Кредит с Анюитетни Вноски

Кредитите с анюитетни (равни) вноски са много популярни. Едновременно с изтеглянето на кредит, трябва да сме готови за неговото своевременно и коректно издължаване на кредитора. Погасяването на задълженията по заемите е сериозен и важен процес, които е свързан с  задълбочен анализ на финансовото ни състояние, от стриктно прецизиране и съпоставяне на доходи и разходи.

На тази странице ще Ви представим няколко предложени за теглене на кредит с анюитетни вноски (както потребителски от банка, така и бързи заеми онлайн) и ще Ви обясним какво означават анюитетни вноски.

1. Първа Инвестиционна Банка – Потребителски кредити

 • Кредит с изплащане на анюитетни месечни вноски.
 • Валута: лева или равностойността им в евро, висока сума на кредитиране – до 50 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Кредит само срещу лична карта, ако сте дееспособен български гражданин и работите по трудово или приравнено към него правоотношение или упражнявате свободна професия.
 • Без поръчители, заем без обезпечение.
 • Предназначение: за покупки на обзавеждане и битова техника, за ремонт на жилище или автомобил, за обучение, лечение, почивки и екскурзии, текущи задължения или просто защото имате нужда от пари за Вашите нужди.
 • Лихвени условия: фиксирана лихва за първата година и променлива за останалия срок на кредита, по-ниски лихви при превод на декларирания доход в банката, преференции при кандидатстване онлайн.
 • Няма такса при кандидатстване онлайн, има такса за разглеждане на документи при кандидатстване в офис на банката, няма такса при предсрочно погасяване.
 • Бързо предварително одобрение до 24 часа.
 • Парите по кредита се усвояват еднократно.
 • Има възможност да сключите застраховка „Спокойствие”, за защита на кредита.

2. Експресбанк – Фиксиран кредит

 • Фиксирана погасителна вноска за целия период на кредита в размер на 99 лева.
 • Фиксиран размер на кредита – 4 900 лева, фиксиран срок за погасяване – 5 години.
 • Кандидатстване онлайн.
 • Бързо одобрение и отпускане.
 • Лихвата е фиксирана за целия период.
 • Няма такса одобрение за всички кредитоискатели.
 • Не се изисква поръчител.

3. Обединена Българска банка – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Кредит с анюитетни вноски – погасява се с постоянна, равна /анюитетна/ месечна вноска, която Ви осигурява сигурност и възможност да планирате правилно своите разходи.
 • Размер от 500 до 20000 лева, срок на кредита от 6 до 60 месеца.
 • Улеснена процедура при кандидатстване с минимум документи: молба – декларация за отпускане на потребителски кредит и лична карта.
 • Кредити без поръчител и без превод на работна заплата – не се изискват.
 • Изгодни финансови условия при фиксирана лихва.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка /зависи от стойността на изтеглените пари/, такса по сметка, обслужваща кредита и такса за предсрочно погасяване.
 • Възможност за издължаване на кредита чрез банкомат на ОББ.
 • Може да активирате животозастрахователна програма: „Защита на кредита”.

4. Сибанк – Потребителски кредит „За теб”

 • Заемът се погасява чрез равни по сума, ежемесечни анюитетни погасителни вноски на определено число от месеца, като броя им съответства на броя на месеците. Всичко е описано в индивидуален погасителен план, който е неразделна част от договора за кредит.
 • Кредит с анюитетни вноски от 1 000 до 35 000 лева, срок за издължаване от 1 до 10 години.
 • Основни документи: копие от документ за самоличност, искане за отпускане на кредит и съгласие на работодателя за превод на заплатата по сметка в банката.
 • Атрактивна променлива лихва, състои се от референтен лихвен процент и надбавка, влияе се от срока за погасяване.
 • Обезпечение на кредита – залог върху бъдещи вземания с произход трудово /приравнено/ или служебно правоотношение.
 • Парите се усвояват еднократно, изцяло и незабавно чрез заверяване на сумата по разплащателната сметка с издадена банкова карта, след учредяване на обезпечението.
 • Няма такса за предсрочно погасяване, има такси според Тарифата на банката.
 • Бонус: безплатно издаване на револвираща кредитна карта с гратисен период.

