Кредит Енергийна Ефективност

Ако се чудите кои кои банки дават кредит енергийна ефективност, на тази страница ще Ви представим 2 банки, които отпускат такъв за за физически лица. Всяка сграда, жилище или обект имат енергийни разходи, които зависят от различни фактори. Стремежът е, да се намалят тези разходи, за да се увеличи ефективността от използването на енергията.

Примерно: ако направим изолация на къщата в която живеем, с по-малко енергийни разходи ще постигнем желаната температура и ще я поддържаме по-дълго време.

Обмисленото, рационално и пестеливо използване на енергията води до енергийна ефективност. Подобряването и повишаването  на енергийната ефективност е важна и приоритетна задача на цялото общество, превърнало се е в държавна политика и една от целите на Европейския съюз.

За да се улеснят хората, когато искат да  постигнат намаление на потреблението и загубата от енергия освен другите възможности, в нашата страна се отпускат кредити  енергийна ефективност. Най – същественото за тях е: кредитирането се извършва по схема в която има безвъзмездна финансова помощ в определен процент към кредита и целеви потребителски заем.

Със средства акумулирани от  Европейския съюз е създадено  кредитно споразумение за енергийна ефективност и възобновяема  енергия, което се нарича REECL. То отпуска пари на заем, които се усвояват от български търговски банки  с цел да предоставят кредити енергийна ефективност по споменатата схема на индивидуални потребители.

Програмата REECL осигурява предимството безвъзмездна финансова помощ, която се приспада след успешно завършване на проекта и изпълнението на условията й. Безвъзмездната финансова помощ по кредити енергийна ефективност може да се усвои от физически лица /домакинства, етажни собственици/ или юридически лица /фирми за услуги, изпълняващи договори за енергийно спестяване със сигурен резултат, предприемачи, строители и други/.

По програмата се финансират следните енергоспестяващи мерки с нови допустими по списък системи и съоръжения:

 • Енергоефективни прозорци.
 • Изолация на стени, подове и покриви.
 • Термопомпени климатични системи.
 • Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса.
 • Слънчеви колектори за топлене на вода.
 • Газови котли и системи на газ.
 • Абонатни станции и инсталации.
 • Охлаждащи, загряващи, вентилационни системи.

Вие избирате фирма, която да достави материалите и да  извърши дейността свързана със спестяването на енергията. Енергоспестяващите  мерки се осъществяват от изпълнители – специално регистрирани, с лиценз за доставка и инсталиране, които имат нужния персонал и спазват изисквания по отношение на качество, срокове и пари.

Изпълнителят Ви прави оферта с която отивате в банка, за да кандидатствате за кредит енергийна ефективност по обичайните процедури и съответните условия за потребителски кредити. Средствата от безвъзмездната помощ се изплащат след като приключи работата и се провери  нейното изпълнение.

Те се приспадат от главницата по кредита енергийна ефективност. Ще ви запознаем с предложения на банки, които отпускат кредит енергийна ефективност, за да се запознаете със специфичните условия и характеристики.

1. Обединена Българска Банка

 • Кредит енергийна ефективност за дома – REECL, по програма на Европейската банка за развитие.
 • Предимство: получавате целеви кредит и безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в енергоспестяващи технологии, за да подобрите енергийната ефективност на дома си, като намалите разходите за отопление и електричество. Безвъзмездна помощ – 15% за кредит на ниво къща /еднофамилна или двуфамилна/ и 15% на ниво кредит за блок /с три или повече самостоятелни жилища/.
 • Валута – лева, размер – кредити до 50000 лева, срок за погасяване 5 години за суми до 10 000 лева и 10 години за суми над 10 000 лева.
 • Банката предявява и някои допълнителни условия, свързани със спецификата на кредита енергийна ефективност.
 • Основни етапи на процеса: избирате енергоспестяващото подобрение и неговия доставчик, които Ви предоставя оферта; с нея, молба-декларация за отпускане на заем и другите документи отивате в банката за да кандидатствате за кредит енергийна ефективност.
 • Одобрение до 5 работни дни, ако избраното от Вас оборудване, отговаря на изискванията на Програмата. За безвъзмездна помощ кандидатствате след завършване на проекта, но не по-късно от 4 месеца от датата на договора Ви за кредит, като прилагате удостоверение за въвеждане в експлоатация или протокол за извършени работи. До 20 работни дни получавате отговор за одобрената безвъзмездна помощ.
 • Фиксиран лихвен процент, кредит с малка лихва при превод на работна заплата в ОББ.
 • Има такси за кандидатстване, кредитна оценка и предсрочно погасяване.
 • Възможност за активиране на живото-застрахователна програма.

2. БАНКА ПИРЕОС

 • Кредит енергийна ефективност за проект в къща /едно или двуфамилна/ с площ до 500 кв. м. къщата може да е в ремонт или в строеж.
 • Размер на кредита – не може да надвишава сумата на инвестицията, до 100 000 лева при ипотечни кредити, до 80% от пазарната оценка при монолитно строителство, до 50% при панелна конструкция.
 • Обезпечение – до 40 000 лева без обезпечение, над тази сума ипотека върху недвижимо имущество.
 • Плаващ лихвен процент /според методологията на банката/. По-висок за необезпечен кредит и по-нисък при ипотечен кредит.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за оценка на кредитния риск в % към одобрената сума.
 • Изисква се сключване на застраховка „Живот”, а при ипотечните кредити и „Имущество”.
 • Срок за погасяване – до 120 месеца за необезпечен кредит и до 420 месеца, ако кредита е обезпечен с ипотека.
 • Необходимите документи и получаването на безвъзмездната помощ зависят от вида на проекта – къща в ремонт или в строеж. Размерът й е 15% от сумата на отпуснатия кредит енергийна ефективност.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *