Кредит за Покупка на Имот от ЧСИ

Интересът към кредит за покупка на имот от ЧСИ все повече расте през последните години. На тази страница ще Ви запознаем с това какво е ЧСИ (Частен Съдебен Изпълнител), за какво да внимавате при покупка на имот от ЧСИ и къде да намерите кредит за покупка от ЧСИ.

Правното положение, начина на действие и организация на частните съдебни изпълнители в нашата страна се урежда със Закон за частните съдебни изпълнители.

В него е записано, че ЧСИ е лице, на което държавата възлага принудително изпълнение и събиране на частни  и  публични вземания.

ЧСИ не е съдия, не взима решения, а само изпълнява влезлите в сила съдебни решения. Районът им на действие е този на съответния окръжен съд.

Всички ЧСИ членуват в Камара на частните съдебни изпълнители. В нея се води регистър в който са вписани ЧСИ и помощник – ЧСИ по име, ЕГН, участие в гражданско дружество, адрес на кантората, район на действие и други обстоятелства.

Този регистър е публичен и всеки има право да го преглежда и да получава извлечения от него.

Правоспособният ЧСИ, трябва да отговаря на определени изисквания, посочени в Закона. ЧСИ е независим и в своите действия се ръководи само от Закона. В изпълнение на своята дейност по принудително изпълнение на съдебни решения и други, ЧСИ може да иска съдействие от всички държавни органи, длъжностни лица и организации, които трябва да му го оказват.

ЧСИ има достъп до личните данни на длъжника, достъп до съдебни, административни, данъчни служби, НОИ и други, когато е нужно за целите на изпълнението.

ЧСИ трябва да пази пълна професионална тайна за информацията, която му е известна. ЧСИ е лично отговорен за действията си. Доходът му зависи от степента на удовлетворяване на носителя на съдебното право.

Изредено е в Закона в кои случаи ЧСИ може да поиска незабавно изпълнение на задължение и въз основа на какви документи. Има Тарифа за извършване на услуги от ЧСИ, определя се от Министерски съвет на основание Закона за ЧСИ.

В практиката на ЧСИ след извършване на редица действия от тяхна страна се достига до публична продан на имоти. Покупката на такива имоти може да е изгодна, на приемлива, достъпна и по-ниска от пазарната цена.

Необходимо е да има обявление за публична продан от ЧСИ, което да съдържа пълно описание на имота, тежести, кой е собственика, каква е началната цена, размера на депозита за участие в търга и периода за неговото внасяне, и информация за самия търг – дата, място, час и други подробности.

Ако искаме да вземем участие, ако сме направили сериозно и задълбочено предварително проучване, проследили сме историята на имота и всички важни обстоятелства, документи, направили сме консултация с професионалисти и искаме да купим имота, но нямаме необходимите средства, може да помислим за кредит за покупка на имот от ЧСИ.

Тук трябва да имаме предвид някои важни обстоятелства:

  • Трудно ще се ориентирате какъв точно размер на поискате от кредитора, ако първоначалната цена на търга е ниска, при голям интерес и сериозно наддаване, тя може да нарасне значително. Вие трябва да решите до каква стойност на имота може да си позволите да наддавате, за да определите паричната сума която ще е необходима.
  • След разиграването на търга и обявяването на купувача има точно определен срок в който трябва да внесете цялата сума – времето е малко, за да намерите банка, която да Ви отпусне кредит за покупка на имот от ЧСИ.
  • Резултатите от търга може да се обжалват, може да загубите, но Вие вече сте изтеглил кредит, но нямате имот, тоест банката няма да има обезпечение за кредита.
  • Процедурите по обжалване са бавни, тежки и тромави, тогава само несигурността расте.
  • Ако искате да се пробвате за кредит за покупка на имот от ЧСИ, трябва да имате високи доходи, задължително безупречно, изрядно кредитно досие (а не лоша кредитна история), за да получите своя шанс.

В този момент не се предлагат варианти на кредит за покупка на имот от ЧСИ от банки в нашата страна, може да намерите от други финансови дружества (като фирми за бърз кредит срещу ипотека например), но условията могат да бъдат по-натоварващи от банковите, така че ако търсите кредит от небанкова финансова институция за покупка на имот от ЧСИ, внимавайте.

Във финансовата практика е известно, че Първа инвестиционна банка е отпускала такъв специализиран кредит при сериозни условия и изисквания.

За да се създаде по-голяма сигурност и риска на кредитора да се намали, банката е сключила предварителни споразумения с определени съдебни изпълнители и кредита е бил предназначен за ограничен брой недвижими имоти.

Размерът на отпуснатите средства се определял от банката и парите се отпускали  в съответния срок, ако търга се спечели от кредитополучателя.

Ако се стигне до обжалване  на резултата и търга стане недействителен, внесените средства се връщали на кредитополучателя, той пък от своя страна погасява заема, без да дължи неустойки при това действие, само лихвите за съответния период. Въпреки цялата обвързаност този кредит за покупка на имот не се е доказал в икономическия живот.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *