Кредити За Стартиращ Бизнес и Нови Фирми

Ако имате идея за започване на бизнес, ако сте анализирали рисковете и сте обмислили сериозно как може да успеете в условията на икономическата действителност ще са Ви необходими финансиране и кредити за стартиращ бизнес.

Разбира се вместо да търсите отпускане на кредит за нови фирми, най-добре ще бъде да имате спестени пари или да Ви ги заеме роднина или приятел. Но често се налага да прибягваме до заеми, а вече предложенията на банките са много и то с най-различни опции като: заеми без поръчител, бързи фирмени кредити без обезпечение, без бизнес план, с ниска лихва и с минимум документи и още много възможности за новооткрити фирми.

На тази страница, ще Ви запознаем с офертите на финансови дружества и утвърдени банки в нашата страна, които отпускат кредити за стартиране на бизнес.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Кредит за стартиращ бизнес

 • Ясни условия, благоприятни характеристики, ефективност и качество, пари за инвестиции и оборотни средства ако започвате бизнес. Ако се чудите, коя банка отпуска най-лесно кредити, уникредит със сигурност е една от най-бързите в това отношение.
 • Индивидуално предложение за Вашия нов бизнес от компетентни специалисти.
 • Кандидатстване: чрез онлайн заявка, в офис на банката или с обаждане по телефона.
 • Бърза и лесна процедура при одобрение и отпускане.
 • Обезпечение на заема: ипотека.
 • Валута на кредита в лева или тяхната равностойност в евро, размер на кредита – до 50% от пазарната стойност на ипотекирания недвижим имот, срок на издължаване до 10 години.
 • Лихви и такси – според тарифата на банката.
 • Може да се възползвате от застраховки за Вашето здраве, работоспособност, за Вашия бизнес и имущество – „Защита на плащанията”, „Имуществена протекция” и пакетни програми за продукти и услуги на по – ниска цена – „Бизнес лидер”.

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

 • Микрокредит я инвестиционен кредит за стартиращ бизнес на производители, търговци и хора със свободни професии.
 • Размер на кредита – неограничен.
 • Без бизнес план.
 • Без обезпечение до 30 000 лв, без ипотека до 50 000 лв.
 • Видове обезпечения – поръчител /физическо лице или фирма/, ипотека на недвижим имот, залог върху машини, оборудване, автомобили, парични средства, вземания, гаранция от Национален гаранционен фонд или Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община.
 • Опростена процедура при кандидатстване кредити за стартиращ бизнес и нови фирми, минимум документи, кредита се усвоява еднократно.
 • Изгодни условия – ниска лихва и дълъг гратисен период от 6 месеца, при сезонен бизнес до 9 месеца.
 • Срок за погасяване за кредит с ипотека до 15 години, за кредит без ипотека до 7 години.
 • Начин на погасяване – равни месечни вноски, равни вноски по главница или свободен погасителен план според характера на дейността.

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕС БАНК

 • Инвестиционни кредити за закупуване на машини и оборудване, лекотоварни и тежкотоварни оборотни средства, придобиване на недвижимо имущество, кредити за строителство и разширяване на сгради и други проекти – всичко това е необходимо за стартиране на бизнес.
 • Валута на кредита – лева или равностойността им в евро, срок за погасяване от 24 до 120 месеца.
 • Улеснена процедура при кандидатстване, бързо одобрение.
 • Без изискване за бизнес план.
 • Гратисен период до 6 месеца.

СИС КРЕДИТ

 • Насърчаване на предприемачеството и достъп до парични средства за клиенти с ограничени възможности за финансиране.
 • Кредити за стартиращ бизнес в съответствие с европейските практики.
 • Бързина в обслужването.
 • Възможност за гратисен период в плащането на главницата: до 6 месеца.
 • Размер на кредит за нови фирми – от 1 000 до 15 000 лв, срок за погасяване от 1 до 36 месеца.
 • Лихвеният процент се определя в зависимост от рисковия профил на всеки клиент.
 • Няма никакви такси по кредита.
 • Обезпечение на заема – при наличие на самоучастие – 1 поръчител, без самоучастие се изисква и друго обезпечение.
 • Документи при кандидатстване – искане за отпускане на кредит и въпросник в който се посочва целта на заема, дейността на фирмата, обекти, персонал и дълготрайни материални активи, доставчици, клиенти, бъдещи планове, финанси и друга информация.

