Кредит до Заплата без Поръчител

Доста дружества вече предлагат теглене и отпускане на лесен и бърз кредит до заплата без поръчител и то онлайн, без да ставате от компютъра.

Много хора имат нужда от спешни и бързи пари на заем за да изкарат до получаване на заплатата си. Има сметки за ток, вода, парно, и т.н. Фирмите за бързи кредити онлайн кредлагат редица решения и то без обезпечение, без поръчители и без гаранти. За нула време. Нека видим някои от фирмите, които предлагат такива кредити.

1. Фератум – e-cash.bg

 • Бърз онлайн кредит до заплата, без поръчители или друго обезпечение.
 • Заем без ограничения, размер от 50 до 800 лева, срок за погасяване до 45 дни.
 • Условия за кандидатстване: да сте български граждани навършили пълнолетие и не по-възрастни от 70 години.
 • Заявката Ви се обработва незабавно, след одобрение парите са при Вас до минути, същия ден.
 • Не се изисква доказване на доход.
 • Може да кандидатствате дори да сте безработни, в отпуск по майчинство, пенсионери, самонаети.
 • Изпращате СМС за да потвърдите заема и получавате средствата по кредита по удобен начин – банкова сметка или на каса Изипей.

2. Микро кредит – CrediNet

 • Необезпечен кредит, не се изискват поръчители, гаранти или гаранции.
 • Изцяло онлайн процес: избирате сума и срок на заема, изпращате попълнена форма, след одобрение подписвате договора онлайн и получавате парите по банков път, в офис на дружеството или на каса Изипей.
 • Размер от 200 до 3 000 лева, срок за погасяване от 3 до 12 месеца на равни вноски – бърз кредит на месечни вноски.
 • На територията на цялата страна, кандидатстването е безплатно, може да се откажете и да не подпишете договора, може да погасите предсрочно – няма такси.
 • Условия за кандидатстване: навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Ще получите отговор до няколко минути, ако изберете допълнителна услуга – разглеждане до минути, дружеството работи и в събота.
 • Всеки кредит е безлихвен, ако ползвате парите до 30 дни, само срещу заплащане на административна такса.
 • Може да получите актуална информация за състоянието на Вашия заем.

3. Вивус

 • Бързи кредити онлайн до заплата без поръчители, получавате парите до броени минути.
 • Размер от 50 до 1 300 лева, срок за погасяване от 30 дни.
 • Изисквания за получаване на кредит до заплата без поръчител: български граждани над 19 години, да предоставите необходимата информация в формата за кандидатстване и да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Одобрение до 15 минути, работно време 7 дни в седмицата, в почивни и празнични дни.
 • Няма скрити такси, няма такси за регистрация или за усвояване на парите, условията са ясни, винаги знаете сумата която дължите.
 • Всеки първи заем до 400 лева, върнат до 30 дни е напълно безплатен, връщате толкова, колкото сте взели.
 • Може да удължите срока на издължаване с 7, 14 или 30 дни, може да теглите допълнителна сума пари, може да получите кредит дори да имате такъв отпуснат от друга компания.

4. Фрий заем

 • Пари на заем в същия ден без никакво обезпечение – кредит до заплата без поръчител и без гарант.
 • Мини кредити до 700 лева, срок за погасяване до 45 дни.
 • Не се изисква доказване на доход.
 • Само за български граждани, независимо от социалното положение – кредити за безработни, в отпуск по майчинство, пенсионери, самонаети.
 • Кандидатствате онлайн, заявката Ви се обработва незабавно и след одобрение пращате СМС за потвърждение, веднага получавате парите по банков път или Изипей – по Ваш избор.
 • Няма такси за кандидатстване.

5. Кредит Инс

 • Кредит без поръчители, само срещу лична карта.
 • Размер от 200 до 1 500 лева, връщате от 3 до 12 месеца.
 • Условия за отпускане: за лица навършили 18 години, които са се осигурявали последните 12 месеца преди кандидатстването, постоянни месечни доходи и добра кредитна история.
 • Облекчена онлайн процедура при кандидатстване, одобрение до 20 минути, електронно подписване на договора, получавате парите на каса Изипей.
 • Избор на размер на заема и срок за неговото погасяване.
 • Предварителна и пълна информация за лихвите, без скрити такси и комисиони.
 • Може да рефинансирате отпуснатите суми по кредита.

6. Кредит груп

 • Бърз кредит до заплата без поръчител от 200 до 2 000 лева, за срок от 3 до 18 месеца.
 • Условия на които трябва да отговаряте: да имате трудов договор на повече от 3 месеца и платени осигуровки, добро кредитно досие и редовно да обслужвате другите си задължения.
 • Усвояване до час, без такси и комисиони.
 • 0% лихва за всеки първи кредит до 500 лева, върнат до 21 дни.
 • Погасяването е чрез седмични или месечни вноски.
 • Издава се документ по Ваше искане за текущи или приключили задължения.

7. Смайл кредит

 • Експресни заеми онлайн без поръчители, одобрение до 20 минути.
 • Кредит до заплата от 50 до 500 лева, срок за погасяване от 90 до 360 дни.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, постоянни доходи и платени осигуровки, месечен доход по-висок от сумата на кредита и добра кредитна история.
 • Кандидатстването е безплатно, може да имате само един кредит.
 • Всеки първи кредит до 1 500 лева, върнат до 30 дни е без лихва.

Бързите кредити отпускани от финансови дружества са малки парични суми, които ползваме за кратко време, до получаване на регулярните ни доходи. Основен и единствен източник на доходи за голямата част от хора в нашата страна е работната заплата. Тя е месечното възнаграждение за вложения ни труд, тя е паричен израз на стойността на работната сила. Ние се издържаме с работната заплата, задоволяваме потребностите си от първа необходимост – от продукти и облекло, плащаме комунално-битовите си сметки, в зависимост от нуждите си даваме пари за транспорт, образование, лечение, култура, почивка. Трудно се оправяме с парите, а понякога ни притискат и неотложни нужди в период между две заплати, за които нямаме средства.

Тогава теглим  кредит, като стремежа ни е той да е бърз, отпуснат по най-лесната процедура, с минимум документи и без поръчител. Намирането на гарант за кредита е трудно, заради многобройните изисквания които кредиторите предявяват към поръчителите: да работят на безсрочен трудов договор от най-малко 6 или 12 месеца назад, да получават определен размер на нетно трудово възнаграждение, да имат чисто кредитно досие и добра кредитна история, самите те да нямат заеми, да не са поръчители по други кредити  и още подобни условия на които да отговарят. Не всеки иска да стане поръчител, поради риска на който се подлага, ако кредитополучателя спре да плаща, той поема задължението докато го изплати, защото отговаря наравно с длъжника. Поръчителят може да предяви съдебен иск към кредитополучателя да му върне парите, но това е само хипотетично,  в практиката почти невъзможно. Заем без поръчител, кредит до заплата без поръчител – това е по-лесно постижимо, по-бързо и удобно за всички нас.