Кредит за Апартамент

На кредитния пазар в България в момента има много предложения за жилищен кредит за апартамент и някои от тях са с доста изгодни и атрактвини условия и лихви.

Голяма част от българите живеят в жилище на изплащане и най-вече в едностаен или двустаен апартамент. Благодарение на силната конкуренция между банките в България, вече е възможно да извършите теглене на кредит за покупка на апартамент бързо, лесно и с изгодна лихва за млади семейства.

Възможно е дори да пропуснете едно месечно плащане, сами да решите кога да намалите размера на вноската си, да кандидатствате онлайн, да извършите рефинансиране и др.

На тази страница ще Ви покажем списък с едни от най-добрите, интересни и гъвкави жилищни кредити, които заслужават внимание.

Пощенска Банка

Пощенска банка е една от най-популярните финансови институции в България. Тя предлага изключително голямо разнообразие от иновативни жилищни и ипотечни кредити за млади семейства с атрактивни и гъвкави условия и промоции.

Жилищен кредит с опция „Флекси“

 • Контролирате Вашия погасителен план.
 • Сами решавате кога да намалите Вашата вноска или кога да я увеличите.
 • Може да пропуснете едно месечно плащане ако сте затруднени без това да Ви се отрази на кредитната Ви история и досие.
 • Имате възможност да ползвате гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита.
 • Възможност за много бързо рзглеждане на искането Ви за кредит – до 1 работен ден!
 • Максимална сума: до 500 000 лева. 
 • Онлайн кандидатстване за жилищни кредити.
 • Валута на кредита – лева или евро.
 • Срок на погасяване – до 35 години.
 • Размер на финансирането – до 85% от пазарната оценка на апартамента или друг вид жилище.
 • https://www.postbank.bg/bg-BG

Спестовен жилищен кредит

 • С този иновативен кредит за покупка на апартамент или друго жилище, Пощенска банка е избрана за национален шампион на България в конкурса European Business Awards.
 • Атрактивен и много изгоден първоначален лихвен процент с възможност за автоматично намаляване на лихвата по време на срока на кредита.
 • Рзмер на кредита: от 15 000 лв. до 500 000 лв.
 • С този заем можеш да изплатиш твоя дом с години по-бързо– с над 5 години по-бързо.
 • Спестяваш пари.
 • Трябва само да поддържаш налични средства по сметки в Пощенска банка и автоматично получаваш отстъпка от лихвата по „Спестовен жилищен кредит”. Колкото по-голяма сума пари има по твоите сметки в банката, толкова по-ниска лихва ще плащаш по кредита, като в същото време продължаваш да разполагаш със средствата си свободно.
 • Можеш да намалиш месечната си вноска.
 • http://www.savingloan.bg/sl/

Жилищен кредит „4естито“ с фиксирана лихва за първите 5 години

 • За тези, които предпочитат отпускане на кредит за апартамент с по-ниска фиксирана лихва за първите години.
 • Фиксиран годишен лихвен процент в евро – за първите пет години.
 • Променлив годишен лихвен процент – след петата година.
 • Много преференциални условия със специални пакетни програми по Ваш избор.
 • Максимална сума на кредита: до 250 000 евро.
 • Срок на кредита: до 35 години.
 • Онлайн кандидатстване за жилищни кредити.
 • Застраховка „Живот“.
 • Опция за много бързо разглеждане на искането Ви за кредит – до 1 работен ден.
 • Гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита.
 • Може да ползвате кредита за: покупка на апартамент или друг вид жилище, за строеж и довършителни работи, за ремонт и др.
 • Вие избирате дали Вашия план да е с равни или с намаляващи погасителни вноски.

Сосиете Женерал Експресбанк

Сосиете Женерал Експресбанк е сред седемте най-големи финансови институции в България. Тя също предлага доста интересни варианти за кредит за апартамент и покупкана друг вид жилище.

Жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за първите 10 години

 • Изгоден фиксиран лихвен процент в лева за първите 10 години.
 • Промоционален и атрактивен лихвен процент за останалия срок на кредита.
 • Размер на този ипотечен кредит: до 250 000 лв.
 • Възможност гратисен период до 12 месеца за плащане на главницата по заема Ви.
 • Без такса за предсрочно погасяване на заема- ако имате изплатени над 12 месечни погасителни вноски.
 • Може да използвате кредита за рефинансиране на кредити от други банки и финансови институции.
 • Лесно онлайн кандидатстване.
 • Лесен онлайн калкулатор, с помощта на който много бързо може да сметнете размера на погасителната си вноска и крайната сума, която трянба да върнете.
 • Цел: кредити за апартамент или друг вид жилище, кредити за строителство и довършителни работи, рефинансиране и др.
 • Застраховка „Живот, пълна и трайна нетрудоспособност“.
 • Срок на погасяване – до 30 години.
 • Валута на кредита – лева и евро.
 • http://www.sgeb.bg/bg

Райфайзен Банк

Райфайзен Банк също е една от най-големите и популярни банки в страната ни. Тя е известна с едни от най-ниските си лихви а изгодни условия за ипотечен кредит. Ще разгледаме нейното предложение за кредит за апартамент.

Жилищен Кредит

 • Може да получите фиксиран лихвен процент за 5 години.
 • Конкурентни лихвени условия, съобразени с твоята кредитна история и финансови възможности.
 • Възможност за кредитна карта без такса за обслужване през първата година.
 • Максимален размер на кредита: до 400000 лв или 200000 евро.
 • Минимален размер на кредита – 10000 лева.
 • Срок на погасяване – до 30 години.
 • Финансиране – до 85% от пазарната оценка на апартамента.
 • Гъвкавост – можеш да кандидатстваш успоредно за потребителски кредит.
 • Гратисен период – до 12 месеца, през които плащаш само лихви без главница.
 • Застраховка на кредитни вноски.
 • Безплатна онлайн видео консултация.
 • Лесен и бърз онлайн калкулатор, с който предварително да сметнеш размера на вноските и крайната сума на заема.