Кредити Без Договор за Работа: Бързи Онлайн Заеми

Трудовият договор регламентира отношенията между работодателя и наетото на работа лице и доказва доход пред кредитора, но въпреки това все повече хора търсят спешно онлайн бърз кредит без договор за работа в България.

Договорът за работа е двустранен документ в който са вписани правата и задълженията на двете страни, характера и мястото на работа, срока за който се сключва и размера на възнаграждението, което ще получава работника.

Договорите за работа се делят на трудов и граждански. Договорът за работа е една своеобразна гаранция за получаване на заплата от работника, една сигурност за източник на доход. Кредиторите, които отпускат заеми, значително намаляват своя кредитен риск, когато в изискванията си за кредити са включили наличие на трудов или граждански договор. Особено когато той е безсрочен трудов и е сключен за неопределено време.

Работодателите издават удостоверения или служебни бележки за размера на доходите, получени в резултат на договора за работа. По този начин кредиторите имат яснота за парите получавани от работниците и служителите и могат да пресметнат по-лесно каква сума да отпуснат и срока за който тя ще бъде възстановена.

На кредитния пазар в нашата страна се отпускат спешни и бързи онлайн кредити без трудов договор за работа. Ще Ви запознаем с няколко такива предложения.

Вивус

 • Не се изисква договор за работа, не се изискват документи от работодател.
 • Одобрение до 15 минути, за кредити в размер от 50 до 1 000 лв.
 • Онлайн кандидатстване, без посещение в офис, попълвате кратка форма, след одобрение подписвате предоставения договор, получавате парите веднага по банков път или в брой на каса Изипей.
 • Изисквания за получаване на кредит – навършени 19 години, да предоставите исканата информация и да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Безлихвен първи кредит: няма лихви и няма такси – сума до 400 лв, срок за връщане на парите до 30 дни.
 • Всеки кандидат получава индивидуална оценка и му се предлага кредит съобразно личните възможности и нужди.
 • Сами определяте размера на сумата и срока за погасяването й.
 • Дължите лихва сама за времето на реално ползване на парите.
 • Не се изискват поръчители и гаранти.
 • Няма такси за кандидатстване и движение на парите, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Може да удължите срока за погасяване на заема неограничен брой пъти, може да изтеглите допълнителна сума пари към Ваш активен заем.
 • Работно време 7 дни в седмицата: от понеделник до петък от 8 до 20 часа, почивни дни и официални празници от 10 до 17 часа.
 • http://vivus.bg/

Кредисимо

 • Бърз онлайн кредит без договор за работа при кандидатстване.
 • Условия за отпускане на кредитите: да имате навършено пълнолетие, валидна лична карта и доказуеми доходи.
 • Няма почивни дни, заявлението за кредит може да бъде изпратено денонощно, то е напълно безплатно и не Ви обвързва с договор.
 • Пари до заплата, на територията на цялата страна, необходим е само интернет, процедурата е изцяло онлайн, одобрението е до 7 минути, парите се получават веднага след подписване на договора.
 • Няма такси, не се изискват поръчители, трябва само лице за контакт.
 • Кредисимо до заплата: размер до 600 лв и период на изплащане от 15 до 30 дни. Всеки първи е безплатен, ако го върнете до 30 дни, всеки седми също – върнат до 15 дни. Може да удължите периода на връщане неограничен брой пъти, ако нямате възможност да погасите заема.
 • Кредисимо плюс: от 200 до 2 500 лв, срок за погасяване от 3 до 24 месеца, изплаща се на месечни вноски, може да разсрочите на удобни малки вноски за по-дълъг период от време, може да рефинансирате, може да получите нов кредит преди погасяване на текущия, ако сте коректен платец.
 • http://credissimo.bg/

Фератум

 • Може да кандидатствате от всяко устройство, денонощна работа без почивни дни.
 • Одобрение до 5 минути, получавате парите същия ден.
 • Имате 3 дни гратисен период.
 • Може да удължите срока на заема със 7, 15 или 30 дни, срещу заплащането на определена такса.
 • Заем до заплата: от 50 до 700 лв, срок за погасяване от 5 до 45 дни. Всеки първи заем върнат до 15 дни е напълно безплатен, връщате толкова, колкото сте взели.
 • Кредит на вноски: от 400 до 3 000 лв, срок за погасяване от 2 до 12 месеца на равни вноски.
 • Условия за кандидатстване – български граждани с постоянна адресна регистрация, на възраст между 19 и 70 години, с доходи и чиста кредитна история.
 • Има кредитен калкулатор да изчислите лихвите.
 • Необходимо е да представите гарант, който да гарантира за изпълнението на Вашите задължения – физическо лице /което да отговаря на важни условия/ или банкова гаранция от банка партньор на дружеството.
 • http://ferratum.bg/

Смайл кредит

 • Бърз и достъпен кредит без договор за работа.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, постоянни доходи, добра кредитна история.
 • Изцяло онлайн кандидатстване – напълно безплатно, посочвате своя имейл и телефон за връзка.
 • Одобрение до 20 минути.
 • Не се изискват поръчители, няма обезпечение.
 • Няма такси.
 • Кредит до заплата от 50 до 500 лв.
 • Може да удължите периода, като си изберете нов. Внасяте лихвата, а главницата разсрочвате, или внасяте лихвата и част от главницата, а остатъка разсрочвате.
 • Кредит на вноски от 600 до 1 500 лв.
 • Получавате и погасявате кредита по банков път или във всяка каса Изипей.
 • Всеки първи кредит до 1 500 лв, върнат за 30 дни е напълно безплатен с 0% лихва и 0 лв такса, връщате толкова колкото сте взели.

Микрокредит – Credihome

 • Бърз и лесен кредит без договор за работа, отпуска се само срещу лична карта, заем без доказване на доход.
 • Размер от 200 до 3 000 лв, срок за погасяване от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.
 • Начини за кандидатстване: денонощно чрез онлайн заявка, в офис на дружеството или чрез обаждане по телефона.
 • Условия при кандидатстване: български граждани навършили 18 години, да предоставят документ за самоличност на кредитен консултант.
 • Фиксирана лихва и равни погасителни вноски.
 • Лесни кредити онлайн без поръчител или друго обезпечение.
 • Взимате парите в брой.
 • Обслужва ви персонален кредитен специалист.

Макс кредит

 • Размер от 150 до 3 000 лв, срок за погасяване от 3 до 12 месеца чрез двуседмични или месечни вноски.
 • Кандидатствате за различните кредитни продукти ката се обадите на националния телефон, в офис на фирмата или на удобно място при среща с кредитен специалист с когото съвместно попълвате искането за кредит.
 • Условия за кандидатстване – възраст от 21 до 75 години, да имате валидна лична карта и да сте български гражданин или постоянно пребиваващ в страната чужденец – бърз кредит без договор за работа.
 • Не е необходимо да представяте документи за дохода си, не се изисква договор за работа.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита, няма такси за разглеждане на искането за кредит и за неговото усвояване.
 • Може да получите безплатна финансова консултация, имате възможност за отлагане на вноска, може да рефинансирате кредита, предварително знаете цялата цена на услугата.
 • Справка за Вашия кредит може да получите по телефон, по имейл, в офис или от Вашия консултант.

Фрий заем

 • Онлайн бърз кредит без договор за работа.
 • Размер до 700 лв, срок за погасяване до 45 дни, парите получавате същия ден.
 • Онлайн кандидатстване, без такси, заявката се обработва незабавно.
 • Само за български граждани без доказване на доход.
 • Не се изисква обезпечение, не се търсят поръчители или други залози.
 • Кредит може да получат безработни, в отпуск по майчинство, пенсионери, самонаети.
 • Парите получавате по банкова сметка или на каса Изипей.