Кредит Без Трудов Договор

Какво е бърз кредит без трудов договор?
Това е едно от най-често срещаните понятия когато става въпрос за теглене на онлайн заем в България.

Много често се нуждаем от спешни пари, за да покрием непредвидени разходи или от бързи пари за различни потребителски цели.

Обръщаме се към финансовите дружества за бързи кредити, повечето от тях искат да сме на работа и то на безсрочен трудов договор, за да е гарантирано и сигурно връщането на кредита, кредиторите изискват документ за доходите от работодателя за шест или дванадесет месеца назад и отпускат заем.

Как да постъпят хората, които не работят на безсрочен трудов договор?

Кои има нужда от теглене на бърз кредит без трудов договор?

Това са безработните, студенти, пенсионери, жени в отпуск по майчинство, самонаети, самоосигуряващи се лица, земеделски производители и други.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg

Има такива фирми които отпускат бързи кредити без изискване за трудов договор, ще обърнем вниманието върху някои особености и съвети при тегленето на този вид кредити:

  • Теглете бързи кредити без изискване за трудов договор само от доказали се финансови дружества. Кредиторът трябва да има подходящите разрешения и документи за извършване на тази дейност. Компанията, която Ви отпуска кредит трябва да е регистрирана в Централния регистър на БНБ и да има удостоверение за това. Вашите лични данни трябва да са защитени и съхранявани правилно, според изискванията на Закона за защита на личните данни, т. е. дружеството трябва да има удостоверение за регистрация по Закона за защита на личните данни. Проучете самото дружество, предмета му на дейност, партньорите и начина му на работа. Поинтересувайте се дали веднага след одобрение отпуска парите, за да разберете има ли свободни и налични парични средства.
  • Хубавото е, че и кредитите без трудов договор се отпускат по познатите начини – онлайн, по телефон, чрез СМС, в офис при улеснена и опростена процедура и ясни и прозрачни условия. Някои финансови дружества работят денонощно, без почивен ден и на официални празници, така че сте улеснени да потърсите бързи пари. Четете прецизно договорите и внимавайте за скрити условия, за дребен шрифт и двусмислени текстове и когато сте убедени, че правилно сте разбрали съдържанието, чак тогава подписвайте документите.
  • Особеност на бързите кредити без трудов договор е, че те се отпускат при по-високи лихви от обичайните и това е така защото кредиторите имат голям процент на риск при предоставянето им. Преценете коя лихва е по-изгодна за Вас – фиксирана за целия период на кредита или променлива. Проучете кредитния пазар, сравнете предлаганите параметри и изберете най-ниската лихва и тя да се дължи само за периода на ползване на парите. Отчетете и влиянието на фактора такси и комисиони, защото те допълнително оскъпяват заемите и утежняват услугата, която ползвате, проверете дали има такса за предсрочно погасяване, дали има неоправдани допълнителни разходи.
  • Важно е да имате предвид, че бързите кредити без трудов договор обикновено са с по-малък размер от обичайните – от 700 до най-много 2000 лв и срок за погасяване от 5-45 дни до 18 месеца. Сумата е такава защото при тези кредити е по-малка сигурността им при връщане, особено ако се отпускат и без обезпечение, без поръчители, без залози и ипотеки.
  • Ако Ви се налага да теглите бърз кредит, но нямате трудов договор, възползвайте се от офертите  на някои дружества, които предлагат всеки първи кредит с 0%  лихва и с 0 лв такси, без никакво оскъпяване, връщате толкова, колкото сте взели. Размерът на тези кредити варира от 300 до най -много 1 500 лв, и кредита ще Ви излезе безплатен.
  • Кредитът без трудов договор предпазливо отпускат и някои банки в нашата страна при стандартни или при промоционални условия.

Какво е трудов договор и защо е важен при тегленето на заеми?

Трудовият договор урежда взаимоотношенията между работника, който предоставя работната си сила и работодателя, който поставя задачи, създава условия за  тяхното изпълнение и изплаща възнаграждение.

Трудовият договор е двустранен документ и винаги е възмезден. Трудовият договор най-общо може да е срочен или безсрочен / постоянен.

При тегленето на бързи онлайн кредити, фирмите и банките предпочитат да отускат заеми на хора с постоянен трудов договор.

Срочния трудов договор е свързан с определен срок, с извършването на определена работа, той  е по заместване или е за изпълнението на временна, сезонна или краткотрайна работа.

Безсрочния трудов договор се сключва за неопределено време.  В практиката обикновено, преди да стане безсрочен, трудовият договор се сключва със срок на изпитване, като в този период работника се доказва, а работодателя проверява дали работника се справя с поставените задачи съобразно длъжностната характеристика за определеното място на работа.

Срокът на изпитване може да е един месец, три месеца, но не повече от шест месеца.

При тегленето на бърз кредит, безсрочния трудов договор създава сигурност на кредитната институция че щеможе да погасите задължението си към нея.

Безсрочният трудов договор създава надежност, при него няма страх от внезапно уволнение, той се прекратява само с писмено предизвестие на една от двете страни за срок от един до три месеца.

За голяма част от хората в трудоспособна възраст безсрочния трудов договор е източник на постоянни, регулярни доходи.

Трудовото възнаграждението се получава на определена дата от месеца и така всеки може да планира своите разходи за обичайните житейски ситуации.

Фирми, които предлагат бърз кредит без трудов договор в България:

Поради високия риск от неплащане на задължението, не е много голям броя на кредитните институции, които предлагат такъв вид заеми.

Тук ще разгледаме най-популярните от тях:

  • Фрий Заем

Фрий Заем е много популярна услуга за теглене на спешни и бързи онлайн заеми в България. Услугата е собственост на Фератум България. Сайтът е много ясно направен и кандидатстването за онлайн заем е изключително лесно.

Фрий Заем предлагат пари до заплата още в същия ден с размер до 700 лв. и срок на погасяване до 45 дни. Без доказване на доход и без обезпечение и без поръчител.

Кредити подходящи за безработни, жени в майчинство, пенсионери и самонаети лица.

След одобрение компанията нарежда парите директно по банковата ви сметка или по Easypay. Работим с повечето най-големи банки в България и преводът може да е при вас за по-малко от 5 минути!

  • Бърза Каса

Бърза каса също е услуга на Фератум. За да изтеглите от тях бърз онлайн заем Ви е нужно само лична карта. Процедурата е опростена максимално.

Може да получите одобрение денонощно в рамките на 10 минути. Пари за спешни случай и належащи проблеми. Освен това може да теглите кредит с помощта на всяко устройство – таблет, телефон, настолен компютър, лаптоп, и т.н.

След одобрение на искането Ви за кредит, получавате парите по вашата банкова сметка или може да ги изтеглите в брой на каса на EasyPay.