РИВА КРЕДИТ

 • Дружество има офиси в градовете Пловдив, Асеновград и Мадан, вписано в регистъра на кредитните институции и администратор на лични данни по Закона.
 • Навременен отговор – бизнес кредит за нови фирми или предприемчиви лица, които ще финансират бизнес проекти, за закупуване или доплащане на нова техника или оборудване на дейността.
 • Размер на заема за инвестиции от 5 до 50 000 лв, срок за погасяване до 60 месеца.
 • Лихвата се определя според рисковия профил на клиента – дружеството прави анализ на дейността, на обезпечението и на възможностите за плащане.
 • Бързи кредити без такси.
 • Необходими документи – искане за заем и кратка информация за бизнеса по отношение на цел на финансирането, данъчна, осигурителна и кредитна задлъжнялост.
 • Обезпечение на кредита – недвижимо имущество, което може да бъде жилище, УПИ, земеделска земя. То не е задължително да е Ваша собственост, може собствениците да го заложат във Ваша полза, като Ви станат поръчители, но е необходимо да няма тежести върху него и да няма други ползващи лица по нотариален акт.
 • Предварително се запознавате с примерни схеми за погасяване, за да сте наясно с размерите на лихва и главница.

РАЗПРО КРЕДИТ

 • Финансово дружество с централен офис в град Варна.
 • Кредит с размер до 10 000 лв и срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Фиксиран лихвен процент на месец, възможност за неговото договаряне.
 • Няма такси: за кандидатстване и усвояване на кредита, няма комисиони и допълнителни разходи, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Изисква се разработен бизнес план.
 • Разнообразно обезпечение – машини, съоръжения, ценни книжа, дружествени дялове, вземания от стоки или материали, регистрирани марки, промишлени дизайни и други.

ФИНТРЕЙД

 • Лесен достъп и отпускане на кредити за стартиращ бизнес от регистрирана в БНБ финансова институция.
 • Възможност за микрофинансиране при високо качество, помощ за реализиране на Вашите бизнес идеи и стартиране на бизнес и новооткрити фирми.
 • Начин на кандидатстване – онлайн заявка или по телефона без допълнително таксуване, на място в офис при специалист.
 • Бизнес линия – Финтрейд оборот – от 500 до 5 000 лв, усвоявате изцяло или на части в рамките на лимита, лихвата се дължи само върху усвоената сума, няма други такси, погасяването е според договорните условия, многократно използвате парите.
 • Инвестиционен заем – Финтрейд инвест – от 1 000 до 100 000 лв, изплащане от 6 до 24 месеца на удобни вноски с намаляваща лихва, изисква се обезпечение, има възможност то да е на трети лица. Изплаща се на място, по банков път или на каса в Изи пей.

При теглене на бързи кредити за стартиращ бизнес и нови фирми, имайте предвид, че в зависимост от предмета на дейност и сферата в която ще работите, ще са Ви необходими пари за оборотни средства, оборудване, може би ще се наложи да направите инвестиции, които ще се възстановят за определен период от време, добре е да създадете взаимоотношения, да потърсите клиенти за стоките или услугите които ще предлагате.
При проучване на условията за фирмени заеми за нови фирми, трябва добре да се подготвите, да проявите упоритост и последователност, защото различните кредити за стартиращ бизнес не са много популярни в нашата страна все още. Банки и финансови дружества отпускат фирмени кредити за бизнеса, но той трябва да се е наложил, да е развит, да носи приходи, да е рентабилен, да има история. Не случайно при отпускане на бизнес кредитите се изискват важни документи – счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, парични потоци и справки за собствения капитал, годишна данъчна декларация, удостоверение за липса и наличие на задължения и други.  А Вие имате само идея, план или програма за започване на бизнес, които трябва да подплатите с пари.