Кредитни Консултанти в България

Лицата които извършват дейност като кредитни консултанти (наричани още кредитни посредници) могат да бъдат много полезни. Тяхната работа се състой в това, че дават професионални съвети на хора или фирми имащи нужда от потребителски или ипотечни кредити. Повечето от тях предлагат безплатни услуги за крайните клиенти.

Кредитните посредници не действат като кредитори или нотариуси, а свързват пряко или косвено потребител с кредитор. Кредитните консултанти представят или предлагат на потребителите договори за кредит, съдействат като извършват подготвителни действия за сключване на договори за заем или преддоговорни действия, могат да  сключват договори от името на кредитор. Тази си дейност те извършват срещу заплащане. Ще Ви представим някой регистрирани кредитни консултанти.

1. САНУК ООД

 • Напълно безплатно, експертно и безпристрастно, във всеки етап от процеса на кредитиране.
 • Безвъзмездна помощ, за да намерите най-добрия кредит за Вас.
 • Анализират се Вашите индивидуални финансови възможности и Ви се предоставят най-добрите оферти с изчерпателни данни за лихви, такси, застраховки и другите важни параметри на заемите.
 • Работи с 13 водещи банки в нашата страна, специализирани във финансиране на физически лица, извършва необходимата комуникация с тях, изпраща документи и работи до приключване на кредитния процес и усвояване на парите.
 • Екипът от специалисти на компанията е специализиран в банковото кредитиране, предлага консултации и посреднически услуги за ипотечни кредити.

2. КРЕДИТ НАВИГАТОР ООД

 • Кредитни консултанти с изцяло безплатни услуги, банките плащат комисион за усвоените кредити, възнаграждението на кредитния консултант не е обвързано с избор на определена банка.
 • Дейност на компанията – в областта на потребителските, фирмени кредити и ипотечни кредити, в рефинансирането на съществуващи заеми, ако искате да купите жилище или имот, за да инвестирате в него.
 • Работи в тясно сътрудничество с клиентите, за да разбере техните нужди и потребности.
 • Достъп до стотици оферти от утвърдени банки и преговори за Вашата индивидуална оферта.
 • Грижа за детайлите по кредита, срещата с клиентите се насрочва във време и място, удобно за тях.
 • Кредитните консултанти са независими, те Ви отменят във всеки момент от процеса на кредита, ежедневно следят промените в областта.
 • Тук получавате критичен анализ на всяка оферта, запознавате се със силните й и слаби страни.

3. ФинСити ООД

 • Необвързана компания за безплатни кредитни консултации, с история и опит.
 • Водят цялата комуникация с банките, защитават Вашите интереси.
 • Сравняват офертите и разчитат „дребния шрифт” на банковите предложения.
 • Кредитните консултанти са специалисти в намирането на изгодни ипотечни кредити свързани с дългосрочните инвестиции, потребителски кредити за посрещането на текущи нужди, придобивки, ремонти, фирмени кредити за малки и средни предприятия и инвестирането на свободните средства.

4. АРЕНА-КОНСУЛТ ЕООД

 • Лицензиран кредитен посредник и независим финансов консултант.
 • Безпристрастни и професионални в областта на потребителски, ипотечни и фирмени кредити, овърдрафти, европейско финансиране, автомобилно кредитиране, микрофинансиране, рефинансиране на кредити и други.

Организират семинари, екскурзии, лагери, почивки.

 • Изготвят минимум 5 оферти за сравнение, изчисляват съотношението дълг-доход и необходимия доход за изтеглянето на заем.
 • Набавят необходимите документи и съдействат за тяхното попълване.
 • Широк периметър на услуги с фокус върху кредитното консултиране.

5. КРЕДИТЛАНД ЕООД

 • Кредитни консултанти с дългогодишен опит, компетентност и индивидуален подход в ипотечното кредитиране от банки и финансови институции.
 • Подбор на изгодна оферта от 350 продукта от различни кредитори.
 • Калкулатори, които използват в дейността си: кредитен, колко скъп имот може да си позволите, за лихвата и за рефинансиране на заем.
 • Гарантирана обективност, акцентиране върху важните детайли на кредитния процес.
 • Договаряне на отстъпки и преференции от финансиращите, избягване на рискове и проблеми.

6. АДЕКС БЪЛГАРИЯ ООД

 • Консултирайте се безплатно от социално отговорна компания, за да си подобрите финансовата компетентност и да бъдете насочени към разумен кредит.
 • Кредитни консултанти, извършващи услуги в областта на отпускането на ипотечни, потребителски кредити, при рефинансиране на кредити и обединяване на задължения.
 • Ще спестите време – няма да сравнявате параметри и характеристики на многобройните кредити, ще спестите пари – дружеството договаря преференциални лихви и отстъпки, може да ползвате ускорена кредитна процедура и да преодолеете лесно административната тежест.
 • Експресно изготвяне на безплатни предварителни пазарни оценки при финансиране на покупка на недвижим имот с банков кредит.
 • Юридическо съдействие при изповядване на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти и учредяване на ипотеки при финансиране с банков кредит.
 • Тълкуване на неясни клаузи от проекто-договорите за банков кредит.