5. Микро кредит – CrediHome

 • Заем с равни седмични или месечни погасителни вноски – от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.
 • Кредит за всички – от 200 до 3300 лева.
 • Лесно одобрение и ясни условия.
 • Кандидатстване – онлайн по всяко време на денонощието, чрез обаждане по национален телефон или на място в офис на дружеството.
 • Заем само срещу лична карта.
 • Не се изисква обезпечение от поръчители и залози.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Кредит без доказване на доход.
 • Получавате парите в брой.
 • Обслужването е от персонален кредитен консултант.
 • Погасяване на кредита – по банков път, на каса Изипей, в офис или във време и място удобно за кредитополучателите на кредитния си консултант.

6. Фератум – Кредит на вноски

 • Погасяване на равни месечни вноски, като Вие сами избирате броя на месеците за погасяване – от 2 до 12.
 • За всички непредвидени разходи и необходимост от пари, размер от 400 до 3500 лева.
 • Работно време – 7 дни в седмицата, кредит в събота и неделя и в почивни дни и официални празници.
 • Има кредитен калкулатор за да пресметнете с точност цялата дължима сума, размера на вноската и стойността на лихвата.
 • Кандидатствате онлайн или в партньорски офис.
 • Становище получавате до 5 минути със СМС.
 • Условия за отпускане – български граждани от 18 до 70 години с постоянна адресна регистрация, доходи и чиста кредитна история.
 • Необходимо е да предоставите гарант за изпълнението на договора за този кредит с анюитетни вноски – физическо лице или банка, партньор на дружеството.
 • Може да платите заема на части, може да получите документ за действителното състояние на кредита.

Какво е кредит с анюитетни вноски?

Връщането на парите по кредитите се извършва посредством погасителни вноски, които съдържат определен размер на лихва и главница.

За да са удобни и изгодни погасителните вноски, много е важно правилно да изберем и да договорим техния вид, размер и точната дата на която ще ги внасяме.

Така трябва да организираме погасяването на кредитите, че то да не ни затруднява и да е обезпечено с нашите доходи, получени от различните източници.

Необходимо е да покриваме неотложните си разходи, комунално битовите сметки, да имаме пари за храна, облекло, лекарства, образование, отдих и други насъщни потребности и да ни останат средства за внасяне на пълния размер на погасителна вноска.

Неразделна част от договора на за кредит е индивидуалния погасителен план в който е конкретизиран размера на погасителна вноска и датата на падеж.

Той се изготвя от кредитора с нашето активно участие. Банките и финансовите дружества предлагат онлайн кредитни калкулатори с помощта на които можем да направим варианти на изчисления и да се ориентираме предварително за цялата дължима сума и размер на погасителната вноска.

Какво е кредит с анюитетни вноски? В практиката познаваме два вида погасителни вноски – равни /анюитетни/ и намаляващи. За равните вноски е характерно, че те остават еднакви, фиксирани за целия срок на кредита.

В равните вноски лихвата непрекъснато намалява, а главницата се увеличава със същия размер.

По-голяма част от кредитополучателите предпочитат равните погасителни вноски, една от причините е, че те са един постоянен еднакъв разход, който е известен, не се променя във времето предвидено за погасяване на заемите.

Попринцип равните погасителни вноски оскъпяват повече заемите от намаляващите, но пък са за хора с не толкова високи доходи.

Начинът по който се издължаваме по изтеглените кредити формира и кредитната ни история, която е достояние на всички легитимни кредитори вписани в Централния регистър на БНБ и ни определя като платци, дали сме лоялни и надеждни.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *