Кредит Без Кредитна История

На много хора се налага да търсят теглене и отпускане на бърз кредит без кредитна история и без проверка в ЦКР. Тези заеми се наричат още и кредити с лоша кредитна история или лошо ЦКР.

Истината, е че е много трудно да се намерят такива кредити дори и от фирми за бързи онлайн пари на заем. Все пак има варианти и ние ще Ви запознаем с няколко от тях. Бъдете внимателни обаче, кредитите за хора с лоша кредитна история могат да имат твърде високи лихви.

1. Аксес Файнанс – Бяла карта

 • Шанс за одобрение при лоша кредитна история.
 • Бяла карта е търговското наименование на международната кредитна карта VISA Classic, това е персонална кредитна карта с уникален номер и изписано име на картодържателя.
 • Размер до 3 000 лева, валидност до 2 години – удобен финансов инструмент, необходимост, източник на допълнителни средства, независимо къде сте.
 • Улеснен достъп до личния клиентски профил, облекчени изисквания, по-голям шанс за одобрение – независимо от социален или финансов статус, не се изисква предварително превеждане на суми.
 • Кандидатстването е онлайн или кредити по телефона, изискванията са: навършени 21 години и лични доходи.
 • Одобрение по телефона и доставка на бялата карта на Вашия адрес.
 • Няма такси за издаване, преиздаване и обслужване, кредит без кредитна история и без такси при теглене на пари от банкомати в нашата страна, безплатно СМС известяване, ако не се ползва, картата е безплатна.
 • Минимална дължима сума: 15% от одобрения кредитен лимит. Ако сте ползвали по-ниска сума от минималната дължима, правите пълно погасяване на дължимата сума плюс лихвата за периода. Може да плащате задълженията си на вноски. Ако правите плащания след 20 –то число до края на месеца, имате възможност да погасите задължението си, не следващия, а по – следващия месец от 1 до 5 число.
 • Предоставяте поръчител, ако нямате подходящ – плащане неустойка от 10% за неизпълнение на договорно задължение.
 • Създава възможност за възползване от продуктови промоции, отстъпки, онлайн магазин, игри, награди и други.
 • Пълна информация за бялата карта може да получите по национален телефон.

2. Вива кредит – Оптима

 • Кредит независимо от кредитната Ви история.
 • Размер от 5 000 до 90 000 лева, изплаща се чрез месечни вноски от 12 до 60 месеца.
 • Предназначение: за финансиране на проект, за покупка или ремонт, за оборотни средства, за обединяване на задължения като плащате само една вноска, или да изчистите натрупани дългове.
 • Съкратена процедура и минимум документи при кандидатстване и отпускане на кредит без кредитна история.
 • Кредит без доказване на доход, с бързо одобрение.
 • Предварително одобрение до 24 часа.
 • Заем срещу обезпечение на недвижим имот /търговски обекти, апартаменти, къщи, вили, УПИ, гаражи/ в големите градове на страната – при безплатната му оценка.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита.
 • Начини на кандидатстване – онлайн, по телефон, в офисите на дружеството или тези на неговите партньори.

3. Кредит груп – Ипотечни кредити

 • Независимо от кредитната Ви история.
 • Размер на заема от 7 000 до 100 000 лева за просрочени задължения, за закупуване на оборотни средства, за стабилизиране на личните или бизнес финанси и други.
 • Обезпечение на кредита – застроен имот в или около големите градове на страната, може да ползвате и земеделска земя с площ не по-малко от 20 декара, като не е необходимо да са само в рамките на един парцел.
 • Кандидатствате онлайн, получавате предварително одобрение до 24 часа за кредит без кредитна история, без необходимост от посещение в офис на кредитора.
 • Усвояване за 5 работни дни по банков път, след представянето на необходимите документи.
 • Заем без доказване на доходи, не е необходим бизнес план, не се изискват поръчители.
 • Безплатен оглед и оценка на имота.
 • Няма скрити разходи и такси.
 • Сами избирате вида на погасителния план – лихвен или равни вноски, съобразен с Вашите възможности.
 • Погасявате кредита по банков път.

4. Ленно – Кредити за бизнес и лични нужди срещу ипотека на недвижим имот

 • Кредитите се отпускат при лоша кредитна история и отказ от банка да Ви финансира, при възбрани по изпълнителни дела, за погасяване на данъчни задължения, за рефинансиране на кредити и при други спешни нужди от пари.
 • Размер до 250 000 евро, в зависимост от стойността на обезпечението, срок за издължаване до 30 години.
 • Онлайн кандидатстване, обсъждане на условията и необходимите документи, подписване на договора и договорна ипотека. Усвоявате парите по банков път.
 • Одобрение до 2 часа.
 • Може да усвоите до 2 500 евро преди ипотеката, за да набавите необходимите документи.
 • Кредитът е без лихва, ако го погасите до 90 дни.
 • Не е необходимо да доказвате доход или оборот.
 • При редовен бизнес кредит и определени условия, може да Ви бъде възстановена до 66% от платената лихва – ефективно оскъпяване.

На всички нас се налага да теглим кредити, защото парите никога не стигат, разходите са много, притискат ни комунално-битови сметки, често ни връхлетяват неотложни нужди, появяват се спешни покупки или необходимост от услуги, искаме да отдъхнем от забързаното ежедневие, но не може да си позволим почивка или екскурзия, да не говорим ако се случи някои от семейството да се разболее и нямаме пари. Кредитите ни осигуряват средства, финансират ни допълнително за нашите потребности, заемите връщаме заедно с лихвата на кредитора, която е цената на неговата услуга. Важно е да пресметнем прецизно и точно сумата, която ни е необходима и да предвидим източниците на средства с които ще я възстановим.

Отпускането и изплащането на кредитите е процес, който има свои условия и правила за спазване. Издължаването на заемите е уточнено и описано в индивидуален погасителен план, /който е неразделна част от договора за кредит/, в него са фиксирани датата на падеж и размера на погасителната вноска. Отпуснатите кредити и начина по който ги изплащаме, формират кредитната ни история. Тя се съхранява в кредитно досие, което се намира в Централния Регистър на БНБ. Там е истинския ни облик като платци – дали сме коректни и стриктни по отношение на срокове и размер на плащането на заемите или закъсняваме, не се издължаваме и изпадаме в просрочие.

Причините за това могат да са от най-различно естество, въпреки нашите добри намерения. Централният Кредитен регистър непрекъснато се обновява и допълва, в него се съхраняват данни за последните 5 години. Информацията се подава и черпи от банките, финансовите дружества и институции, платежните институции и дружества за електронни пари. Всяко физическо или юридическо лице също може  по определен ред да получи справка за актуалния си статус. Кредитната история е много важна, защото няма институция, която да отпуска пари без да е наясно какви платци сме – добросъвестни или ненадеждни.

Добрата кредитна история е предпоставка за бързо отпускане на кредит, лошата кредитна история намалява сериозно шансовете ни да получим заем. Банките трудно или почти не отпускат кредит без кредитна история, те винаги се съобразяват с нея и не искат да рискуват. Има финансови дружества, които отпускат кредити при лоша кредитна  история, като искат задължително сериозно обезпечение от поръчители, съдлъжници, гаранти, определят по-високи лихви, по-малки срокове и други неблагоприятни условия.