Кредити за Пенсионери без Поръчител

Ниските пенсии на пенсионерите с осигурителен стаж и възраст са типични и обичайни за тази група хора от нашето общество. Те са причина и много хора от третата възраст да търсят бързи онлайн кредити за пенсионери без поръчител или потребителски кредити за пенсионери по болест и възраст.

Трудно се оправят пенсионерите с тези оскъдни доходи, не могат да си позволят елементарни неща от първа необходимост.

Всички сме свидетели на непрекъснатото повишаване на цените на стоките и услугите, много често се случва да ни трябват спешно пари на заем за различни цели. За хората от третата възраст съществуват нисколихвени и изгодни пенсионерски кредити.

За тази цел има банки и фирми за бързи облайн заеми, които отпускат кредит за пенсионери с преференциални и ниски лихви. Това са заеми при по-специални условия – с по-малък размер, с необходимо обезпечение, защото източника за покриване на този вид заеми основно са доходите от пенсия.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg

Ще разгледаме банки и финансови дружества, които отпускат кредити за пенсионери без изискване за поръчители.

Банки и фирми за бързи онлайн заеми, които отпускат кредити за пенсионери

КРЕДИСИМО – Кредит за пенсионери – решение в трудни моменти от водеща компания за бързи онлайн кредити. Без поръчител, не се налага да разнасяте документи. Необходима Ви е  – само лична карта, получавате одобрение до 7 минути, на територията на цялата страна без почивен ден, денонощно. Гарантирана сигурност и пари навреме. Издържани кредитни продукти с размер от 100 до 2000 лв и срок за погасяване от 30 дни до 18 месеца. Всеки първи кредит без лихва и седми заем, върнат за 15 дни до 600 лв – без никакво оскъпяване. Напълно безплатно заявление за кредит, което не Ви обвързва с договор. Уебсайтhttp://credissimo.bg/

МАКС КРЕДИТПотребителски кредит за пенсионери Макс План+ по стаж и възраст. Размер от 150 до 2000 лв, при първо кандидатстване до 700 лв, при максимален срок за погасяване до 12 месеца, чрез месечни погасителни вноски. Има гратисен период от 45 дни. Необходими документи – кредит само срещу лична карта. Кандидатствайте по удобен за Вас начин – чрез онлайн заявка, по телефон, в офис на дружеството или в удобно за Вас място. Парите получавате до няколко часа след одобрение, по избран от Вас начин – по банков път или в брой в офис на компанията. Издължавате кредита в брой в офис на Макс кредит, в брой на място което Вие посочвате, на каса в Изипей или по банков път. Няма допълнителни такси и комисиони, не се изискват поръчители, всичко е предварително описано в договора за кредит. Съществуват коректни и приятелски взаимоотношения между кредитните специалисти и клиентите кредитополучатели. Предлага се застраховка „Защита на плащанията” за посрещане на финансови затруднения по време на изплащане на кредита.

ИЗИ КРЕДИТ – Кредит Пенсионер – от 100 до 2500 лв, със срок за погасяване от 3 до 12 месеца. Кандидатствате само с лична карта, онлайн или по телефон, получавате парите до 24 часа във Вашия дом или по дебитна карта, без никакви такси за издаване, поддръжка, за теглене или плащане. Погасителните вноски са съобразени с Вашите финансови възможности и се събират на удобно за Вас място от кредитен консултант. Ясни и предвидими условия, които гарантират Вашето спокойствие.

СИТИ КЕШ – Кредит за пенсионери от 150 до 1500 лв, изплащате чрез месечни вноски, съобразени с индивидуалните Ви възможности по банков път или директно на Вашия кредитен специалист във време и място избрано от Вас. Индивидуален подход за гъвкави кредити, максимално ефективни.

ПРОВИДЕНТ КРЕДИТ – може да кандидатствате ако сте пенсионер, за кредити от международна компания с опит, уважаван и надежден партньор с традиции и отговорности. Размер от 200 до 2500 лв, при ясни и прозрачни условия, за период от 12 до 60 седмици с ниски фиксирани вноски. Кредити без обезпечение – не се изискват поръчители нито банкови гаранции. Допълнителна услуга – Кредит у дома – получавате и погасявате кредита в удобството на Вашия дом.

КРЕДИЛЕНД – Кредит Пенсионер – от 100 до 1500 лв със срок за погасяване до 18 месеца. Кандидатствате онлайн или на място в офис на компанията, получавате веднага парите от офис на дружеството след одобрение. Начини за погасяване на кредита – по банков път, в офис на компанията или на каса в Изипей. За всяко извършено плащане получавате СМС, винаги сте наясно с движението на Вашите пари, може да получите безплатна финансова консултация от компетентен и опитен специалист.

ФРИЙ ЗАЕМ – удобни кредити за всички, независимо от социалния статус, кредит без трудов договор, кредити за пенсионери без поръчител и др. Пари същия ден до 700 лв, със срок на погасяване до 45 дни. Кредити без обезпечение, без поръчители или залози, без доказване на доход. Кандидатствате онлайн, с минимум документи, само лична карта, получавате парите веднага.

КЕШ КРЕДИТ – одобрение до 6 минути за социални кредити, независимо от семейното положение и дохода – бързи кредити за пенсионери. Условия за отпускане – навършени 18 години и валидна лична карта. Улеснена процедура при кандидатстване, размер до 2000 лв, погасяване до 18 месеца. Сами избирате сума и срок за който да я върнете. Не се изискват поръчители, не се начисляват такси, няма допълнителни разходи, няма комисиони и скрити клаузи. Има безплатен телефон, за да сте винаги наясно със състоянието на Вашия кредит.

БАНКА ДСК – Потребителски кредити за пенсионери в лева и евро – размер от 500 лв /250 евро/ до 10 000 лв /5 000 евро/ и срок за възстановяване от 18 месеца до 10  години. Имате възможност да изберете месечната погасителна вноска, при ниска лихва и дълъг срок за погасяване. Допълнителни отстъпки получавате, ако се включите в програма – „ДСК Партньори плюс”. Не се изискват поръчители, лихвения процент е променлив. Обезпечение на кредита – залог върху превода на пенсията по сметка в банката, и залог на вземане по сметка.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Потребителски заеми с фиксирана лихва /която не се променя при промяна на пазарните условия/ за пенсионери с размер от 150 до 4 000 лв. Не се изискват поръчители, кандидатствате по опростена и бърза процедура, одобрение до 2 часа. Условия за отпускане – пенсията да се превежда по сметка в банката и кредита да се изплати до навършване на 75 години.

ИНВЕСТБАНК АД – потребителски кредит за пенсионери с размер до 5 000 лв и срок за издължаване до 5 години. Фиксиран лихвен процент за целия период на кредита до навършване на 70 години /малко по-висока лихва от 70 до 75 години/. Има лихвени бонуси при ползване на услуги и застрахователни продукти на банката. Не се изискват поръчители, но ако представите един, Ви се намалява лихвата. Обезпечение на кредита – залог на вземане по банковата сметка, по която се превежда пенсията. Има такса за проучване, платима при отпускане на превода. Банката предлага и овърдрафт за пенсионери.

СИ БАНК – Потребителски кредит „Златна Възраст” – размер от 1 000 до 10 000 лв, и срок за погасяване от 1 до 5 години. Обезпечение – залог върху вземане с произход от пенсия, превеждана по сметка в банката. Изисква се застраховка „Живот”. Парите по кредита се превеждат еднократно по сметката и се издава дебитна карта с която да оперирате. Кредитът се погасява чрез равни месечни погасителни вноски, посочени в погасителния план.