7. КОМФОРТ КРЕДИТ ООД

 • Дългогодишен опит в областта на потребителско и ипотечно кредитиране. Гъвкави решения и дългосрочно партньорство с банки, агенции за недвижими имоти и строителни компании.
 • Основни принципи на които се основава дейността: открита комуникация, отговорност, професионализъм, дискретност и уважение към клиентите.
 • Екипът на компанията се състои от хора, работили дълго в банковата сфера.
 • Извършват консултациите в удобно за Вас време, на избрано от Вас място или в офиса на дружеството. Спрямо поставените от Вас критерии, събират оферти от банките. Заедно ги разглеждате и анализирате, за да вземете най-правилното и ефективно решение.
 • За да се запази Вашето спокойствие и работен ритъм, компанията оформя и подава необходимите документи и поема кореспонденцията с банката до окончателното приключване на сделката.
 • Реализирате успешно плановете си в областта на потребителското, ипотечно, фирмено кредитиране, при обединяване на кредитни задължения, при лизинг на употребявани автомобили до 20 000 лева, обратен лизинг, всякакъв вид застраховки и други.
 • Винаги може да получите актуална информация за банковия пазар, и след като сте изтеглили кредита.

8. КРЕДИТ ЧОЙС ЕООД

 • Безплатна и независима услуга от кредитни консултанти в интерес на клиента, не предоставя кредити, а осигурява посредническа дейност.
 • Специализирано в кредитни консултации за всички кредитни продукти на физически и юридически лица /малки и средни предприятия/.
 • Безпристрастно сравнява банковите предложения, за да направите най-добрия избор, да имате сигурност и подходящи ценови параметри.
 • Компанията с е клиентите си не само до усвояването на кредита, но и след това, ако трябва да направи подобрения, рефинансиране или отпускане на допълнителни суми.
 • Компетентни и професионални консултации, във време и място избрано от Вас.
 • Компанията предоставя калкулатори за да направите прецизни и точни изчисления.

Какво е кредитен консултант и каква дейност извършва?

Кредитен консултант е физическо или юридическо лице, което извършва услуга, то дава информация, която има за цел да намери най-добрия кредит за нас кредитополучателите. В нашата икономическа действителност съществуват най-различни кредитни продукти със специфични характеристики и условия.

За да се ориентираме правилно в това многообразие, да изберем оптималния, най-изгодния кредит при най-благоприятните параметри, много съществена и важна роля играе кредитния консултант. За да решим на кой кредит ще се спрем, ни трябват безпристрастни съвети, дадени от професионалисти със знания, квалификация и опит.

Финансовите термини, конкурентните оферти изработени от банковите и финансови институции, трябва да станат за нас  достъпни и разбираеми, а това е възможно само ако попаднем на добър кредитен консултант. Много хора се нуждаем от кредити в днешно време, всички ние сме специалисти в своята си област, нямаме познания за кредитите, за изискванията по отпускане и последиците при невръщането им, всичко това може да ни стане ясно, ако кредитен консултант ни въведе в тази област.

Всички тези причини в национален мащаб наложиха обособяването и създаването на професия кредитен консултант, който да бъде до нас от кандидатстване до погасяване на кредита. Кредитният консултант трябва да е икономически подготвен, да знае законите в нашата страна, да предлага една високо качествена услуга, подплатена с отлични знания.

Той трябва да прави задълбочен анализ на различните видове кредити които се предлагат у нас, и в зависимост от заема който търсим,  да съпоставя лихви, срокове за погасяване, такси, цената на целия кредит, време за одобрение, начин на отпускане, допълнителни разходи, обезпечение, залози, преференции и други.

Кредитният консултант трябва да може да прави съответните изводи, за да  ни насочи към най-удобните за нас кредити, да борави с документацията, да знае как се попълват исканите документи, кой ги издава и в какъв срок. Той трябва да е наясно със самата процедура по отпускането на кредита. Особено важно е да ни подготви за погасяването, да има и правни познания за да знаем предварително какво следва ако закъсняваме с изплащането на вноските, ако не спазваме датата на падеж и  ако изпаднем в просрочие.

Кредитния консултант трябва да знае кои банки и финансови дружества са по-гъвкави и мобилни и при финансови затруднения /в които всеки може да изпадне/, са готови да предоговорят условията по кредита, да преструктурират погасителния план, да рефинансират или обединят задължения, да разсрочват вноски, да се удължават срокове или да се изтегли допълнителна сума пари. Кредитният консултант, ако е добър и отговорен може да ни спести пари, време и нерви.

Особено ако ни предстои събитие от изключително важно за нас значение и парите от кредита ни трябват за да изградим  дом, да си купим битова техника, обзавеждане, за лечение, за образование, за пътуване и още много други цели. Понякога зад един кредит се крие нашия живот, нашата съдба, ние се доверяваме на кредитния консултант и за да оправдае това доверие, той трябва да  ни предложи най-подходящия кредит, той трябва да владее детайлите и то за продължителен период от време, знаем, че изплащането на кредит понякога трае 20-30 години.

Всички кредитни консултанти трябва да имат индивидуално отношение към всеки клиент, да са обективни, да са експерти в областта си. За да е прозрачна услугата на кредитния консултант той трябва да е обявил за кои банки и финансови дружества работи, така клиента ще е по-сигурен и защитен.

По-добре е да работи за повече банки и финансови институции, това гарантира по-добър избор на заем. Има кредитни консултанти, които работят безплатно за клиента, те може да са  обособени във фирми, в повечето случаи и са независими. Когато ни предлагат кредит, те ни уведомяват за силните му срани, за предимствата и за негативите.

Професията на кредитния консултант е значима и отговорна. БНБ подържа Публичен Регистър на регистрираните кредитни посредници, съгласно чл. 51 от Закона за кредитите на недвижими имоти за потребители. В него се съдържат:

 • Данни за кредитния посредник: постоянен адрес, съответно седалище и адрес на управление.
 • Данни за лицата, които управляват и представляват кредитния посредник. Лица за контакт и телефон за връзка.
 • Информация дали кредитния посредник предлага услугата по предоставяне на съвет.
 • Данни за кредиторите с които е обвързан.

В регистъра се съдържат данни и за кредитни посредници от ЕС, които извършват дейност на територията на нашата страна – директно или чрез клон.