Кредити за Българи Работещи в Чужбина

Истината е, че не са много предложенията за кредити за работещи в чужбина. Все пак има варианти за потребителски, жилищни и ипотечни кредити за българи живеещи и работещи в чужбина с доход от там.

Има няколко начина и на тази страница ще Ви представим 3 варианта за теглене на кредит с трудов договор от чужбина за хора, които работят и живеят там.

1. УниКредит Булбанк – Ипотечен кредит за клиенти, без постоянно местоживеене в страната

 • Предназначение: за покупка на жилищен недвижим имот от чуждестранни лица / български граждани без постоянно местоживеене в страната, или рефинансиране на ипотечни кредити.
 • Валута – лева или евро, размер на кредита: до 70% от пазарната оценка на имота, като клиента може да отговаря с цялото си имущество или ограничено – до размера на обезпечението.
 • Срок за погасяване – до 25 години.
 • Условие за отпускане: да работите на постоянен трудов договор в чужбина, трудов стаж минимум една година, да сте редовен платец по настоящите си кредити.
 • Документите зависят от клиентския профил, следвате указанията на банковия консултант.
 • Бърз отговор при кандидатстване в удобен клон на банката.
 • Лихвен процент: годишен, състои се от референтен лихвен процент /пазарен лихвен индекс за съответната валута/ и фиксирана надбавка. Лихвата се изчислява на реален брой дни /360/.
 • Обезпечение: първа по ред ипотека на имот с имуществена застраховка, финансови обезпечения, депозит на 3/6 погасителни вноски в банката.
 • Кредита се усвоява еднократна или на траншове, съгласно плана за усвояване.
 • Избирате погасителната вноска – според възможности и предпочитания: равни месечни или намаляващи.
 • Кредити за българи живеещи и работещи в чужбина без такса за издаване на ипотечен сертификат, няма такса за предсрочно погасяване след първата година от срока на кредита.
 • Не се изисква задължително застраховка „Живот” на кредитоискателя.

2. Пощенска банка – Жилищен кредит „У дома”

 • Предназначение: кредити за българи работещи и живеещи в чужбина, с официално удостоверени трудови доходи, които имат регистрация за постоянен адрес в България и желаят да закупят имот в нашата страна. Кредитът е подходящ и за рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка.
 • Лесно и удобно консултиране от разстояние чрез онлайн видео или по Скайп от експерти по жилищно кредитиране.
 • Валута – лева или евро, размер до 500000 лева /250000 евро/, срок за погасяване от 5 до 25 години.
 • Обезпечение: заем срещу ипотека върху недвижим имот.
 • Размер на финансиране – до 70% от стойността на обезпечението.
 • Условия за отпускане: постоянен трудов договор в държава от Европейския съюз, Европейската икономическа зона, Швейцария, Канада и САЩ поне от 1 година.
 • Бързи ипотечни кредити с безплатно онлайн кандидатстване за кредита при атрактивни условия на финансиране.

3. Обединена българска банка – Ипотечен кредит за покупка в лева и евро

 • Валута евро или лева, размер до 250000 евро /500000 лева/, срок за погасяване до 35 години.
 • Може да получите предварително одобрение до 1 ден, без да е необходимо да представяте документи за определен недвижим имот, дори преди за сте избрали имота за закупуване.
 • Условия за отпускане – възраст от 23 до 70 години /към окончателното погасяване на кредита/, с доказани доходи от трудов договор поне 6 месеца при последния работодател и нетен доход месечно, не по-малко от 400 лева.
 • Обезпечение – недвижим имот /жилището което ще закупувате/.
 • Размер на финансирането за тези кредити за българи работещи в чужбина – до 85% от пазарната стойност на обезпечението.
 • Може да направите онлайн заявка и да посетите клон на банката с молба, лична карта и копие от трудовия договор, за уточняване на подробностите. В процеса на договаряне ще трябва да представите документите за имота.

Живеем във време, когато комуникациите и съвременните технологии са толкова напреднали, че няма прегради за това къде живеем, къде работим, учим, къде сме на лечение, къде почиваме или се забавляваме. Станахме граждани на света. Много българи по ред причини от най-различно естество работят в чужбина, получават доходите си там, но искат да имат жилище, да изтеглят кредит за апартамент, да изтеглят кредит за строителство, да направят ремонт, да купят обзавеждане, да се сдобият с нова придобивка, да се възползват от услуги в нашата страна. Българи с трудов договор от чужбина, решават да теглят кредити от наши банки.

Те предявяват различни изисквания, общото в повечето случаи е, че има условие за обезпечението – ипотека върху  недвижим имот, обикновено този, който ще закупувате. Финансирането е в процент към пазарната стойност на имота, срока за погасяване е дълъг. Документите при кандидатстване зависят и от държавата в която е реализиран дохода, някои трябва да се превеждат и легализират, при други е достатъчно копието от трудовия договор. По-горе изброените кредити за българи работещи в чужбина, могат да Ви помагнат да се ориентирате по-добре в изискванията и възможностите на кредитния пазар в България, както и какви са Ви шансовете да получите кредит с трудов договор от чужбина.