Кредит За Безработни

Все повече хора в нашата страна търсят пари на заем и бързи кредити за безработни онлайн. Всички ние, независимо от социалната ни принадлежност имаме неотложни нужди, важни потребности и незадоволени интереси. Изпадаме в ситуации в който ни трябват спешно бързи пари на заем, но не отговаряме на изискванията на финансовите дружества, за да ни отпуснат бърз кредит. Особено в ситуация, когато сме останали без работа и нямаме постоянни доходи.

Никой няма да ни чака да започнем работа или да получим очакван доход, за да върнем заема. Най – сериозното условие, за да получим кредит, е да имаме работа и да получаваме регулярни доходи. Малко фирми отпускат бързи заеми за безработни и кредит без трудов договор.

Ако сме без работа шансовете ни за кредит са нищожни или ако някои финансови компании ни дадат, то условията за получаване ще са заробващи – много високи лихви, сериозно обезпечение, ипотека върху недвижимо имущество, поръчители отговарящи на изисквания, запис на заповед и други.

На кредитния пазар в нашата страна има финансови дружества, които предлагат оферти за кредити за безработни. Ще разгледаме най – популярните кредити за безработни в България.

ФРИЙ ЗАЕМ

ФРИЙ ЗАЕМ – отпуска се от финансова компания, известна на българския пазар – „Cresco Group”- регистрирана в Прага, Чехия. Компанията има изградени взаимоотношения с финансовите институции в нашата страна.

Предоставянето на кредитите, тяхното движение и обслужване е отдавна на пазара.

 • Спешни пари на заем за безработни в същия ден без обезпечение. Бърз кредит и за пенсионери, лица в отпуск по майчинство, самонаети.
 • Заем без ограничения, не се изисква доказване на доход, може да нямате работа, може да нямате декларирани доходи, кредита е предназначен за български граждани.
 • Размер до 700 лв, срок за възстановяване до 45 дни.
 • Начин на кандидатстване – онлайн, на територията на цялата страна.
 • Няма такси за кандидатстване.
 • Опростена, улеснена и бърза процедура – попълвате онлайн заявление, което се обработва незабавно и след одобрение получавате парите веднага по банковата си сметка или на каса в Изипей, според Вашите предпочитания.
 • Кредит без поръчител, не се подписва запис на заповед, не правите ипотека за да залагате имущество.
 • Вие избирате размера на сумата пари в зависимост от Вашите нужди, правите изчисления с електронния калкулатор за да сте наясно предварително с цялата сума на връщане, сами преценявате в какъв срок може да върнете парите в зависимост от Вашите финансови възможности.

КЕШ КРЕДИТ

КЕШ КРЕДИТ е високотехнологична небанкова финансова международна компания, с утвърдено име и авторитет на кредитния пазар, която прилага иновативен модел на работа, разработва и прилага нови и модерни средства и методи.

Социално отговорна компания, тук всички имат равни шансове да получат кредит. Предлагат достъпни услуги, отстъпки и бонуси за лоялни клиенти. Компания лицензирана, вписана в Централния регистър на БНБ и администратор на лични данни според Закона за защита на личните данни.

Отпусканите кредити са в точния момент, при гарантирана стабилност в отношенията и взаимно доверие от компания с международно признание.

 • Бързи кредити за безработни само срещу лична карта. Кредити за всички – студенти, пенсионери, в отпуск по майчинство.
 • Начини за кандидатстване за кредит – онлайн, чрез изпращане на СМС, вайбър, в офис на компанията, може да кандидатствате неограничен брой пъти, шансът да получите одобрение при повторно кандидатстване е по-голям, ако са изминали пет месеца от последното кандидатстване.
 • Одобрение до 6 минути – изцяло автоматизиран процес и индивидуално предложение за всеки кредитоискател.
 • Размер на кредитите от 100 до 2 000 лв, парите получавате от офис на дружеството или по банкова сметка, еднократно, на момента.
 • Условия за отпускане на кредитите – български граждани, навършили 18 години.
 • В 5 дневен срок трябва да доведете физически лица гаранти /да работят на безсрочен трудов договор,и да получават минимално брутно месечно възнаграждение не по-малко от 1 500 лв/ или банкова гаранция от одобрена банка. Ако нямате възможност, дружеството Ви осигурява поръчителство с дружество гарант. Гаранцията по кредита се разсрочва на равни вноски, заедно с месечната погасителна вноска.
 • Кеш на ден: от 100 до 399 лв, срок за погасяване до 30 дни.
 • Кеш кредит – Кредитна линия: от 200 до 2 000 лв и срок за погасяване от 1 до 18 месеца.
 • Няма такси за кандидатстване и усвояване на парите, имате право на предсрочно погасяване.
 • Фиксирана лихва начислява се само за периода на използване на парите, зависи от размера на отпуснатите пари и срока за тяхното връщане. Участието в лоялна програма „Кеш Клуб” дава възможност за лихвени отстъпки.
 • Кредитите се отпускат директно, няма агентска мрежа, няма излишни разходи и комисиони.
 • Погасяването – бързи кредити онлайн на месечни вноски, при ясен и фиксиран погасителен план.
 • Начини за връщане на парите – по банкова сметка, в офис на дружеството, в Лафка, на Кеш Терминал, на каса в Изипей.
 • При проблеми и затруднения с плащанията, свържете се със специалист, ако закъснеете се начислява законова лихва за забава, ако не плащате ще се влоши кредитната Ви история и ще намалеят шансовете Ви бъдещо кредитиране.
 • Всеки клиент може да рефинансира кредита си, ако е изплатил над 70% от текущия си заем.
 • Има безплатен телефон за връзка със специалисти на компанията за съвет или отговор на Ваш въпрос, своевременно уведомяване със СМС за предстоящи плащания, винаги сте наясно с движението на кредита.

Внимание: Преди да изтеглите какъвто и да е кредит, четете внимателно условията по договора и винаги се информирайте предварително за размера на лихвата, размера на крайната сума, която трябва да погасите и таксите. Бъдете внимателни и четете и дребния шрифт. Питайте за всичко което не ви е ясно по договора. Бързи кредити за безработни се намират трудно, но внимавайте в бързината и спешната нужда от пари на заем да не допуснете грешки, които после да Ви костват повече пари.