Кредити за Малък Бизнес

В България има много млади предприемачи, които търсят отпускане на кредити за малък бизнес. За щастие, вече банките и другите финансови институции предлагат разнообразни видове фирмен и бърз кредит за стартиране на малък и среден бизнес.

Ако се интересувате от финансиране за започване на малък и среден бизнес, ще намерите много интересни предложения като банкови кредити с изгодни лихви и малки и бързи кредити с онлайн кандидатстване за спешни нужди. Дори някой банки предлагат и безвъзмездни заеми, финансирани по европейски програми.

На тази страница ще Ви представим едни от най-добрите кредити за малък и среден бизнес в България.

Пощенска Банка

Пощенска банка предлага много кредити за малък бизнес:

 • Кредити по европейски програми – финансиране до 95 % от общите допустими разходи по проект и срок на погасяване до 15 години.
 • Специализирани центрове „Банкиране малък бизнес“ – банката има много такива специализирани центрове, където ще получите консултация при избор на най-подходящия за Вас продукт.
 • Оборотни кредити за малък бизнес. Тук влизат заеми за: финансиране на всички текущи нужди; за посрещане на извънредни нужди от оборотни средства; кредитна линия; овърдрафт; агро овърдрафт „Навреме“ и др.
 • Инвестиционни кредити за стартиране на малък бизнес. Тук влизат: бизнес кредит за покупка на оборудване; за покупка на помещение; референтен лихвен процент Малък бизнес.
 • Кредити за лекари и стоматолози на свободна практика, клиники и аптеки.
 • Пощенска банка предлага банкови кредити с бързи решения и възможности за онлайн кандидатстване.
 • https://www.postbank.bg/

Уникредит

Банка Уникредит предлага много възможности за финансиране на малък бизнес.

 • Кредити за малък бизнес: оборотни, инвестиционни, за започване на малък бизнес, застраховки към тези кредити.
 • Търговско финансиране за малък бизнес. Тук се включват: възможностите за акредитиране на вашия бизнес и сконтиране на акредитиви; документарно инкасо със съдействие при документи по внос и износ; банкови гаранции.
 • Агрофинансиране – малък кредит за земеделски стопани срещу залог на субсидии и кредит за покупка на земеделска земя.
 • Европейски програми за малък бизнес: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Отворени процедури за кандидатстване (всички отворени процедури за проекти финансирани по линия на Европейския Съюз и процедурите в процес на оценка).
 • Европейски фондове – с много възможности за финансиране на вашия малък или среден бизнес по безвъзмездни мерки и програми на Европейския съюз.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

Райфайзен Банк

Райфайзен е известна с едни от най-ниските лихви и изгодни условия.

 • Стандартни банкови кредити за малки предприятия – подходящи са както за юридически лица, така и за хора упражняващи свободни професии. Тук се включват: срочен кредит за малък бизнес с обезпечение, срочен кредит без обезпечение, обезпечен овърдрафт/револвиращ кредит, необезпечен овърдрафт/револвиращ кредит и др.
 • Замеделски кредити – специализирани кредити за земеделци и животновъди. Тук се включват агрокредит за покупка на земеделска земя, агрокредит за покупка на селскостопанска техника и др.
 • Финансиране по гаранционни споразумения: кредити с гаранции от Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ), за помощ на предприятия по програмите ИнновФин, КОСМЕ и Инициатива за малки и средни предприятия, както и кредити с гаранции от Националния гаранционен фонд (НГФ).
 • Финансиране на физически лица собственици на микропредприятия. За този тип кредити за малък бизнес можете да кандидатствате, ако сте физическо лице и сте собственик на микро предприятие, което
  е регистрирано съгласно българското законодателство и упражнява дейност в България, с годишен оборот до 2 млн. лв.
 • Кредити за медицински лица – различни изгодни банкови заеми за финансиране нуждите на лекари, фармацевти и стоматолози.
 • https://www.rbb.bg/bg/

Сис Кредит

Сис Кредит е специализарана в предлагането на кредити за микро и малки предприятия и за предприемачи, желаещи стартиране на свой собствен бизнес, които не са подходящи за получаване на банков кредит.

 • Стартиращ бизнес –бързи кредити за започване на малък бизнес. Размер на кредита – от 1000лв. до 15000 лв. и срок на погасяване до 36 месеца.
 • Оборотни бързи пари за микробизнеса. това е бърз кредит за оборотни средства за малки предприятия, които имат нужда от бързо, краткосрочно финансиране за оборотни средства. Размер от 1000лв. до 5000лв. и срок на погасяване до 36 месеца. Фирмени кредити без обезпечение и без такси освен лихвените.
 • Заем Иновация – за микро или малки предприятия, желаещи да реализират интересни и иновативни идеи. Размер от от 3000лв. до 10000 лв. и срок на погасяване до 3 години.
 • Бизнес развитие до 50000 лв. Това са бързи кредити за малки и средни фирми, които имат реален работещ бизнес и се нуждаят от бързо и спешно финансиране. Освен за оборотни средства, можете да ползвате този кредит и за закупуване на нова техника и оборудване.
 • Бизнес консултиране

Банка Алианц
Алианц Банк България АД и Национален гаранционен фонд ЕАД имат сключено Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити.

По силата на него банката предлага достъп до финансиране за малките и средни фирми чрез механизъм за споделяне на риска.

 • Кредити за малък бизнес: оборотни, инвестиционни, финансирани по оперативни програми, стандартни кредити.
 • НГФ Земеделски кредити с бърза и облекчена процедура.
 • Алианц Развитие – разнообразни бързи кредити за оборотно финансиране при облекчена и лесна процедура за разглеждане на документи. Предназначени са за малки и средни предприятия (МСП) и земеделски производители.
 • Алианц Перспектива – инвестиционни кредити при облекчена и бърза процедура за разглеждане на документи. Предназначени са за малки и средни предприятия (МСП) и земеделски производители.