Кредит на Вноски Без Поръчител

Ако търсите бърз кредит на вноски без поръчител, сигурно знаете че има няколко възможности на кредитния пазар. Освен това има и предложения за заем на вноски без трудов договор, без доказване на доход, само с лична карта, без лихва и с изцяло онлайн кандидатстване.

Кредитите на вноски без поръчител, са лесни, спешни и удобни. Погасяваме в зависимост от финансовите си възможности, избираме вид, размер и дата на вноската, не е необходимо да търсим поръчител или други гаранции.  Вноските могат да са месечни, седмични, двуседмични в зависимост от това как получаваме доходите си. Могат да са равни, еднакви или намаляващи. Ще Ви запознаем с бързи и потребителски кредити на вноски, отпускани без поръчител.

1. Микро Кредит – CrediGo

 • Кредит погасяван чрез равни седмични или месечни вноски, за срок от 9 до 48 седмици или от 3 до 18 месеца.
 • Без поръчител и без обезпечение.
 • Размер от 200 до 3300 лева, само срещу лична карта за български граждани навършили 18 години.
 • Заем с 30 дневен гратисен период, за плащане на първата вноска.
 • Начин на кандидатстване: онлайн заявка по всяко време на денонощието, обадете се на националния телефон или посетете офис на дружеството.
 • Лихвата е фиксирана.
 • Получавате парите веднага след одобрение – цялата сума.
 • Предназначен за хора с доказан доход.
 • Парите взимате и връщате по банков път, възможно е погасяване и в Изипей.
 • Издава се документ – Удостоверение за липса на кредитно задължение, при окончателното изплащане на заема.

2. БНП париба – Кредит за лични цели

 • Гъвкаво изплащане на вноски от 6 до 84 месеца, сами избирате най-удобната и съобразена с бюджета Ви погасителна вноска.
 • Кредит на вноски без поръчител.
 • Размер от 800 до 30000 лева.
 • Условия за отпускане: български граждани навършили 21 години с постоянни доходи.
 • Лихвения процент е фиксиран.
 • Без скрити такси и комисиони, има такса ангажимент в процент към размера на кредита.
 • Получавате допълнителна сигурност със застраховка „Защита на плащанията”.

3. Е-CASH.BG – Кредит на вноски

 • Начин на погасяване на кредита – на вноски за 12 месеца, онлайн калкулатор, за да изчислите сумите, които ще заплащате.
 • Размер на кредита от 400 до 3 500 лева.
 • Без поръчител, може да кандидатствате с гаранция от Фератум банк.
 • Кредит на вноски без трудов договор и без доказване на доход.
 • Попълвате онлайн заявка, от дружеството поемат искането незабавно, след одобрение, парите са при Вас до минути по банков път или Изипей.
 • Условия за отпускане: български граждани на възраст от 18 до 70 години.
 • Заеми без доказуем доход, за безработни, в майчинство, пенсионери и самонаети, не се проверява размера на дохода, не се изискват бележки от работодател.

4. Кредисимо – Кредисимо плюс

 • Възможност за изплащане на малки, удобни, месечни вноски от 3 до 24 месеца.
 • Бързи пари до заплата и кредит на вноски без поръчител и други гаранции.
 • Попълвате бързата онлайн форма за заявка за необходимата Ви сума, след отговор в рамките на 7 минути, получавате парите по удобен за Вас начин.
 • Заявлението за кредит е безплатно и необвързващо, може да се откажете дори ако сте одобрени.
 • Размер до 2500 лева, при индивидуално определена лихва.
 • Условия за отпускане на кредита: навършено пълнолетие, валидна лична карта и доходи, които може да докажете.
 • Няма скрити такси, при предсрочно погасяване не дължите допълнителни разходи и комисиони.
 • Може да изтеглите друг кредит преди да сте погасили предишния, имате възможност за рефинансиране.
 • Преференциални условия, допълнителни отстъпки и по-ниски лихви за лоялните клиенти.
 • Освен това кредисимо предлагат и кредити без лихва върнати в определен гратисен период.

5. Кредит груп – Кредит до 2 000 лева

 • Кредита се предоставя за срок на погасяване от 3 до 18 месеца на равни месечни или седмични вноски.
 • Кредит без обезпечение и поръчители.
 • Бързо заявяване без излишни документи, отговор до 15 минути, безплатно обслужване.
 • Усвояване до час.
 • Няма такси и комисиони.
 • Начин за изплащане на вноските: по банков път, на каса Изипей, Кеш Терминал, в офис.
 • Отстъпки и намаления за редовни клиенти – бързи и лесни кредити с минимум документация.

6. Смайл кредит – Кредит на вноски

 • Индивидуален погасителен план – кредит на вноски без поръчител и само с лична карта.
 • Размер на кредита от 600 до 1500 лева.
 • Изцяло онлайн, пари до минути – регистрацията отнема минути.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, постоянни доходи и платени осигуровки, месечен доход по-висок от сумата на кредита и добра кредитна история.
 • Одобрение до 20 минути.
 • Получавате парите по банкова сметка или на каса Изипей, връщате парите предсрочно или на датата на падеж по същия начин.

Бързите кредити на вноски без поръчител са широко използвана услуга в нашето ежедневие. За да са успешни и ефективни, за да изпълнят своето предназначение и ние да сме реализирали идеи и цели, е необходимо още с определяне на нужната ни парична сума да мислим за начин и източници на връщането й. Ако паралелно с получаване на кредита, сме наясно как ще се издължим, какъв вариант на погасяване ще предприемем и от къде ще вземем парите, ще сведем финансовите си проблеми до минимум. Винаги трябва да се чувстваме отговорни за изплащането на заемите, за да сме спокойни, че няма да ни се начислят лихви и неустойки за забава, че няма да влошим кредитната си история.