Кредити от Небанкови Институции

В България вече има кредити от небанкови институции, които извършват финансови услуги. Тяхната дейност е подобна на банките, но по-ограничена по обхват и сфери на дейност.

Съществуването им се основава на строги правила, регламентирани в законовата уредба на нашата страна. Небанковите институции заемат важно място в икономическата ни действителност, част от тях са финансови дружества, които отпускат кредити.

Преди да се обърнете за заем към тях, внимателно проучете дали са регистрирани в Централния регистър на БНБ, тъй като това е задължително изискване на което трябва да отговарят.

Необходимо е и да са администратори на лични данни по Закона за защита на личните данни, защото работят с Вашите лични данни, а те трябва да бъдат защитени и правилно съхранени.

За тази цел финансовите дружества трябва да имат  валидни удостоверения за регистрация. Кредитите от небанковите институции се различават от тези отпуснати от банки и ние ще маркираме съществените различия.

Преди да изтеглите кредит правилно преценете размера на сумата, която Ви е необходима и срока за който може да я върнете. Финансовите дружества отпускат по-малки суми, възстановени за по-кратък период от време, или това са така наречените бързи кредити.

Те са бързи защото процедурата по отпускането им е значително съкратена, експресни заеми онлайн, там може да получите пари до минути – за 6, 7, 10, 15, 20 или 30.

Необходимите документи за този вид кредити от небанкови институции са значително по-малко – може и само с лична карта. Отпускането на кредити от банки е доста тромаво и бавно, документите и условията за отпускане са повече, задължително трябва да имате постоянни месечни доходи от заплата, да работите на трудов договор – безсрочен и то най-малко от 6 или 12 месеца при последния работодател /за което представяте справки и други документи/.

Обърнете внимание на обезпечението, което се изисква за отпускането на парите. Най-важният показател е цената на услугата кредит.

Годишният процент на разходите /включваш лихви, такси, допълнителни разходи, комисионни, застраховки/ за кредитите при небанковите дружества е по-висок.

За това е необходимо да прецизирате правилно своите приоритети, когато теглите кредити от небанкови институции и финансови дружества. Ще Ви запознаем условията по отпускането на  кредити от небанкови финансови институции.

БНП Париба

 • Разнообразни кредитни продукти, съобразени с Вашите индивидуални потребности, размер до 70 000 лв, гъвкави срокове за изплащане.
 • Кандидатствате онлайн, кредити по телефона, или офис за необходимите пари, одобрението е незабавно, условията са индивидуално договорени с клиентите, след подписването на договора получавате парите до 24 часа по удобен за Вас начин. Може да получите индивидуална финансова консултация.
 • Изисквания при отпускане: всеки български гражданин с постоянни доходи, навършил 21 години, може да кандидатства за паричен кредит.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита.
 • Не се изискват поръчители или друго обезпечение.
 • Може да се откажете от кредит, без да дължите неустойки и обезщетения или да уведомявате за причина, с писмено заявление до 14 дни от сключването на договора и да възстановите получената сума.
 • Имате възможност да обедините кредитни задължени към различни кредитори.
 • Винаги може да се информирате за състоянието на Вашия кредит, дори по телефона.
 • При предсрочно погасяване не дължите такса ангажимент, няма скрити такси и комисионни.
 • Може да сключите застраховка: „Защита на плащанията”.
 • http://www.bnpparibas-pf.bg/

Микро Кредит

 • Компанията е вписана в регистъра на БНБ, администратор е на лични данни по Закона за защита на личните данни и предлага едни от най-известните бързи кредити от небанкови институции в България.
 • Онлайн кандидатстване или в офис на дружеството, с минимум документи – само срещу лична карта, за кредити в размер от 200 до 3 000, 3 300 лева, връщате от 3 до 12 или 18 месеца.
 • Кандидатстването е безплатно, може да се откажете ако решите.
 • Фиксирана лихва, за периода на ползване на парите.
 • Кредити без поръчител и без обезпечение.
 • Професионален индивидуален подход, ефективни предложения за нови продукти и услуги от високо квалифицирани кредитни специалисти.
 • Парите получавате по избран от Вас начин – по банкова сметка или в брой от офис на дружеството или Изипей, в деня на кандидатстването, връщате парите по същите начини.
 • Няма такси, неустойки и други с неясен произход разходи.
 • Погасяване на равни седмични или месечни вноски.
 • CrediNet – бърз онлайн заем, кредит с 0% лихва, върнат до 30 дни, само срещу заплащане на административна такса.
 • CrediHome – заем без доказване на доход, взимате парите в брой, обслужват Ви персонално.
 • CrediGo – кредит за хора с доказан доход, с 30 дневен гратисен период.
 • CrediTrade – заем за бизнеса, лихвата се признава за фирмен разход, гратисен период за първата вноска до 45 дни. Има възможност за безлихвено връщане в рамките на 30 дни.
 • https://microcredit.bg/

Сис Кредит

 • Едни от най-популярните кредити от небанкови институции: потребителски, лични, бизнес, земеделски кредити и лизингово финансиране. Има възможност да получите експертни съвети, безплатно бизнес консултиране или да рефинансирате заеми.
 • Няма такси за кандидатстване, управление и движение на парите, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Потребителските кредити се отпускат срещу лична карта, документ за удостоверяване на дохода и солидарен длъжник, усвояват се в рамките на един работен ден и са с размер до 2 000 лв.
 • Личните кредити са с размер от 3 000 до 30 000 лева, погасяват се при срок от 1 месец до 2 години, те са без доказване на дохода, обезпечават се с недвижимо имущество: жилище, УПИ или земеделска земя.
 • Бизнес кредитите са за Стартиращ бизнес, Оборотни пари за микробизнеса, Кредит Бизнес развитие. Кредита за стартиращ бизнес осигурява средства за започване на нов проект от 1 000 до 15 000 лева, възстановени за период от 1 до 36 месеца, може да ползвате и гратисен период за плащане на главницата от 6 месеца. Отпуска се само с поръчител и наличие на самоучастие или с обезпечение, ако нямате самоучастие. Оборотните пари за микробизнеса са от 1 000 до 5 000 лева, за срок от 1 до 36 месеца. Кредит бизнес развитие е от 3 000 до 50 000 лева, за срок от 1 до 60 месеца, има възможност за гратисен период по главницата от 12 месеца. Получавате бърз отговор в рамките на 1–2 работни дни, отпуска се срещу обезпечение от движимо или недвижимо имущество.
 • Земеделски кредит – от 2 000 до 50 000 лева, за срок от 1 до 60 месеца, отпуска се срещу широк обхват от приемано обезпечение: движимо, недвижимо имущество или субсидия. Земеделските производители ползват преференциални условия, множество отстъпки, а одобрението за кредита е до 2 работни дни.
 • В компанията клиентите имат права, които са документално оформени.
 • http://siscredit.com/