Кредит до Заплата Online

Истинската същност на популярните бързи кредити се определя като: теглене на спешни пари на заем и бърз кредит до заплата online за покриване на неотложни разходи, малки суми отпуснати за кратък период от време, за задоволяване на непредвидени нужди до получаване на регулярното месечно възнаграждение.

Бързите кредити така са и възникнали – като бързи пари отпуснати до заплата. В практиката често се случва месечното възнаграждение да се забави поради различни причини, а битовите сметки и другите разходи за съжаление не търпят отлагане, те имат определени дати на внасяне.

Може да Ви се открие благоприятна, но моментна възможност да се възползвате от някоя промоция, от изгодна покупка или дълго чакана услуга. Кредит до заплата е благоприятно краткосрочно решение на финансовите затруднения, които всички преживяваме. Кредит до заплата онлайн е малък заем при който се борави с минимум документи, повечето дори са без поръчител и се изплащат за кратко време.

За кредити до заплата се кандидатства онлайн чрез бърза и лесна процедура, при ясни условия, те се получават бързо, връщат се до 15, 30 – 45 дни. Ще Ви запознаем с най-популярните оферти за бързи кредити до заплата онлайн.

Кредисимо – Кредит до заплата Online

 • Сами избирате размера на сумата пари, която Ви е необходима, в рамките на 600 лева с максимален срок на погасяване от 15 до 30 дни.
 • Кредит само срещу само лична карта при изцяло защитени лични данни.
 • Изпращате напълно безплатно онлайн заявление, което не Ви обвързва с договор, винаги можете да се откажете.
 • Одобрение до 7 минути, получавате парите по банков път или на каса Изипей, връщате по всички познати начини.
 • Всеки първи и пети Кредисимо до заплата е без лихва, без никакво оскъпяване, връщате толкова пари, колкото сте взели за период до 30 дни.
 • Не се изискват поръчители, само лице за контакт с активен мобилен телефон.
 • Ако нямате възможност да върнете заема на падежната дата, може да удължите периода на изплащане неограничен брой пъти. Плащате само оскъпяването за периода и подновявате заема за първоначалния избран срок на погасяване.
 • Ако сте коректен платец, може да изтеглите нов кредит преди да сте погасили предишния, може да рефинансирате заема.
 • Работно време – седем дни в седмицата, в почивни дни и на официални празници.
 • http://credissimo.bg/

Фератум – Бърз кредит до заплата онлайн

 • Размер от 50 до 800 лв, срок за погасяване от 5 до 45 дни.
 • Онлайн, денонощно без почивни дни, одобрение до минути, получавате парите същия ден, по удобен за Вас начин.
 • Условия за отпускане: български граждани от 18 до 70 години с постоянна адресна регистрация, доходи и добра кредитна история.
 • Има кредитен калкулатор, за да видите как се изчисляват лихвите в зависимост от сумата и срока за погасяване.
 • Необходимо е да предоставите гаранция за заема си – физическо лице, отговарящо на условия /пълнолетно, да работи на трудов договор от минимум 6 месеца с официална заплата не по-малко от 2 000 лева, да е с добра кредитна история/ или банкова гаранция от банка, партньор на дружеството.
 • Всеки първи заем до заплата е с 0% лихва, с 0 лева такси, върнат за 15 дни.
 • Няма скрити такси, допълнителни разходи, неясни условия и дребен двусмислен шрифт, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Може да платите заема на части, на вноски по Ваше желание, може да удължите срока максимум 5 пъти с 7, 15 или 30 дни.
 • http://ferratum.bg/

Смайл Кредит – Кредит до заплата online

 • Размер от 50 до 500 лева, срок на договора от 90 до 360 дни, изцяло онлайн, регистрацията отнема минути, получавате и връщате парите по банков път или на каса Изипей.
 • Без поръчители, не трябва никакво обезпечение.
 • Без такси за кандидатстване или за превод на парите.
 • Лихвата се начислява само за периода на ползване на парите.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, постоянни доходи, внесени осигуровки и чисто кредитно досие.
 • Може да удължите периода като внесете лихвата и разсрочите главницата, или като внесете лихвата и част от главницата, а остатъка разсрочите.
 • Ако имате кредит до заплата, може да кандидатствате online и за потребителски кредит.
 • Всеки първи кредит в компанията до 1 500 лева, върнат до 30 дни е без никакво оскъпяване, връщате толкова колкото сте взели.

Фрий заем

 • Размер до 700 лева, срок за погасяване до 45 дни.
 • За всички пълнолетни български граждани, независимо от социалната принадлежност.
 • Онлайн кандидатстване без такси, бързо одобрение и получаване на парите същия ден, по банков път или на каса Изипей.
 • Не се изисква обезпечение.
 • Кредит без осигуровки и без доказване на доход.

Мини заем

 • Размер на кредита до 500 лева, избирате точната сума и срок за погасяване, попълвате онлайн въпросник, получавате отговор до 30 минути, след потвърждението на договора получавате парите веднага по банков път или на каса Изипей, срок за погасяване до 30 дни.
 • Първият кредит до заплата online до 500 лв, върнат до 15 дни е безлихвен, отстъпки за всеки следващ интернет кредит.
 • Условия за отпускане: български граждани живеещи в страната, навършили 18 години, с постоянни доходи, мобилен телефон и имейл адрес.
 • Изисква се обезпечение от поръчители или банкова гаранция.
 • Може да вземете кредит до заплата, ако имате други активни заеми, стига те да са обслужвани.
 • Може многократно да теглите пари и да ги връщате в рамките на договора, може да изплащате частични суми по главницата и да си намалявате сумата върху която се начислява лихва.

Кинти

 • Бърз кредит до заплата от 50 до 1 000 лева, срок за погасяване до 12 месеца.
 • Условия за отпускане: български граждани над 18 години, с банкова сметка и попълнена коректно информация в онлайн заявката.
 • Отговор от 5 до 20 минути, получавате уведомителен имейл за решението на дружеството, договора се подписва онлайн.
 • Изисква се обезпечение – един поръчител с осигурителен доход над 1 400 лева, работещ на трудов договор при последния работодател най-малко от 6 месеца с чисто кредитно досие и без активен заем към дружеството.
 • Няма никакви скрити лихви и такси, безплатно кандидатстване и без неустойки при предсрочно погасяване.
 • Може да удължите срока със 7, 14 или 30 дни, срещу заплащане на определена такса, може да рефинансирате ако сте погасили 75% от кредита си.

CREDIRECT – Кредит до заплата online

 • Размер до 500 лева, получавате в срок от един работен ден, след потвърждението на договора за заем по банков път.
 • Експресно разглеждане на заявката за кредит до 20 минути.
 • Погасяването е на една вноска за период от 14 или 28 дни.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, да попълните нужната информация и да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Договорът за заема получавате по имейл адрес.
 • Фиксиран лихвен процент за периода на ползване на парите.
 • Изисква се обезпечение от поръчител, банкова гаранция или запис на заповед.
 • Може да се откажете от сключения договор в срок от 14 календарни дни.
 • Едновременно с кредит до заплата online, може да ползвате и потребителски кредит от дружеството.