Бърз Кредит До Заплата

Колко хора в България имат нужда от спешни пари на заем до заплата, и то веднага? Отговорът е много. В момента финансовите институции предлагат лесни и бързи решения в много варияции: бърз кредит до заплата онлайн, без лихва, без поръчител та дори и на хора с лоша кредитна история и т.н.

Какво е бърз заем до заплата? Това е вид кредит, за малки суми пари (например 200, 400, 500, 1000, до 1500 лева), които се отпуска с цел да покрие спешни и неотложни финансови нужди, докато получите заплатата си?

Защо е популярен в България? Заплата е трудово възнаграждение, което работника получава от работодателя съгласно трудовия договор, за вложения от него труд, или тя е цената на труда.

Работната заплатата формира, за по-голямата част от трудоспособното население, основния източник на доход, който покрива  разходите му. В практиката на фирмите датата за получаване на заплата е фиксирана и трябва да се спазва.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg

В много случаи поради ред причини и неблагоприятно стечение на финансовите обстоятелства, работодателите закъсняват с изплащането на заплатите, а между временно може да възникнат непредвидени спешни разходи, искате да направите някоя изгодна покупка или имате планирани плащания за които да нямате налични пари.

Фирмите за бързи пари на заем предлагат решение – може да теглите бърз кредит до заплата. Обръщаме Ви внимание на някои важни моменти, преди да изтеглите бърз кредит до заплата:

  • Търсете винаги лицензирана и оторизирана фирма за бързи кредити, със седалище и адрес, със съответния предмет на дейност, която да притежава удостоверение за вписване в Централния регистър на  БНБ и задължително да е регистрирана като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Вие трябва да сте защитени и сигурни, тъй като предоставяте лична информация и данни, с които трябва да се борави според стриктни законови правила и изисквания.
  • Характерно за кредитите до заплата е, че се отпускат малка сума пари и се погасяват за кратък период от време. Внимателно обмислете малкия размер дали ще Ви е достатъчен за да се справите с неотложните си нужди и дали времето за погасяване е съобразено с Вашите индивидуални възможности.
  • Проверете как се кандидатства за бърз кредит до заплата, предлага ли се онлайн кандидатстване или трябва да се посещават офиси и да се губи време, дали са необходими минимум документи или трябва да търсите такива от работодатели и други инстанции. Начините за отпускане на парите също имат значение за да сте максимално улеснени и да Ви е удобно.
  • Направете сравнителен анализ на предлаганите оферти за бързи кредити до заплата от различните финансови дружества. Прецизирайте факторите – дали тези кредити се отпускат без обезпечение, има ли нужда от без поръчител или някакви залози. Не би трябвало да се изискват тъй като риска за връщане на кредитора, не е толкова висок.
  • Проверете размера и вида на лихвата, заложете цифрите в електронен калкулатор, за да сте наясно предварително с цялата сума, която дължите, със стойността и вида на  погасителната вноска. Ако искате да имате безлихвен кредит до заплата, да нямате никакво оскъпяване и да върнете толкова колкото сте взели – няколко фирми за бързи кредити предлагат всеки първи кредит без лихва при тези условия – възползвайте се.
  • Не подценявайте таксите и комисионите, тъй като те допълнително оскъпяват бързите заеми. Важно е дали има такса за кандидатстване, за превод на парите по сметката и за управление на кредита, дали има такса за предсрочно погасяване.
  • Договорът за бърз кредит до заплата трябва да е ясен, точен, прозрачен, да няма скрити условия и неразбираеми текстове, парите трябва да получите веднага след подписването на договора.
  • Винаги трябва да сте в крак с времето, да сте наясно с движението на Вашите пари, кредитора да Ви предоставя актуална информация за състоянието на Вашия заем, да Ви дава документи при внасяне на погасителна вноска, да Ви издава документ за липса или наличие на задължения.

Финансови дружества, които отпускат бърз кредит до заплата без поръчител

Ще маркираме някои финансови дружества, които отпускат кредит до заплата при изгодни за Вас условия.

Кредисимо – безлихвен всеки първи и седми заем до заплата с период на връщане до 15 дни. Размер до 600 лв, срок на връщане от 15 до 30 дни. Кандидатствате онлайн, кредит само срещу лична карта, след одобрение от 7 минути получавате парите веднага в брой или по банкова сметка. Кредисимо е една от първите фирми в България за бързи онлайн заеми и спешни пари до заплата. Те са доказала се компания с опит и изградено доверие в много техни клиенти от цялата страна.

Смайл кредит – кредит до заплата от 50 до 500 лв – без поръчител, изцяло онлайн, без такси. Всеки първи кредит до 1500 лв е без лихви, без оскъпяване, върнат до един месец.

Фератум – размер на кредита от 50 до 700 лв, срок за погасяване от 5 до 45 дни, кандидатствате онлайн или в офис, одобрение до 5-10 минути, получавате парите веднага, няма такси за предсрочно погасяване, без поръчител.

Фрий заемкредит без трудов договор и без доказване на доход,  без поръчител, кандидатства се онлайн, кредит за всички социални групи от 50 до 700 лв и срок за погасяване от 5 до 45 дни, без такси и допълнителни разходи. Фрий заем е услуга на Фератум – една от най-известните и доказали се фирми за онлайн пари на заем и спешни кредити в България.

Микро кредит – безлихвен кредит до заплата или пенсия, без доказване на доход, без поръчители, до 700 лв за период до 30 дни.

Нет кредит – кредит до заплата до 500 лв и срок за погасяване до 30 дни, онлайн кандидатстване, няма такси и скрити разходи.

Кредиленд  – бърз кредит до заплата с размер до 380 лв, погасява се еднократно.

Мини заем – кредит до заплата до 500 лв, върнат до 30 дни, одобрение до 30 минути, без поръчител или друго обезпечение.

Вива кредит експрес – размер до 350 лв, срок за погасяване от 14 или 30 дни, може да удължите срока или да предоговорите заема.

Рива кредит – кредит до заплата до 350 лв и срок на връщане до 60 дни на месечни вноски, няма такси за кандидатстване.

РазПро експрес кредит – до 400 лв и срок за погасяване до 52 седмици, няма такси за кандидатстване, усвояване и предсрочно погасяване, с или без обезпечение – различен лихвен процент.

Кредит инс – онлайн и без поръчител, бърз кредит до заплата от 100 до 399 лв, погасява се еднократно до 30 дни.

Кинти.бг – кредит до заплата само срещу лична карта, сами избирате размер до 1000 лв и срок за погасяване.

Кеш кредит – Кеш на ден от 50 до 399 лв, със срок за погасяване до 30 дни, одобрение до 6 минути, кредит за всички, независимо от дохода, без значение е социалното положение.