поема задълженията на кредитополучателя в случай, че той не ги изпълнява и подписва Договор за встъпване в дълг. Неговото подписване може да стане чрез квалифициран електронен подпис или с лична карта на място в офис на дружеството.

Фиксирана лихва и еднакъв размер на погасителните вноски за целия период на кредита.

Начини за издължаване на кредита – по банков път, на каса в Изипей, с дебитна или кредитна карта, чрез Кеш терминал.

 • Има възможност за рефинансиране на заема – преди да се погасили стария, получавате допълнителна сума пари с която покривате старите задължения и Ви остават средства. Това е възможно ако са изпълнени условията – да не сте в просрочие, да сте изплатили поне половината от активния заем и дължимата сума да не надвишава кредитния Ви лимит.
 • Веднъж получили бърз онлайн кредит до 5000 лв, имате възможност да преструктурирате кредита си, да предоговорите клаузите на договора, като задължението Ви се разсрочи за желан от Вас период, за да се справите с погасяването на съответните дати.
 • Ако имате затруднения с плащанията или опасност от неспазване на сроковете, свържете се веднага със специалист от дружеството, за да намерите най-добрия вариант за решаване на проблема. При всяко закъснение се начисляват неустойки и допълнителни разходи – постарайте се да го избегнете.
 • Ако погасявате без закъснения, всеки следващ Ваш кредит е с по-благоприятни условия от стандартните, с по – изгодни клаузи от предишните Ви договори, ползвате преференции и отстъпки.
 • Винаги сте наясно със състоянието на Вашия кредит, следите движението му от личният си профил. Компанията издава официален документ за липса на задължения – удостоверение. То може да Ви бъде сканирано, изпратено по пощата или по куриер.

За КешБокс – една от топ фирмите за бърз онлайн кредит до 5000 лева в България.

КешБокс е търговската марка на „Зи-Метрикс” АД. Дружеството е вписано в Централния Регистър на БНБ като финансова институция, то е и администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и предлага бързи онлайн кредити до 5000 лв.

В компанията работи професионален и мотивиран екип за качествено задоволяване на индивидуалните потребности на многобройните клиенти.

Дружеството е отговорно, спазва стриктно клаузите на подписания договор и очаква това и от кредитополучателите.

Заемите, които се отпускат са гъвкави и дискретни – кредити до 5000 лв. Дейността на дружеството е електронна, за което свидетелства наличието клиентски акаунт.

Чрез него винаги сте наясно с равносметката по кредита, колко дължите и колко сте изхарчили, изчислявате баланса и ако се наложи, може да внасяте онлайн.

Ако е необходимо за Вашите потребности може да преструктурирате или да рефинансирате кредитите си, като подпишете електронно следващите договори или допълнителни споразумения към тях. Ако пък имате средства може да калкулирате предсрочно погасяване.

Известно Ви е, че няма такси и неустойки за тази  дейност.

Клиентският акаунт максимално улеснява и създава възможност за пълен контрол върху отпуснатите кредити.

Кредитни продукти:

 • КешБокс за теб: онлайн кредит за физически лица, той е за работещи на постоянен трудов договор, не по – малко от 6 месеца и получаващи доходите си основно от работна заплата. Тук важно е, че размера на осигурителният Ви доход трябва да не е по-малък от размера на кредита, който сте изтеглили, за да се осигури безпроблемно връщане на парите. Добрата кредитна история и чистото кредитно досие също оказват голямо влияние при взимане на решение за отпускане на кредит. Трябва да обслужвате изрядно кредитите си, да не допускате закъснения и просрочие, за да може да се разчита на Вас и да имате добра репутация пред нови работодатели, наемодатели, бизнес партньори, застрахователи и други.
 • КешБокс бизнес – онлайн кредит за юридически лица, това за бизнес кредити за оборотни средства на собственици на микропредприятия, малки и средни фирми. Дейността на им трябва да датира най-малко от 2 години – активна търговия. Собственикът трябва да е осигурен здравно и социално /задължителните осигуровки по Кодексите за социално и здравно осигуряване/. Необходимо е да нямате просрочени задължения и погасявате в срок другите си кредити, ако имате такива.

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която може да получите е- кредити до 5000 лв.
 • Минимална сума на бързите онлайн кредити – 150 лв.
 • Време за отговор на заявката от 10 до 30 минути.
 • Условия за кандидатстване – български граждани навършили 18 години, притежаващи валидна лична карта и актуална банкова сметка с внесени социални и здравни осигуровки и имащи добра кредитна история и чисто кредитно досие.
 • Начини за кандидатстване – изцяло онлайн.
 • Начини за получаване на парите – по банкова сметка.
 • Възможност за преструктуриране на кредита.
 • Има възможност за рефинансиране на кредита.
 • Работно време – от понеделник до петък от 9 до 18 часа.
 • Website: http://cashbox.bg