Кредит Без Поръчител С Лошо ЦКР

Тези, които търсят кредит без поръчител с лошо ЦКР и без трудов договор, знаят че лошата кредитна история е бариера, препятствие, спънка от сериозно естество заради което трудно ще получим кредит от финансови институции. Все пак вече има варианти за теглене на такъв заем и то онлайн, които ще Ви представим.

Кредитната история очертава фактите свързани с облика ни на платци, дали плащаме редовно, дали спазваме стриктно погасителния план, не пропускаме датата на падеж, съобразяваме се с размера на месечната вноска.

Погасяването на кредита ни е приоритет,  правим всичко възможно да се издължаваме коректно и добросъвестно. Въпреки добрите намерения, ако финансовите затруднения ни притиснат и надделеят, няма как да избегнем лошо ЦКР. То не е само личен проблем, става достояние на регистрираните и вписани в Централния Регистър на БНБ финансови дружества и банки.

Те се въздържат да ни отпуснат кредит заради лошо ЦКР, което ни очертава като ненадеждни платци, допускащи просрочие и спиране на плащането. Загубили доверие на финансовите институции, за период от 5 години назад /колкото се съхраняват данните/,  ние търсим изход от създалата се ситуация.

Търсим кредит без поръчител, за да излезем сами от положение, въпреки лошо ЦКР. Поръчителят е гарант, който отговаря за изпълнението на нашите задължения, носи солидарна отговорност пред кредитора заедно с нас. Поръчителят поема риск, да плати вместо нас и не трябва да го подведем, да го злепоставим.

В икономическата действителност има кредитни решения – без поръчител с лошо ЦКР. Ще разгледаме предложения, които ни дават шанс да се справим с теглене на кредит без поръчител с лошо ЦКР.

1. КРЕДИТ ГРУП – Ипотечен кредит

 • Кредит без поръчител с лошо ЦКР, за покриване на неочаквани разходи, за стабилизиране на личния или бизнес портфейл.
 • Обезпечение: недвижим имот в или около големите областни центрове на страната. Имотът трябва да е Ваш или на трети лица, готови да го предоставят като обезпечение.
 • Професионални услуги от адвокатско дружество при сключване на договора, вписване и заличаване на ипотеката.
 • Без доказване на доходи или представяне на бизнес план.
 • Предварително одобрение до 24 часа, без посещение в офис, усвояване до 5 работни дни /след предоставяне на необходимите документи – най-важните/, по банков път.
 • Безплатен оглед и оценка на недвижимия имот.
 • Няма скрити разходи и такси.
 • Възможност да се възползвате от отстъпки.
 • Може да получите документ за приключени задължения.

2. NOVO.BG

 • Кредит без поръчител с лошо ЦКР, заем срещу имотно обезпечение – къщи, апартаменти, търговски имоти, земеделски земи и други. Не се изисква доказване на доход.
 • Размер на финансиране – до 70% от пазарната стойност на обезпечението. Срок за погасяване от 1 до 10 години.
 • Предназначение: за текущи нужди, рефинансиране на лоши кредити и обединяване на кредити, за погасяване на задължения свързани със съдебни процедури, възбрана, запор, публична продан и други.
 • За стабилизиране на финансовото Ви положение: ниски пазарни лихви, голям гратисен период, различни кредитни продукти.
 • Няма такси за предсрочно погасяване и рефинансиране на кредита. Без предварителни такси за кандидатстване, обработка на документи и усвояване на заема. Без такса за предсрочно погасяване след изтичане на 12 месечен период.
 • Възможност за кредит на вноски с изплащане само на лихва за определен период от време.
 • Специализирани кредитни консултанти, компетентни съвети.
 • Ясни условия, кредитен калкулатор.

3. ЛЕННО

 • Кредити без поръчител с лошо ЦКР и кредит без доказване на доходи, задължения, обороти. При спешна нужда от голяма сума, целите определяте сами: може да обедините заеми, да покриете задължения към НАП и държавата, ако имота Ви е обявен за публична продан, възбрани и други. Може да рефинансирате кредити от различни източници.
 • Кандидатстване по интернет – онлайн кредитиране – без да посещавате офис.
 • Валута – евро, размер – до 250 000 евро и повече, зависи от ликвидност на обезпечението, от стойността му и от кредитоспособността на клиента.
 • Кредити обезпечени с дома Ви или друг недвижим имот собственост на пълнолетни и дееспособни граждани с доходи. Оценка на обезпечението се прави от лицензирани оценители – партньори на дружеството и е за сметка на кредитополучателя.
 • Няма ограничения за възраст – нито в началото, нито в края на периода на кредита.
 • Предварително одобрение до 2 часа, до определена сума.
 • Усвоявате до 2 500 евро предварително /за да набавите нужните документи/, а останалата сума до 48 часа след вписване на първа по ред ипотека.
 • Индивидуален лихвен процент, зависи от финансово състояние и предоставеното обезпечение. Фиксирана лихва за целия период.
 • Гратисни периоди по лихва и главница.
 • Такси: в повечето случай няма такса за кандидатстване.
 • Задължителна имуществена застраховка на обезпечението.
 • Начин на погасяване: индивидуален погасителен план, равни вноски, намаляващи вноски. Може да погасявате в лева.
 • Ако искате да разсрочите кредит, да погасите предсрочно и Ви трябва размер на остатъчен дълг, свържете се с кредитен специалист от дружеството.
 • Срок за погасяване от 3 до 360 месеца.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *