Бързи Кредити Без Осигуровки: Онлайн

Въпреки, че не е лесно да намерите кредит без осигуровки, има варианти в България от фирми за бърз онлайн заеми. Те предлагат бързи кредити без поръчител, без обезпечение с минимум документи и лесно и спешно без чакане.

Принципно, за да Ви отпуснат кредит, банките и финансовите дружества предявяват определени изисквания, необходимо е  да отговаряте на важни условия. Най – съществените са по отношение на доходите и свързаните с тях платени осигуровки.

Осигуровките се начисляват и внасят от работодателя, и са за сметка на работодателя и на работещите физически лица. В нашата страна съотношението на осигуровките между работодател и работник е 60/40, осигуряването на работещите е задължително и всеобщо.

Осигуровки се начисляват и удържат от всички лица, които работят по трудов, граждански или договор за управление и контрол,от самоосигуряващите се лица на свободни професии, личен труд и други и се разпределят от съответните институции за нетрудоспособните лица.

Внесените платени осигуровките в държавата са вид защита, форма за издръжка на нетрудоспособните лица. Виждате защо е трудно банките да отпускат заеми и кредити без осигуровки.

В отделни периоди от живота си всеки човек може да изпадне в състояние на нетрудоспособност, или да попадне в условията на социален риск, причините са различни: продължително боледуване, трудова злополука, професионална болест, инвалидност, майчинство, безработица, определена възраст – старост, когато се начислява пенсия.

Постъпилите парични средства от осигуровките се разпределят в осигурителни фондове: Пенсии, Трудова злополука и професионална болест, Общо заболяване и майчинство, Безработица.

Внесените осигуровки гарантират полагащо се плащане от осигурителната система, тоест осигуряват издръжката на нетрудоспособните лица при спазване на точни правила, критерии и начини определени от Закона за социалното осигуряване. Органите които акумулират и разпределят средствата от осигуровките са НОИ, НЗКО и Агенцията по заетостта. Има разбира се и частни дружества, юридически лица за допълнително здравно и пенсионно осигуряване.

Осигурителните плащания създават една сигурност на осигуряващите се лица при настъпването на определени събития и рискове. Точно на това разчитат кредиторите: когато са отпуснали кредит на лицата, при настъпване на неблагоприятни обстоятелства и невъзможност за получаване на постоянни месечни доходи от кредитополучателите, те да имат средства за да поемат издръжката си и да погасяват без сътресения изтеглените вече заеми. Кредит без осигуровки е трудно постижим заем.

Платените осигуровки дават сигурност по отношение възвръщаемостта на кредитите и намалява вероятността кредитополучателите да изпаднат в просрочие и да спрат да плащат. Ще ви запознаем с оферти на финансови дружества, които отпускат кредити без платени осигуровки.

Вивус

 • Условия за отпускане: трябва да сте български гражданин над 19 години, да предоставите исканата информация и да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Бърз заем от 50 до 1300 лева, кредити до минути, одобрение до 15 минути.
 • Изцяло онлайн кандидатстване без посещение в офис, опростена процедура и получаване на парите веднага след одобрение.
 • Кредит без осигуровки и онлайн кредит без лихва, връщаш толкова, колкото си взел до 400 лева, върнат до 30 дни.
 • Без гаранти и поръчители, без обезпечение.
 • 7 дни в седмицата, в почивни дни и на официални празници.
 • Няма скрити условия и допълнителни неизвестни разходи.
 • Може да получите допълнителна сума към активен заем, може да удължите срока, може да погасите предсрочно без неустойки.
 • http://vivus.bg/

Кредисимо

 • Условия за отпускане: да сте пълнолетни и да имате доказуеми доходи, не се поставя изискване за платени осигуровки.
 • Кредисимо до заплата – до 600 лева и срок за погасяване от 15 до 3 дни и Кредисимо плюс до 2500 лв за срок от 3 до 24 месеца.
 • Напълно безплатно кандидатстване, може да се откажете, заявлението не Ви обвързва с кредит.
 • На територията на цялата страна, онлайн кредит само срещу лична карта при одобрение от 7 минути, без почивен ден.
 • Всеки първи и пети кредит без лихви и без такси до 600 лв, върнат за 30 дни.
 • Не се изискват поръчители или друго обезпечение.
 • Няма неуточнени клаузи и неясни текстове и неизвестни разходи.
 • http://credissimo.bg/

Микро Кредит

 • Заем само срещу лична карта, кредит без доказване на доход, кредит без осигуровки, необходимо е да сте пълнолетен български гражданин.
 • Размер от 200 до 3300 лева.
 • Може да заявите кредита онлайн по всяко време на денонощието, може да се обадите по националния телефон или да отидете до удобен офис на дружеството.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита, зависи от размера на сумата и от срока за който ще я върнете.
 • Погасяване на равни седмични или месечни вноски – от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.
 • Не се изисква обезпечение, не се търсят поръчители.
 • Възможност за получаване на парите в брой.
 • Обслужване – от персонален кредитен консултант – може да платите на него в удобно за Вас време и място, може да погасявате по банков път или в офис на дружеството.
 • Издава се Удостоверение за липса на кредитно задължение, когато приключите със заема.
 • https://microcredit.bg/

Сити Кеш WEEK

 • Предоставя се без изискване за трудов договор и внесени осигуровки, само срещу лична карта и минимум административни процедури.
 • Избирате сума от 200 до 3000 лева, Вашите възможности определят срока за погасяване от 9 до 43 седмици.
 • Кандидатствате с онлайн заявка и насрочена среща с кредитен консултант, необходими документи – лична карта.
 • Вноските плащане директно на кредитния ви консултант в удобно време и място или по банков път.
 • Може да рефинансирате кредита с по-голяма сума, ако отговаряте на изискванията на дружеството.

Макс Кредит – Макс План

 • Подходящ е за клиенти български граждани или постоянно пребиваващи в страната чужденци на възраст между 21 и 75 години, необходимо е само лична карта.
 • Не е необходимо да представяте документи за доказване на дохода си и за платени осигуровки.
 • Размер на кредита от 150 до 3 000 лева, погасява се на двуседмични вноски – максимален брой 22.
 • Има гратисен период до 14 дни.
 • Не са необходими поръчители.
 • Няма допълнителни такси или комисионни.
 • Кандидатствате онлайн, по телефона, в офис на дружеството или на удобно за Вас място.
 • Получавате парите по банков път или в брой от офис на дружеството, плащате вноските по същия начин, може да внесете и в Изипей, за всяко погасяване получавате касов бон или разписка.
 • Може да кандидатствате за нов кредит, преди да сте погасили предишния, може да рефинансирате заема, ако Ви трябва справка за актуалното състояние на кредита – може да я получите.

Фрий заем

 • Без изискване за трудов договор и кредит без осигуровки, без доказване на доход, може да сте безработен или в отпуск по майчинство.
 • Размер до 700 лв и срок за погасяване до 45 дни.
 • Получавате парите веднага след одобрение, същия ден в който кандидатствате, по банкова сметка или на каса Изипей.
 • Кредит за всички, без обезпечение и поръчители.
 • Няма скрити условия, допълнителни такси, неоправдани разходи.