Кредит Без Поръчител

За по-голяма сигурност и по-малък кредитен риск, финансовите дружества, които отпускат заеми изискват обезпечение по кредитите – най-често това са поръчители.

Но в България все по-популярни теглене на бърз кредит без поръчител онлайн. Да не говорим, че в момента хит е т.н. спешен заем до заплата и кредит без трудов договор, без доказване на доход и поръчител.

Кои финансови дружества предлагат такива кредити? Тук ще видите списък с фирми за бързи заеми онлайн и банки, които предлагат потребителски кредити без поръчител.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg
 • Вивус – онлайн кандидатстване за кредити до 1000 лв, първия кредит до 350 лв срок на погасяване до 30 дни е напълно безплатен – без лихва. Одобрение до 15 минути и получавате парите веднага. Не се изискват поръчители, не са необходими никакви гаранции. Няма такси за регистрация, няма такси за превод на парите, може да удължите срока на заема.
 • Кредисимо – гъвкави онлайн кредити до 2000 лв, и срок за погасяване от 3 до 18 месеца, одобрение до 7 минути, получавате парите веднага по най-удобния за Вас начин. Не се изискват поръчители. Всеки първи и седми кредит до заплата до 600 лв, върнат до 15 дни е без никакви лихви и такси.
 • Смайл кредит – спешен кредит без поръчител, удобни кредити до 1500 лв, отпускат се без поръчител. Всеки първи кредит до 1500 лв, върнат за един месец е без никакво оскъпяване. Не се изискват гаранции, не се изисква никакво обезпечение.
 • БНП Париба – ясни кредити за всякакви цели до 70 000 лв, за срок от 96 месеца, сами избирате размер и срок за погасяване. Не се изискват поръчители, не трябва превод на работна заплата, няма скрити такси и комисиони.
 • Кредимакс – онлайн кандидатстване, кредит за внезапни нужди от 100 до 1500 лв, отговор на заявката за до 15 минути, без поръчители или залог, няма такси за кандидатстване и усвояване.
 • Кредит Експрес – професионално обслужване за кредити от 100 до 5000 лв, със срок за погасяване до една година, онлайн кандидатстване или свързване по телефона. Кредит без поръчител и без ипотека.
 • Кредихелп – адаптирани кредити без да ставате от компютъра, може лично посещение в дома Ви или на удобно за Вас място, одобрение до 20 минути, размер до 2000 лв, не се търсят поръчители, няма залози.
 • Микро кредит – лесно одобрение, само срещу лична карта до от 600 до 3000 лв. Без обезпечение и без поръчители.
 • Неткредит – онлайн кредити за минимално време и с минимум документи, получавате парите същия ден от лоялна компания. Размер на кредитите до 1500 лв и срок на връщане до 12 месеца.
 • Профи кредит – безплатно персонално консултиране, кандидатстване по телефона за кредити, размер от 100 до 5000 лв и срок за погасяване от 3 до 24 месеца, може да закупите пакет допълнителни услуги. Бърз кредит без поръчител, няма обезпечение.
 • Терра кредит – усвоявате парите в деня на кандидатстването, честни кредити с размер от 100 до 2000 лв, одобрение до 1 час. Не се изискват никакви залози, не трябват поръчители.
 • Фрий заем – при неочаквани ситуации прозрачни онлайн кредити с размер до 700 лв и срок на погасяване до 45 дни, кредити за всички, без доказуем доход, без обезпечение.
 • Кредит Инс – ипочтени кредити без поръчители само с лична карта, размер от 200 до 1 500 лв, срок за погасяване до 12 месеца, според Вашите възможности. Одобрение до 20 минути, без скрити лихви и комисиони.
 • УниКредит Булбанк – потребителски кредит без поръчител в лева или евро от водеща банка в нашата страна, кандидатства се само с лична карта, не се изисква обезпечение и поръчители, изисква се превод на работната заплата в банката, отговора е до 2 часа, размера е от 150 до 75 000 лв. Възможност за избор на лихвения процент – дали да е фиксиран за целия период на кредита или да бъде променлив. Кандидатства се онлайн, по телефон или в удобен офис на банката. Потребителски кредит „Бързо кредит” също е без изискване за поръчител и без изискване за превод на работна заплата.
 • Тексим банк – потребителски кредити без поръчители – от отлично представена банка, кандидатствате по телефона, онлайн или в офис на банката, не се плаща такса за предварителна оферта, одобрението е до 2 часа, не се изискват поръчители, не се изисква превод на работна заплата. Максимална сума на кредита до 7 500 лв или 3 500 евро и срок за погасяване до 7 години.
 • Ти Би Ай банка – банка с традиции и история: Кредит бързи пари с размер от 300 до 7 500 лв, срок за погасяване от 3 до 36 месеца, одобрение от 5 минути до 2 часа. Достъпни кредити, без изискване за специални документи, кредит без поръчител.

Какво е поръчител и какви са неговите задължения?

Кредитополучателите се ангажират с изпълнението на различни изисквания и условия конкретизирани в договора за кредит. Те поемат задължения, които стриктно трябва да спазват.

На поръчителите предварително е известно точно какви задължения и отговорности са поели длъжниците по кредитите. Поръчителите поемат задължение пред кредиторите да отговарят за изпълнението на задълженията на кредитополучателите.

Поръчителят трябва да е наясно и да знае, че отговаря заедно с кредитополучателите за цялата сума по кредита и ако длъжника не плати, кредитора може да я поиска от поръчителя и ако той не плати, може да го даде на съд.

Поръчителят има задължения по кредита в същия размер и при същите условия. Ако длъжникът е плащал до един момент и след това е преустановил издължаването на кредита, то поръчителя дължи остатъка от неплатената сума.

Ако ще ставате поръчител, трябва да знаете, че поемате голям риск и отговорност. Ако искате да теглите заем и търсите поръчител, трябва да си дадете сметка, с какви задължения натоварвате поръчителя, да подходите отговорно и коректно и да не подведете човека, които сигурно Ви е роднина или приятел, да не забравяте, че задълженията са Ваши и Вие трябва да платите и че поръчителя Ви е направил голяма услуга, гарантирайки за Вас.

Ако поръчителят плати чужд дълг, на него се предоставя възможност да стане кредитор на длъжника и да поиска от него възстановяване на парите, но това на практика става бавно, трудно или почти не се случва.

Към поръчителите обикновено има определени изисквания – да са на определена възраст, да имат постоянно местожителство, да работят на безсрочен трудов договор, да докажат доходи, да имат чист месечен доход над определена сума, да не са поръчители по други заеми, самите поръчители да нямат изтеглени кредити, да са си платили за последните няколко години социални и здравни осигуровки, да имат чисто кредитно досие или безупречна кредитна история.

Подобни теми: кредит без трудов договор и кредит само срещу лична карта с изцяло онлайн кандидатстване и спешно одобрение.