Кредит с Временен Трудов Договор

В нашата страна вече има няколко предложения за бърз кредит с временен трудов договор, който се нарича още и кредит без 6 месеца, заем без постоянен трудов договор или кредит при срочен трудов договор.

Често се случва да аме на нова фирма от скоро – от 2, 3 месеца и да търсим онлайн заем без доказване на доход, без поръчител и само с лична карта. Все пак имаме шанс да ни одобрят за малки суми до 3000 или 3500 лева.

На тази страница ще разгледаме фирми, които предлагат бързи пари на заем без доказаване на доход. Те са вариант и за хора, които търсят кредит на временен договор.

Микро Kредит – CrediHome

 • Бърз и дискретен кредит за всеки, може да изтеглите дори да работите на временен договор.
 • Валута лева, размер от 200 до 3300 лева, погасяване на седмични вноски – от 9 до 48, или месечни вноски – от 3 до 12 месеца. Вноските са равни.
 • Лесно кандидатстване онлайн по всяко време на денонощието, обаждате се на националния телефон и заявявате кредит или посещавате офис на дружеството.
 • Заем само срещу лична карта, възможност за бърз кредит с временен трудов договор и кредит без 6 месеца, не се изисква доказване на доходи.
 • Кредит без обезпечение, не търсите поръчители.
 • Изисквания при отпускане: български граждани навършили 18 години, без ограничения за максимална възраст.
 • Лихвата е фиксирана, зависи от размера на сумата и периода на изплащане.
 • Взимате парите в брой.
 • Обслужва Ви персонален кредитен консултант.
 • Получавате СМС, дали сте одобрен.
 • Начини за погасяване на кредита – превеждате по банков път, плащате в офис на компанията или на личния Ви консултант във време и място, удобно за Вас.
 • Ако сте изгубили договора – може да получите копие, ако сте изгубили погасителния план – може да получите нов.
 • Издава се документ – Удостоверение за липса на кредитно задължение.
 • https://microcredit.bg/

Фрий заем

 • Кредит без изискване за трудов договор за всички: кредити за безработни, в отпуск по майчинство, пенсионери, самонаети и други социални групи, без деклариране на доходи.
 • Размер до 700 лева, срок за погасяване до 45 дни.
 • Не се изисква обезпечение от поръчители или залози.
 • Възможност за кредит с временен трудов договор, кредит без 6 месеца и кредит без постоянен трудов договор.
 • Кандидатствате безплатно онлайн, заявката Ви се обработва незабавно, ако сте одобрен получавате СМС за потвърждение на заема, парите взимате веднага по банков път или на каса Изипей.

Кинти.бг

 • Размер от 50 до 1000 лева, срок за погасяване от 5 дни до 12 месеца: бърз кредит на месечни вноски като Вие избирате размера и удобен срок за Вас.
 • Онлайн кандидатстване, одобрение от 5 до 20 минути, получавате съобщение по имейл.
 • Условия за отпускане: български граждани, навършили 18 години, попълнили коректно исканата информация и притежаващи банкова сметка.
 • Бърз кредит без постоянен трудов договор, без 6 месеца или при срочен трудов договор.
 • Кандидатстване – избирате желана сума и срок за който ще погасите, калкулаторът автоматична изчислява погасителната вноска, ако ви устройва попълвате формуляра и потвърждавате искането си чрез код получен по Вашия телефон, договора подписвате онлайн.
 • Кандидатстването е безплатно, няма скрити лихви и такси.
 • Обезпечение на кредита – трябва да осигурите поръчител до 3 дни след сключване на договора за кредит. Той трябва да е с доход над 1 400 лева, да има чисто кредитно досие, и да няма активен заем към дружеството. Ако не намерите подходящо лице, дължите неустойка, за размера на която сте уведомени предварително.
 • Може да удължите срока на Вашия кредит със 7, 14 или 30 дни, срещу заплащане на определена такса.
 • Може да рефинансирате заема, ако нямате просрочени вноски и сте погасили 75% от задължението си.
 • Може да погасите кредита предсрочно без неустойки.
 • Ако сте коректен платец, получавате отстъпки при следващо кандидатстване.

E-CASH.BG

 • Размер на кредитите на вноски до 3500 лева, срок за погасяване до 12 месеца, или кредит до заплата до 800 лева и 45 дни срок за погасяване.
 • Кредит без постоянен трудов договор, кредит с временен трудов договор и без деклариране на доходи, за всички, независимо от семейно положение и социална принадлежност.
 • Попълвате онлайн заявка, получавате обаждане на телефона който сте посочили за връзка, ако сте одобрени потвърждавате със СМС заема и парите Ви ще бъдат изплатени по банкова сметка или на каса Изипей.
 • Условия за отпускане – български граждани от 18 до 70 години.
 • Одобрение до 10 минути.
 • Обезпечение: две възможности за гаранция – физическо лице гарант или гаранция от Фератум банк.

Кеш Kредит

 • Кредит възможен и с временен трудов договор и без такъв, размер от 100 до 2000 лева – за безработни, студенти, в отпуск по майчинство, кредит без 6 месеца и бързи кредити за пенсионери.
 • Кандидатстване онлайн, без такси, одобрението е до 6 минути, получавате цялата сума еднократно по банкова сметка или в офис на дружеството.
 • Лихвата е фиксирана, погасяването е на месечни равни вноски.
 • Кредитът се отпуска срещу обезпечение: ако сте теглили сума до 399 лева – трябва да доведете едно физическо лице гарант или да предоставите банкова гаранция до 24 часа след подписване на договора и усвояването на парите, ако парите са над 399 лева – две физически лица гаранти или банкова гаранция до 5 календарни дни след получаването на парите.
 • Физическите лица гаранти трябва да отговарят на условия / безсрочен трудов договор, брутен доход над 1 500 лева/. Банковата гаранция трябва да е от банка одобрена от кредитора.
 • Няма такси за кандидатстване и усвояване на парите.

За да Ви отпуснат какъвто и да е кредит, дори и мини кредити е необходимо да отговаряте на различните изисквания, които кредиторите предявяват. Те са  пряко свързани с политиката на финансовите дружества, и с формираните общи правила за спазване. Най-често срещано е изискването за безсрочен трудов договор от минимум 6 или 12 месеца при последния работодател. Безсрочния трудов договор е свързан с получаването на постоянни месечни доходи, които гарантират до голяма степен възвръщаемостта на заемите.

По-малко надеждни за кредиторите са хората с временен трудов договор – това е договор свързан с извършването на определена работа, която има краткотраен,  сезонен, еднократен или случаен характер. Временния трудов договор се сключва за определен срок, за заместването на работник или служител, който отсъства от работа поради различни причини, за работа на длъжност която се заема с конкурс до избирането на титуляра, срочен договор за определен мандат установен за съответния орган и други случаи. Временен трудов договор може да се сключи само веднъж с работник.

Временния трудов договор обикновено се прекратява с изтичането на срока за който е сключен. Кредитния риск е по-голям за кредитора при този тип договори, защото кредитополучателите работят и получават възнаграждение определено време, през което заема може още да не е изплатен. Все пак както видяхте има варианти и за кредит с временен трудов договор или при срочен договор.